Indvandrerklaner opdrager deres børn til storkriminelle – ‘Vi er naive,’ siger topchef i politiet

Mats Löfving (Wikipedia)

Stærkt voldelige indvandrerbander har længe hærget i Sverige. På det seneste er problemerne kommet helt ud af kontrol.

 

Blandt andet har bandemedlemmer for nyligt spærret en del af storbyen Göteborg af og taget kontrollen med området. I første omgang så myndighederne magtesløse til.

 

Nu har det svenske politis næstkommanderende – vicerigspolitichefen – taget bladet fra munden i et opsigtsvækkende TV-interview (TV4). Hans navn er Mats Löfving. Interviewet er herhjemme blevet omtalt af Ritzau.

 

40 storkriminelle indvandrerklaner og 27 mord på et år

Löfving oplyser i interviewet, at der indtil videre har været 27 mord i det svenske bandemiljø i år. Denne udvikling har været i gang i en årrække, og den vil fortsætte i de kommende år, siger han.

 

Han slår fast: ”Lige nu har vi mindst 40 slægtsbaserede kriminelle netværk i Sverige, såkaldte klaner. De er kommet til Sverige, påstår jeg, entydigt med det formål at organisere og systematisere kriminalitet.”

 

”De arbejder på at skabe magt, de har stor voldskapacitet, og de vil tjene penge. Og det gør man ved narkoforbrydelser, voldsforbrydelser og afpresning”, føjer politichefen til.

 

Han fortæller i interviewet, at der er flere eksempler på slægter, der er kommet ind i erhvervslivet og det politiske liv for at kunne styre eksempelvis en kommune.

 

”Her er vi i Sverige temmelig naive”

Disse udtalelser er temmelig sensationelle i det politisk korrekte Sverige. Löfving bruger ganske vist ikke direkte ordet ”indvandrere”. Men det fremgår med al ønskelig tydelighed af interviewet, at han taler om kriminelle organisationer, der er kommet til Sverige udefra.

 

Og han siger tilmed helt direkte, at de storfamilier og klaner kommet med det klare formål at organisere kriminalitet i stor stil.

 

Den slags sandheder har ellers ikke været god tone i Sverige. Og Löfving går endnu længere:

 

”Hele familien, slægten eller klanen opfostrer deres børn til at overtage styringen af den kriminelle organisation. De her børn har ingen ambition om at blive en del af samfundet, de har lige fra fødslen en ambition om at tage over i kriminalitet. Her er vi i Sverige temmelig naive.”

 

Det er vist første gang, at noget sådant bliver sagt af en svensk politimand på højeste niveau. Det kobles sammen med en kritik af de svenske beslutningstagere for ikke at have gjort nok i forhold til bandekriminaliteten.

 

Forskellen mellem Danmark og Sverige

Også i Danmark mærker vi en udvikling, hvor kriminelle indvandrerbander får mere magt.

 

De har deres territorier i forskellige dele af landet, hvor de bruger rå vold til at sikre sig kontrollen, og hvor de ligger og bekriger hinanden.

 

Heller ikke dansk politi har været i stand til at komme disse kriminelle parallelsamfund til livs. Men indvandrerklanernes magt og opløsningstendenserne i forhold til lov og orden har ikke nået samme niveau her i landet som i Sverige. Det hænger sammen med to ting:

 

For det første har man i Sverige ført en udlændingepolitik, der har åbnet alle døre for en massiv ikke-vestlig indvandring. Den har været og er ude af kontrol i en grad, som vi trods alt ikke har oplevet i Danmark.

 

For det andet har den kvælende politiske korrekthed i Sverige forhindret både fri debat og nødvendig handlekraft i forhold til de stadig alvorligere problemer med kriminelle indvandrerbanders hærgen.

 

Dette er nu begyndt at gå op for en bredere kreds i Sverige, ikke mindst blandt borgerlige politikere.

 

Svensk dødspatrulje i Danmark

De svenske politikere fik for nylig anskuelsesundervisning i forskellen på dansk og svensk håndtering af bandevold.

 

Baggrunden er en sag om en ’dødspatrulje’ på fem svenske bandemedlemmer, der rejste til Herlev i Danmark og dræbte to af deres fjender i det svenske bandemiljø.

 

Tre af drabsmændene blev ved retten i Danmark idømt livstid for drabene. De to andre, der kun var 17, da drabene skete, fik den højeste straf for unge i deres alder – nemlig 20 år fængsel.

 

Disse to yngste gerningsmænd fik en langt hårdere straf, end de ville have fået i Sverige. Det har skabt stor opmærksomhed i Sverige, og det har givet vind i sejlene hos de kræfter, som kræver en skrappere kurs.

 

Den politiske korrekthed krakelerer

Den skråsikre og ofte bedrevidende svenske politiske korrekthed krakelerer under trykket fra indvandrerbandernes stadig mere ustyrlige kriminalitet.

 

Hos folk, der oplever den barske virkelighed på nærmeste hold, slår frustrationerne nu igennem. Vicerigspolitichef Mats Löfving er et af de mest iøjnefaldende eksempler.

 

Hans stærke advarsler i interviewet på TV4 har skabt opmærksomhed i et land, der nu må opleve, at indvandrerbander tager magten i dele af det offentlige rum.

 

Men den politiske korrekthed har stadig et stærkt greb om det svenske samfund. Resultatet af det næste rigsdagsvalg i 2022 kan meget vel blive en ny regering under den socialdemokratiske ’apparatnjik’ og skønsnakker Stefan Löfvén.

 

Én ting synes dog sikker: Den tid er forbi, hvor den traditionelle svenske politiske korrekthed kan sikre ro og orden i det svenske samfund.

 

De mere klarsynede repræsentanter for toppen i det svenske samfund er ved at erkende, at den er gal. Derfor siger vicerigspolitichef Mats Löfving nu ting, som ville have været utænkelige for bare et år siden. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…