Den stramme asylpolitik stiller Danmark i en langt bedre situation end Sverige

Asylansøgere Arkiv / You Tube

Symbolpolitik, rasede den radikale ordfører, Sofie Carsten Nielsen, da Folketinget vedtog asylstramninger den 26. januar 2016.

 

”Jeg forstår godt, at rigtig mange mennesker bliver bekymrede for tiden. Jeg er det også selv. Hvad skal det ende med, hvordan får vi styr på det. Men svaret fra regeringen er symbolpolitik og ræs mod bunden,” lød det fra Sofie Carsten Nielsen.

 

Siden da er regeringen og Dansk Folkepartis stramninger på asylområdet med blandt andet paradigmeskiftet ofte mere eller mindre hånligt blevet betegnet som symbolpolitik, men symbolpolitikken har virket.

 

Flygtningestrømmen er ikke slut, men nu går den blot uden om Danmark. Det er fakta, og Sverige er et godt eksempel.

 

Dobbelt så mange som i hele 2018

For at få syn for sagen kræver blot et kig over på den anden side af Øresund.

 

Her modtog Sverige i årets fire første måneder ikke færre end 7.003 asylansøgere, oplyser det svenske Migrationsverket, der svarer til den danske Udlændingestyrelsen.

 

Det er næsten dobbelt så mange asylansøgere på blot fire måneder, som Danmark modtog i hele 2018, hvor i alt 3.559 personer søgte asyl i Danmark.

 

Ligeledes har i alt 2.258 flygtninge fået asyl i Sverige her i årets fire første måneder. Det er 600 flere end de 1.652 flygtninge, som fik asyl i Danmark i hele 2018.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har endnu ikke offentliggjort asyltallene for april, men i perioden januar – marts har Danmark modtaget 618 asylansøgere, og der er blevet givet 368 opholdstilladelser.

 

De tilsvarende svenske tal for januar – marts er 5.312 asylansøgere, og der er blevet givet 1.757 opholdstilladelser.

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

 

Over 75.000 asylansøgere de tre sidse år

I årene 2016 – 2018 modtog Danmark i alt 13.325 asylansøgere og gav opholdstilladelser til 11.895 personer.

 

I samme periode modtog Sverige ikke færre end 75.507 asylansøgere og gav opholdstilladelse til i alt 105.680 personer.

 

For både Danmarks og Sveriges vedkommende smitter asyltilstrømningen i 2015 af på de opholdstilladelser, der blev givet i 2016. Derfor er de sammenlagte tal relativt høje.

 

I 2015 modtog Danmark således i alt 21.316 asylansøgere, medens Sverige fik mere end det femdobbelte eller i alt 162.877 asylansøgere i 2015.

 

”Regeringen vil skræmme flygtningene væk”, skrev Politiken i sin leder den 18. november 2015 i forbindelse med, at Folketinget behandlede den første delaftale på asylområdet.

 

Læs også
Sverige asyl-amok: Har alene i år uddelt langt over tredive tusinde statsborgerskaber og modtaget et hav af asylansøgere

Det må man sige er lykkedes. I hvert fald når man sammenligner med Sverige.

 

Du kan læse meget mere om asyl og opholdstilladelser i Sverige og Danmark her:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html

 

http://uim.dk/filer/indrejse-og-ophold/tal-pa-udlaendingeomradet/2019/tal-paa-udlaendingeomraadet-31-mar-2019.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…