Schengen belaster politiet overalt i Danmark: Udlændinge tegner sig for en tredjedel af anholdelser efter straffeloven

Ret beset er det grænseløse Schengenområde stort set ikke andet end symbolpolitik, der i strid med virkeligheden skal demonstrere, at der i EU ikke mere findes nationalstater.

 

Men denne symbolpolitik med fri adgang overalt i EU for medlemsstaternes statsborgere er blevet et slaraffenland for kriminelle, der belaster nationalstaternes politikredse.

 

Og det kan dansk politi skrive under på.

 

Over syv tusinde anholdelser sidste år

Sidste år anholdt dansk politi over syv tusinde udlændinge, der havde begået forskellige lovovertrædelser i Danmark.

 

Helt præcist drejede det sig sidste år om i alt 7.794 personer, som ikke har fast adresse i Danmark.

 

Af dem blev over halvdelen eller i alt 4.237 anholdt for overtrædelser af straffeloven.

 

De udgør dermed lidt under en tredjedel af samtlige lidt over 15.000 anholdelser for straffelovsovertrædelser, som politiet foretog i 2018.

 

Regner man asylansøgere med, som er blevet anholdt for en straffelovsforseelse, fik i alt 1.300 asylansøgere en strafferetlig afgørelse i 2018.

 

Det bringer antallet af udlændinge i konflikt med straffeloven sidste år på på i alt 5.537 – eller langt over en tredjedel af samtlige anholdelser.

 

Vold, drab og seksualforbrydelser

Udlændingenes og asylansøgernes lovovertrædelser udgør næste hele spektret af straffeloven fra drab og voldtægt og til butikstyverier.

 

Det er ikke alle anholdelser, der har medført en afgørelse i retten i form af fængsel, men listen er lang nok endda.

 

Her følger en oversigt over strafferetlige afgørelser, som sidste år medførte en ubetinget fængselsstraf for udlændinge uden fast bopæl i Danmark samt asylansøgere.

 

Voldtægt Her blev otte asylansøgere og to udlændinge uden bopæl i Danmark idømt fængselsstraffe.

 

Seksualforbrydelser i øvrigt: Her blev syv udlændinge uden fast bopæl Danmark samt fem asylansøgere idømt ubetingede fængselsstraffe.

 

Vold: Her gør asylansøgerne sig for alvor bemærket med ikke færre 77 ubetingede fængselsdomme for vold, medens 82 udlændinge uden fast bopæl i Danmark ligeledes blev idømt ubetingede fængselsstraffe for vold.

 

Røveri: I alt blev 17 udlændinge uden fast bopæl i Danmark sidste år idømt ubetingede fængselsstraffe for røveri, og de fik følgeskab af otte asylansøgere.

 

Narko: Også når det gælder narko, er asylansøgerne aktive. Sidste år blev ikke færre end 28 asylansøgere idømt ubetinget fængselsstraffe for overtrædelser af narkotikalovgivningen. Det samme gjorde i alt 69 udlændinge uden fast ophold i Danmark.

 

Indbrud: Omrejsende kriminelle har som nævnt takket være Schengen frit spil, og her er indbrud et fast mål for dem.

 

Sidste år blev i alt 81 udlændinge idømt ubetingede fængselsstraffe for indbrud i private hjem, og det samme gjorde 13 asylansøgere

 

Et andet oplagt mål er indbrud i varebiler med værktøj. Samlet blev således i alt 50 udlændinge og blot én asylansøger sidste år idømte ubetingede fængselsstraffe for denne form for kriminalitet.

 

En dyr omgang for Danmark

Udover de mange skader, som sagesløse danskere må finde sig i form af seksuelle overgreb, overfald røverier og indbrud, er Schengen også en økonomisk dyr omgang for det danske samfund.

 

Ikke kun forsikringsselskaberne lider økonomisk. Det samme gør statskassen. Endda i stor stil.

 

Politifolk arbejder ikke gratis, og når sagerne havner i retten, skal hver enkelt tiltalt have en beskikket advokat, anklageskrifter skal udformes og dommere skal aflønnes.

 

Ikke kun de i alt 447 udlændinge og asylansøgere, der omtalt i denne artikel som udlændinge med en ubetinget fængselsstraf, har hver især skullet have en beskikket advokat betalt af det offentlige.

 

Det samme gælder de øvrige omkring syv tusinde udlændinge plus asylansøgere, der sidste år blev fremstillet i danske retssale, og hvor nogle blev idømt betingede straffe eller bødestraffe, medens andre blev frikendt.

 

Symbolske Schengen og asylsystemet har en alvorlig bagside. Den kender man alt til hos politiet og i de danske retssale.

 

Artiklen er baseret på følgende statistikker:

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAF72)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF42)

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…