At være ikke-muslim i et muslimsk land: 14-årig kristen pige tvunget til at konvertere og gifte sig med muslimsk mand

En kristen pige bortført og tvunget til at konvertere til islam (Facebook)

Kidnapning, tvangskonvertering til islam og dømt til at leve resten af livet med sin bortfører – en skæbne der rammer mange unge ikke muslimske piger i Pakistan. 

 

Når muslimer kommer i flertal, så er det slut med frihed.

 

For ikke-muslimer, er muslimsk overherredømme, reelt helvede på jord.

 

Nogle af dem, der har mærket det, er kristne i Pakistan.

 

Omkring et tusinde kristne og hindu kvinder og piger bortføres hvert år i Pakistan, og tvinges til at konvertere til islam. telegraph.co.uk (bag betalingsmur)

 

Det skete også for den kristne pige Maira Shahbaz på kun 14 år. Vidner har beskrevet forløbet i forbindelse med retssagen mod bortførerne:

 

En dag, da hun var på vej hjem fra byen, blev hun med våbenmagt tvunget ind i en bil.

 

Det var tre mænd, bortføreren Mohamad Nakash og to hjælpere, og de skød op i luften under overgrebet.

 

Artiklen fortsætter under foto af Maira Shahbaz…

Altid hendes skyld

Typisk så voldtages pigerne/kvinderne kort tid efter at være blevet bortført. Derefter bliver det groft sagt altid påstået, at den usædelige episode var pigernes skyld.

 

De risikerer stening.

 

Men bortføreren og voldtægtsmanden kan udvise storsind, og forbarme sig over sit offer, og gifte sig med hende.

 

Dermed er hendes skæbne beseglet, og hun er tvunget til at leve sammen med sin bortfører og voldtægtsmand resten af livet.

 

Maira Shahbaz familie anmeldte bortførelsen til politiet, og hun har siden boet på et krisecenter.

 

Det fik Mohamad Nakash til at frembringe en ægteskabskontrakt, hvoraf det fremgår, at Maira er 19 år gammel, og at ægteskabet er indgået i oktober måned sidste år.

 

Imamen i Mohamads lokale moske hjalp med at få tilvejebragt den falske ægteskabskontrakt.

 

Selvom det var tydeligt for enhver, at der var tale om bedrag – fup og fiduser – så har en domstol i Pakistan netop afgjort, at Maira Shahbaz skal forlade krisecentret, og returnere til Mohamad Nakash. breitbart.com, jihadwatch.org (klik ind og se foto af Maira)

 

Mairas mor håber dog fortsat, at hun kan få sin datter tilbage. Sagen har taget en ny drejning, fordi en lokal domstol traf en ny afgøreler i sagen. Der er planlagt høringer i næste uge, skriver catholicanada.com.

 

når man ser på andre eksempler virker det ikke sandsynligt. Huma Younus er en anden kristen pige, der blev bortført som 15-årig. Hun blev tvunget til at konvertere. Advokater kæmper for at få hende tilbage til sine forældre. Men det er en kamp med tiden. Hun er blevet voldtaget og er nu gravid. Hvis hun når at blive 18 år, er det usandsynligt, at hun kan vende hjem. Det skriver https://www.churchinneed.org/ (De bringer også et foto af Huma fra Facebook.

Når islamisk sharia overtrumfer menneskets jura

Polygami er lovligt i Pakistan, mens indgåelse af ægteskab før man er fyldt 16 år, er ulovligt. Det er tvangskonverteringer også.

 

Men det støder sammen med islamisk sharia, hvorfor myndighederne, angiveligvis af frygt for uro, ofte ser den anden vej.

 

Derfor kunne man fygte, at Mairas skæbne var beseglet, da afgørelsen var blevet truffet af Højesteret i Lahor.

 

Sådan overtrumfer islamisk sharia menneskeskabt jura – en malpraksis der tilsyneladende stiger med procentdelen af muslimer i et samfund.

 

I Pakistan udgør den kristne befolkning 2%, og 95% er muslimer – 75% sunni. wikipedia.org

 

Religiøst storhedsvanvid

Islam er konstrueret sådan, at “den” altid vil vokse.

 

Når først systemet har fået fodfæste, så vil det uvægerligt blive stadigt større.

 

Opblanding er forbudt. Hvis en kvinde gifter sig med en muslimsk mand, så vil hun som regel opleve et vedvarende pres for at konvertere til islam. Det er hans pligt.

 

Hvis en mand og vesterlænding, ønsker at gifte sig med en muslimsk kvinde, så vil hendes familie kræve, at han konverterer til islam. Det skal de. Det er deres religiøse pligt og det gælder deres ære.

 

I islam er der gjort en dyd ud af, at immigrere til ikke islamiske samfund, mangfoldiggøre sig og opdrage sine børn islamisk.

 

Denne måde at få islam til at vokse på, kaldes hijrah.

 

Hijrah er en form for jihad. For eksempel. Koranen 4:100 “Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod”.

 

At børnene bliver gode muslimer er forældreopgave nummer et. I forhold til islam, er lykke og jordisk succes, langt nede af listen. For gode muslimer, er islam er altid øverst. Altid førsteprioritet. Islam er omdrejningspunktet og vigtigere end alt andet.

 

Det er heller ikke tilfældigt, at muslimske børn, næsten altid finder en partner i hjemlandet. Typisk en fætter eller kusine. Det tilfredsstiller både klanen og islam.

 

Det gælder også om, at få familiesammenført så mange af familiemedlemmerne som muligt.

 

Alt sammen gælder det vækst. Islams vækst. Islams magt.

 

Det er også det som Maira Shahbaz blev ramt af. Islams umættelige sult efter flere medlemmer.

 

Pakistani court sparks outrage by ruling 14-year-old Christian girl must stay married to alleged abductor

Around 1,000 Christian and Hindu women are kidnapped each year and typically forced to convert to Islam Credit: Mohsin Raza/Reuters A Pakistani court has sparked outrage by ruling a 14-year-old …

www.telegraph.co.uk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…