Sverige asyl-amok: Har alene i år uddelt langt over tredive tusinde statsborgerskaber og modtaget et hav af asylansøgere

Kommer du fra Afrika og vil bo i Europa, så tag til Sverige og få statsborgerskab og dermed fri indrejse til Danmark og resten af EU.

 

Svenskerne uddeler statsborgerskaber i grams, og har alene her i årets første syv måneder givet indvandrere statsborgerskaber i et antal, der svarer til seks års tildelinger i Danmark.

 

Således er der i Sverige alene i årets før syv måneder blevet uddelt 36.312 statsborgerskaber.

 

Samtidig venter lidt over 87.000 i øjeblikket på at få deres ansøgning om statsborgerskab behandlet.

 

Til sammenligning har Danmark de seneste seks år fra 2012 til 2018 uddelt tilsammen 36.083 danske statsborgerskaber.

 

I samme periode fik i alt 313.005 personer statsborgerskab i Sverige.

 

Nemt at få svensk statsborgerskab

I modsætning til Danmark er det ikke noget problem at få svensk statsborgerskab.

 

Her er der ingen indfødsretsprøver og sprogprøver.

 

Det eneste, man skal, er at udfylde en blanket, og kan man legitimere sig, er over 18 og har som flygtning eller statsløs boet i Sverige i mindst fire år, venter svensk pas statsborgersk forude.

 

Medens det i Danmark er Folketinget, der træffer beslutninger om uddeling af statsborgerskaber, er det i Sverige en rent administrativ proces, hvor det er Migrationsverket, der træffer afgørelserne.

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

 

Migrationsverket svarer til den danske Udlændingestyrelsen.

 

Syrere og somaliere topper med svensk statsborgerskab

Medens Danmark sidste år uddelte 2.836 statsborgerskaber, var generøsiteten ikke så lidt større i Sverige, hvor det som nævnt er en smal sag at opnå statsborgerskab.

 

Her fik i alt 61.312 indvandrere svensk statsborgerskab i 2018.

 

Det er især kommet syrere og somaliere til gode.

 

I Danmark er eller var i hvert fald den tidligere regerings holdning med støttepartiet Dansk Folkeparti den, at syriske krigsflygtninge skal sendes tilbage, så snart forholdene i det område, de kommer fra, er normaliseret.

 

Læs også
Efter drab og eksplosioner: Kriminaliteten fra Malmø er ved at brede sig til Danmark, lyder det fra svensk politichef

Det ser man noget anderledes på i Sverige.

 

Her fik i alt 11.354 syrere svensk statsborgerskab i 2018. I Danmark fik seks syrere statsborgerskab det år.

 

Og medens man i Danmark ligeledes under i hvert fald den tidligere regering arbejdede på at sende somaliere tilbage, er holdningen helt anderledes i Sverige.

 

Her fik i alt 7.089 somaliere svensk statsborgerskab sidste år. Det tilsvarende antal i Danmark var på 43.

 

Den tredje største gruppe, der sidste år fik svensk statsborgerskab, var gruppen af statsløse på i alt 6.425 personer. Det tilsvarende antal var i Danmark på 92 personer.

 

Over ti tusinde asylansøgere

Ifølge den seneste opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har Danmark i årets første syv måneder modtaget i alt 1.425 asylansøgere.

Læs også
Voldelige elever har taget magten i svenske skoler – “lærerne tør knap nok gå forbi dem på trapperne”

 

I Sverige operer man med helt andre størrelser.

 

Således har ikke færre end 12.205 personer søgt asyl i Sverige i løbet af årets første syv måneder.

 

Samtidig har 14.065 asylansøgere fået opholdstilladelse i Sverige, medens antallet i Danmark for året første syv måneder er 913 opholdstilladelser.

 

I Sverige venter fortsat 15.567 asylansøgere i øjeblikket på at få deres sag afgjort. I Danmark drejer det sig om 1.210 personer.

 

Stikker sig selv og befolkningen blår i øjnene

Tilbage står, at danske politikere stikker både sig selv og befolkningen blår i øjnene, når de hævder, at flygtningestrømmen er aftaget.

 

Læs også
Den stramme asylpolitik stiller Danmark i en langt bedre situation end Sverige

Tallene fra Sverige taler deres eget tydelige sprog.

 

Når flygtningestrømmen nu går uden om Danmark, skyldes det udelukkende de stramninger, som borgerlige regeringer under pres fra Dansk Folkeparti har gennemført.

 

Alligevel er udviklingen i Sverige dybt betænkelig set med danske øjne.

 

Den hæmningsløse svenske uddeling af statsborgerskaber giver hvert år ti tusinder af afrikanere og arabere fri adgang til både Danmark og de øvrige EU-lande.

 

Hvis der kommer en somalier med et svensk pas, og som ikke kan snakke et ord hverken svensk eller engelsk, kan han ikke blive afvist ved en paskontrol.

 

Takket være deres svenske statsborgerskab er de nu blevet EU-borgere med de rettigheder, der følger med i både Danmark og i de øvrige EU.

 

Læs også
På vej mod islamisering i rekordfart: På blot to år har Sverige uddelt langt over hundrede tusinde statsborgerskaber

Her kan du se, hvem der fik svensk statsborgerskab sidste år:

https://www.migrationsverket.se/download/18.282774cb169446b4d2035/1564655090724/Beviljade_medborgarskaps%C3%A4renden_2019.pdf

 

Her kan du finde de øvrige statistikker, artiklen er baseret på:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Svenskt-medborgarskap.html

 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html

 

http://uim.dk/filer/indrejse-og-ophold/tal-pa-udlaendingeomradet/2019/tal-paa-udlaendingeomraadet-31-juli-2019.pdf

 

https://www.statistikbanken.dk/10025 (Tabelkode: VAN5RKA)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…