Helt vildt: Indvandrere og efterkommere begår mere kriminalitet end alle svenskere tilsammen – Morten Østergaard kalder Sverige et foregangsland

For den radikale leder Morten Østergaard var der i 2015 ingen tvivl.

 

Sverige er et foregangsland, når det gælder flygtninge:

 

”Sverige har på mange måder været et foregangsland i den forstand, at de jo slet ikke på noget tidspunkt har sagt, at nu må vi lige forringe vilkårene, som vi har set det fra regeringen igen i dag.”

 

Sådan lød det fra den radikale leder fredag aften den 13. november 2015 i et DR 2-program, hvor folk står og råber i munden på hinanden.

 

Og nu er kriminelle indvandrere og efterkommere på det kriminelle område kommet i flertal i Morten Østergaards foregangsland.

 

Den svenske regering forsøgte at stoppe rapport om kriminalitet

I mandags skrev vi her i avisen, at 110 svenske kommuner nu er ved brække ned økonomisk på grund af det store antal flygtninge, der konstant vælter ind i landet og ud i kommunerne.

 

Nu dokumenterer ny rapport, ”Indvandring og Forbrydelser – et tretten års perspektiv”, at kriminelle indvandrere og efterkommere tilsammen begår mere kriminalitet i Sverige end hele den indfødte svenske befolkning.

 

Rapporten er udarbejdet af tænketanken ”Det Goda Samhället” og stødte under sin udarbejdelse på modstand fra den svenske regering.

 

Her mente man blandt andet, at de fakta, der måtte komme frem i rapporten, ville være i strid med menneskerettighederne, da de ville kunne bruges som anledning til diskrimination, skriver tænketanken blandt andet om rapportens tilblivelse.

 

Det var kun takket være et snævert flertal i det statslige Etikprövningsnämnden, at undersøgelsen kunne gennemføres, og hvor uventet støtte fra den både anerkendte og hårdt kritiserede svenske kriminolog, Jerzy Sarnecki, formentlig var en afgørende faktor.

 

Udgør en tredjedel, men står nu for over halvdelen af kriminaliteten

Den indfødte svenske befolkning defineres i undersøgelsen som personer, der er født i Sverige og med forældre, der begge er svenske statsborgere.

 

Undersøgelsen omfatter to femårs perioder, 2002 – 2006 samt 2013-2017 og omhandler kriminaliteten blandt personer i alderen 15 – 44 år.

 

I den første femårs periode udgjorde den indfødte svenske befolkning i den pågældende alder i alt 74 procent og indvandrere og efterkommere 26 procent. Men disse 26 procent stod til gengæld i form af sigtede for hele 42,1 procent af den samlede kriminalitet.

 

I den næste femårs perioden er den indfødte svenske befolkning i den pågældende alder faldet til 66,8 procent, medens antallet af indvandrere og efterkommere er steget til 33,2 procent. Men disse 33,2 procent står nu for hele 55,3 procent af den samlede kriminalitet i form af sigtede.

 

Sagt på en anden måde, så blev i alt 134.278 indfødte svenskere sigtet for kriminalitet i den første periode, medens i alt 97.442 indvandrere og efterkommere i samme periode blev sigtet

 

I anden periode var antallet af sigtede indfødte svenske faldet til i alt 130.448, medens antallet af sigtede indvandrere og efterkommere til gengæld var steget til ikke færre end 149.625 personer i Morten Østergaards asylforegangsland.

 

Indvandrere og efterkommere udgør således nu en tredjedel af den indfødte svenske befolkning i alderen 15 – 44 år, men de står til gengæld son nævnt for over 50 procent af den samlede kriminalitet i landet.

 

Men svenske indfødte er ligesom danske indfødte et vidt begreb

Den definition af en indfødt svensker som en person med to forælder med svensk statsborgerskab, som undersøgelsen anvender, er imidlertid ingen garanti for, at de er tale om en ægte indfødt svensker.

 

Ligesom i Danmark kan der især i Sverige i høj grad være tale om eksempelvis tredje generations somaliere, der nu statistisk set nu optræder som indfødte i landet.

 

Det er et forbehold, der især er vigtigt at holde sig for øje, når det gælder kriminalstatistikker, da ”indfødt” som nævnt i stigende grad er et vidt begreb, der også omfatter ikke-vestligt etniske personer såsom somaliere, libanesere med flere.

 

Omfattende statistikker om kriminalitetens omfang

Rapporten er grundig helt ned i mindste detalje, når det gælder omfanget af kriminalitet på forskellige områder.

 

Den er bilagt et helt fantastisk statistisk materiale, som på 17 sider redegør for kriminalitetens aktører inden for de forskellige former overtrædelser af straffeloven.

 

Her på redaktionen har vi udvalgt to statistikker, der begge har givet Sverige et blakket og berygtet ry i omverdenen, idet det som nævnt skal understreges, at begrebet indfødt svensker skal tages med et vist for ikke at sige et stort forbehold.

 

Voldtægter:

I perioden 2002 til 2008 blev i alt 3.851 personer sigtet for voldtægt i Sverige.

 

Af dem var var de 49,6 procent sigtede såkaldt indfødte svenskere. I alt 36,9 procent af de sigtede var indvandrere, medens 13,5 procent var efterkommere.

 

I perioden var 2013 – 2017 var antallet af voldtægtssigtede steget til dobbelte eller i alt 7. 841 personer.

 

Af dem var de 47,5 procent såkaldt indfødte svenskere. I alt 36,5 procent af de sigtede var indvandrere, medens de resterende 16,0 procent var efterkommere.

 

Mord og vold med døden til følge

Her er et af de områder, hvor Sverige markant adskiller sig fra Danmark.

 

Medens 240 personer i Danmark blev myrdet i perioden 2002 til 2006 og i alt 231 personer sigtet, ser forholdene noget anderledes ud i Sverige.

 

Her blev i alt 2.181 personer i den samme periode sigtet for mord og drab samt vold med døden til følge.

 

Af dem var de 43,1 procent såkaldt indfødte svenskere. I alt 33,5 procent var indvandrere, medens de resterende 24,4 procent var efterkommere.

 

I perioden 2013 – 2017 blev i alt 249 personer myrdet i Danmark og 231 sigtet, medens i alt 2.727 personer i Sverige blev sigtet for drab, mord eller vold med døden til følge.

 

Blandt de sigtede udgjorde de såkaldt indfødte svenskere 33 procent, indvandrere 37,5 procent og efterkommere 29,5 procent.

 

Havde Danmark været regeret af Morten Østergaard …

Tilbage står blot at konstatere, at hvis Danmark gennem de sidse mange havde været regeret af en Morten Østergaard med hans lovprisning af Sverige som et asylforegangsland, ville det på baggrund af den nuværende situation i Sverige have set sort ud.

 

Det blev forhindret, da Dansk Folkeparti ved årtusindskiftet overtog De Radikales rolle som den parlamentariske vægt i Folketinget.

 

Nu er De Radikale og Morten Østergaard tilbage ved magten med krav om, at asylpolitikken skal lempes samtidig med, at Venstre tilsyneladende er på vej til at få en formand, der i 2007 meldte sig ud af Venstre i protest mod partiets tætte samarbejde med Dansk Folkeparti om asylstramninger.

 

Her kan du læse hele rapporten om indvandringens kriminelle konsekvenser:

https://detgodasamhalletdotcom.files.wordpress.com/2019/06/rapport-om-invandring-och-brottslighet.pdf

 

Rapportens omfattende statistikker finder du her:

http://www.dnv.se/brarapporten/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…