Islam – uforsvarlig og uforenelig 

Nørrebro i København (Foto: Privat)

Et markant flertal af muslimerne i Danmark mener, at det bør være ulovligt at kritisere islam.

 

Årsagen til, at det forholder sig sådan er, at islam ikke kan forsvares.

 

I et moderne samfund, hvor der nødvendigvis skal være et minimum af moral, er diskrimination af kvinder som mindreværdige ikke gangbar som værdigrundlag. Muslimske kvinder regnes for at være en fjerdele så meget værd som en muslimsk mand, og ikke muslimske kvinder regnes for potentielle slavinder. Jf. Koranen sura 4:34.

 

Fjendtlighed overfor homoseksuelle og jøder er heller ikke gangbar. Ifølge de islamiske skrifter er det faktisk en pligt at stræbe dem efter livet. Jf. Koranen sura (7:80-84) og (2:62-65, 7:59-60 og 7:166).

 

Det gælder også dem, der vælger islam fra. Jf. Koranen sura 4:89 i forlængelse med Bukhari 9.84.57.

 

Ja, faktisk er det en religiøs pligt stræbe alle ikke muslimer efter livet. Jf. Koranen sura 2:191.

 

Det værdigrundlag går da simpelthen bare ikke i et moderne samfund som det danske !

 

Har man alligevel den indstilling, at det er det rigtige grundlag at stå på, så bliver kritik et problem. For islam er moralsk uforsvarlig. Derfor vil et markant flertal af muslimerne i Danmark have gjort det ulovligt at kritisere islam.

 

Allerede nu er der ganske få islamkritikere tilbage i Danmark, og lykkes det ved lov, at forbyde kritik af islam, så vil vejen være banet for sharia. Ytringsfriheden og muligheden for at kritisere islam, er Danmarks og den vestlige verdens vigtigste selvforsvar.

 

Det er derfor, at så mange muslimer vil have gjort det ulovligt at kritisere islam. Frihed til islamkritik er den største sten på vejen.

 

Ud over at islam er diskriminerende, og der på ingen måde er religionsfrihed i en islamisk verden, så er islam også morderisk/krigerisk, og det er ikke noget en (god) muslim kan vælge fra. Menneskelig valgfrihed findes ikke, fordi alt udgår fra Allah jf. inshallah (om Allah vil). Dette gælder også jihad, som er bekrigelse der kan føres på et utal af forskellige planer. Det spænder lige fra blodige selvmordsangreb, til tilkæmpelse af den ene særrettighed efter den anden og derved reducere det vantro samfund ved salamimetoden, til at “flashe” ens hijab overalt og reklamere for islam (dawah).

 

Islam er således både en tro og en ikke frivillig vejledning. Et diktat fra Allah som Muhammed i flere tilfælde har udspecificeret og tjent som eksempel for. Vejledningen udstikkes i lov, og den udstikkes i form af leveregler i alle livets forhold. Desuden defineres samfundssystemet, hvor målet er umma’en i et kalifat med Allah som centrum. Og sidst men ikke mindst, så er islam også organiserende og koordinerende i bekrigelsen af ikke muslimer og deres samfund. Jf. Koranen sura 9:13, 9:73, 9:123 m.fl.

 

Islam er således fra ende til anden uforenelig med vestlige værdier, og dem er der stillet skarpt på i korankaffe.dk. Det er lavet af en person som har nærlæst koranen, og gjort den mere let tilgængelig, samtidig med, at det problematiske er fremhævet.

 

Korankaffe, der har som mål at belyse og tydeliggøre det uforenelige modsætningsforhold, må ikke forveksles med Özlem Cekic’s dialogkaffe, som går ud på at profilere islam og tegne et billede af, at kristne og islamiske grundværdier godt kan forenes.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…