Over 500 somaliere har fået deres opholdstilladelse inddraget, men kun få er rejst ud af landet – nu vil Martin Henriksen have en forklaring

Modelfoto

Når de først er kommet ind, er det ofte meget svært at få dem ud igen.

 

Og det gælder tilsyneladende især somaliere på trods af, at FN’s Migrationsaftale skulle løse det problem.

 

Ifølge tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har helt nøjagtigt 534 somaliere fået deres opholdstilladelse inddraget i perioden 1. januar 2017 og til og med 30. november 2018.

 

Men kun 28 af dem er med sikkerhed rejst ud af landet, skriver Berlingske.

 

Ifølge den seneste opgørelse fra Nationalt Udrejsecenter under Rigspolitiet, var der 16 somaliere i såkaldt udrejseposition den 4. december 2018, men her er der tilsyneladende udelukkende tale om afviste asylansøgere.

 

Det har dog tidligere været fremme, at det er de somaliske myndigheder, der spænder ben for hjemsendelserne.

 

Således skulle landet i 2017 have erklæret, at der ikke er nogen hjemsendelsesaftale.

 

I Danmark boede der 1. januar 2018 i alt 21.210 somaliere, og af dem havde langt hovedparten eller i alt 12.270 fået dansk statsborgerskab.

 

Det er således ud af de resterende 8.940 somaliere, at udlændingemyndighederne indtil nu har afgjort, at 534 af dem nu kan sendes hjem.

 

I så fald må Støjberg bruge den opreklamerede FN-aftale

Den 21. juni sidste år havde Dansk Folkeparti rejst en forespørgselsdebat om FN’s Migrationsaftale i et i øvrigt mislykket forsøg på at skabe et flertal i Folketinget imod Danmarks deltagelse i aftalen.

Læs også
Somalier ernærede sig først som brutal pirat – så forsøgte han at skaffe sig penge ved at søge asyl i stedet for

 

I den forbindelse understregede integrationsminister Inger Støjberg (V), at aftalen er et godt værktøj:

 

”Når jeg f.eks. sidder i et afrikansk land ved forhandlingsbordet for at få lavet en hjemsendelsesaftale med det pågældende land, til netop at sige: Prøv at høre, I har selv lige bekræftet, at I skal tage jeres egne borgere tilbage,” sagde Inger Støjberg og fortsatte:

 

”På den måde er det faktisk et rigtig godt værktøj.”

 

I alt har 164 lande ud af FN’s 193 medlemslande underskrevet Migrationsaftalen. Spørgsmålet er så, om Somalia er et af dem.

 

Hvis Somalia har underskrevet, skulle regeringen i så tilfælde ifølge integrationsministeren have et ”godt værktøjet” til at få landet til at makke ret og tage egne statsborgere retur.

 

Martin Henriksen tvivler

Læs også
Antallet af voldtægter mere end fordoblet på blot ti år – seneste offer er en fjortenårig pige, hvor politiet efterlyser en mørk mand med sort krøllet år

Hos Dansk Folkeparti tvivler udlændingeordfører Martin Henriksen dog på, at FN’s Migrantaftale uanset ministerens forsikringer vil have nogen værdi.

 

”Nu vil jeg da lige bede ministeren redegøre for, om Somalia har underskrevet Migrantaftalen,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Vi har ikke den store tiltro til den aftale, men jeg vil da tage ministeren på ordet og høre, om Danmarks tilslutning til aftalen har fået betydning for hjemsendelser.”

 

Det tvivler Martin Henriksen dog stærkt på.

 

”Aftale eller ej, så vil det nu som hidtil handle om hårdt benarbejde og stærkt pres på de lande, som nægter at tage deres statsborgere retur,” lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

 

Er ikke omfattet af FN’s Flygtningekonvention

De somaliere, som indtil nu har fået deres opholdstilladelse inddraget, er ikke personligt forfulgte og er derfor ikke omfatte af FN’s Flygtningekonvention.

Læs også
Somalier i Kolding hævede 176.596 kr. i sygedagpenge – imens løb han frisk rundt som professionel fodbolddommer i Afrika

 

Det samme gælder stort set alle flygtninge fra Syrien.

 

De skal også sendes tilbage, så snart forholdene i Syrien er normaliseret.

 

Der er udelukkende tale om folk, der er flygtet fra uroligheder, og som derfor har fået midlertidig beskyttelsesstatus.

 

Der har været en del debat om, hvorvidt det er forsvarligt at sende somalierne retur til Mogadishu, men ifølge en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er der intet til hinder for at gøre det.

 

 

Domstolen: Forholdene i Mogadishu har stabiliseret sig

Der er tale om en afgørelse fra den 10. september 2015.

Læs også
Sagen om en somalisk slagteriarbejder fra Thisted kan få konsekvenser for de politiske forhandlinger på Christiansborg

 

Her fastslog domstolen i en sag om somalisk kvinde fra Sverige, at forholdene i Mogadishu nu af en sådan karakter, at det ikke ville være i strid med Menneskerettighedskonventionen at afvise hendes asylansøgning og sende hende retur til området.

 

I en tidligere afgørelse fra 2011 havde Domstolen i en lignende sag fastslået, at forholdene i Mogadishu på det tidspunkt var af sådan karakter, at man ikke kunne sende folk tilbage.

 

Men nu har forholdene ifølge Menneskerettighedsdomstolen altså stabiliseret sig i en sådan grad, at det vil være forsvarligt at sende somaliere, som ikke er personligt forfulgte, retur til området.

 

Men uanset om forholdene har forbedret sig eller ej, så hænger Danmark nu tilsyneladende på somaliere, som intet har at gøre her i landet.

 

Du kan læse Menneskerettighedsdomstolens afgørelse her.

 

 

Læs også
Somalier gav to mindreårige piger hash og kokain og dyrkede sex med dem – hans søforklaring blev afvist af landsretten

Tallene for månedsvis inddragelse af somaliers opholdstilladelse kan du se her(Se side 9)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…