I Skive arrangerer man svømning, der gør Danmark mere muslimsk

Modelfoto, Colourbox

I Skive vil svømmeklubben Poseidon tilbyde svømmeundervisning, hvor der kun er adgang for piger fra konfirmationsalderen og op. Dette er i strid med dansk tradition for, at piger og drenge bader sammen.

 

Dansk kultur er nemlig præget af et åbent og ligeværdigt forhold mellem kønnene.

 

Men den nye svømmeundervisning er beregnet for mennesker, der ikke har taget dansk kultur til sig. I svømmeklubben kalder man dem ”indvandrerpiger”. Men i realiteten drejer det sig om muslimske piger.

 

De lever i et parallelsamfund, hvor det ikke er tilladt for piger og drenge at bade sammen. Drengene må nemlig ikke se pigerne i let påklædt tilstand såsom en badedragt.

 

Fremover vil Poseidon bøje sig for denne muslimske opfattelse. Dermed ofrer man den fundamentale værdi i dansk kultur, at piger og drenge skal kunne færdes frit mellem hinanden – også i en svømmehal.

 

Muslimsk kultur vinder – dansk kultur taber.  Eller rettere sagt: Dansk kultur overgiver sig frivilligt for at tækkes islam.

 

Islam og kønsadskillelse

Islam lægger op til en meget omfattende adskillelse mellem kønnene.

 

For det første bygger man på den grundtanke, at ”mænd står over kvinder”, som der står i Koranen. I forskellige sammenhæng bliver kønnene hold adskilt, og kvinderne skal holde sig bag ved mændene.

 

For det andet skal kvinder skjule sig for fremmede mænds lystne blikke. De skal dække sig tilbørligt til, når de er sammen med mænd, der ikke udgør deres allernærmeste familie.

 

I rettroende muslimske miljøer er det således utænkeligt, at piger svømmer rundt i badedragt ved siden af mænd og drenge. I kras modsætning til vores frihedsværdier.

Læs også
Indvandrer slog, sparkede og truede 15-årig pige – så forsøgte han at lyve sig fra det i retten

 

Forsvar for dansk frihed og lighed

Den danske frihed er et fantastisk gode. Den skal bevares og forsvares. Det er ikke os, der skal tilpasse os ufrihed og kønsadskillelse. Det er indvandrede muslimer, der skal lære at tilpasse sig den danske frihed.

 

Det kan i en periode betyde, at der er muslimske piger, der ikke får lov til at gå til svømning af deres forældre.

 

Men hvis det danske samfund giver efter for de rettroende muslimers krav, vil det blive fulgt op af nye krav. I så fald bliver Danmark gradvis mere og mere muslimsk i de værdier, regler og normer, der gælder for vores samfund.

 

Vi skal jo heller ikke give efter for visse muslimers ønske om kønsadskillelse i skoler. Her har vores samfund sendt et klart signal om, at det ikke kommer på tale

 

I Frankrig var der en farlig ballade, da man indførte et forbud mod, at piger bar muslimsk tørklæde i skolen. Men myndighederne holdt fast, og nu er det sådan, det er.

 

Læs også
Indvandrer tiltalt for vold mod 15-årig dansk kæreste – nægter alt og giver danskere skylden

I Skive viger man for frihedens modstandere

Når mennesker kommer til Danmark fra en meget anderledes kultur i den muslimske verden, opstår der store kultursammenstød.

 

Danmark har selv banet vejen for disse kultursammenstød med en hovedløs udlændingepolitik gennem årene. Men når disse sammenstød nu er en realitet, må man stå fast på, at det er danske værdier og regler, der gælder i Danmark. Også i svømmehaller.

 

Det kan så betyde, at nogle muslimske piger ikke kommer til svømning, fordi deres forældre modsætter sig det. Det er beklageligt. Men ’løsningen’ kan aldrig være, at vi skridt for skridt viger for en langt mere frihedsfjendsk kultur.

 

Det er ikke desto mindre, hvad man gør i Skive. Det betyder så, at danske drenge ikke kan være med til denne svømmeundervisning. Ja, åbenbart heller ikke danske piger.

 

”Jeg tænker da, det ikke er pissegodt”

Det vil sikkert være forkert at rette hele kritikken for dette mod svømmeklubben Poseidon.

 

Læs også
Bilist overhalede bus i Skive – så blev han truet af arabisk buschauffør

Ifølge Jane Krogh Pedersen fra Poseidons bestyrelse, fik man en forespørgsel fra Ungdomsskolen om at lave et hold kun for indvandrerpiger. Trænerne skulle kun være kvinder, og mænd skulle være bandlyst fra stedet. Poseidon havde så faciliteterne til det og stillede dem til rådighed.

 

Tilsyneladende er Jane Krogh Pedersen ikke helt stolt ved arrangementet. Skive Folkeblad stiller hende det relevante spørgsmål:

 

”Er kønsopdelt undervisning en samfundsudvikling, Poseidon skal være med til at understøtte?”

 

Jane Krogh Pedersen svarer:

 

”Det ved jeg ikke … Men behovet er der. Jeg tænker da, det ikke er pissegodt.”

 

Det taler politikerne ikke om

Nej, det er ikke ”pisse godt”, hvis Danmark sælger ud af sine frihedsværdier og sin kultur.

Læs også
Politiet i Skive ville tale med mistænkt, men aggressive typer uden respekt for danske myndigheder tog magten fra betjentene

 

Når denne problemstilling er så vigtig, skyldes det, at den danske befolkning er i fuld gang med at ændre sig:

 

Muslimer udgør en kraftigt stigende andel af befolkningen i Danmark.

 

Hvis den udvikling bare fortsætter, vil det få meget vidtrækkende konsekvenser for vores samfund.

 

Og det går helt galt, hvis vi giver efter for muslimske særkrav om blandt andet kønsadskillelse.

 

Danske politikere taler meget og gerne om den stramme udlændingepolitik, der har begrænset tilstrømningen. Det er bestemt også et klart fremskridt.

 

Men politikerne taler stort set aldrig om, at den danske befolkning alligevel bliver mere og mere muslimsk. På grund af fødselstallene – og på grund af tilpasningen til islamiske regler.

Læs også
En mellemøstlig mand ville bestemme, hvem der må køre bil i Skive

 

Og de taler alt for lidt om, hvor vigtigt det er at sikre dansk kultur, danske værdier og danske regler i det danske samfund.

 

Herunder i svømmehaller.

 

https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/lokal-svommeklub-klar-med-nyt-tilbud-svommehold-kun-indvandrerpiger?fbclid=IwAR0Kcj83HMlfIxg28qt9s2E1tx2WLe0EybI9QO_qY05uVC5ppxpobE3V98A

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…