Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Nørrebro i København: Foto privat

For De Radikale er grænsekontrol en total overflødig foranstaltning, som uden synlige resultater dræner politiets og forsvarets ressourcer.

 

”Nej, grænsekontrol er ikke en succes. Det er symbolpolitik, der dræner politiets ressourcer,” lød det i et radikalt valgoplæg den 9. maj i år forfattet af Morten Østergaard.

 

Her står der, at ”Den hyppigske grund til at politiet stopper nogen ved grænsen: Overlæsset trailer.”

 

Der er blot en lille detalje, som De Radikale helt glemmer at tage med, når det gælder politiets indsats.

 

En ikke helt uvæsentlig detalje, som partiet er blevet oplyst om i et svar fra Justitsministeriet, men som ikke duer som argumentation for at nedlægge grænsekontrollen.

 

Det handler om menneskehandel

Det var det radikale medlem af Folketingets Retsudvalg, Lotte Rod, som i februar i år ville have oplyst, hvor mange af de menneskesmuglere, der er blev taget ved grænsekontrollen, senere er blevet dømt.

 

Om Lotte Rod fik det svar, hun havde håbet på, kan man kun gisne om, men under alle omstændigheder er der tale om rigtigt mange.

 

Således oplyser daværende justitsminister Søren Pape Poulsen i sit svar til det radikale folketingsmedlem, at i alt 418 menneskesmuglere er blevet dømt.

 

Af dem har hele 261 fået en ubetinget fængselsstraf, medens de øvrige er sluppet med betingede domme og bøder.

 

Den store fangst af menneskesmuglere forsætter ved grænsen

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

Uanset, at De Radikale mener, at der er tale om symbolpolitik, så fortsætter politiet ufortrødent sit arbejde ved grænsen med at beskytte danskerne mod uønskede udlændinge og med at pågribe kriminelle.

 

Og det er i høj grad lykkedes her i årets første måneder.

 

Alene i perioden fra 1. januar og til og med den 25. august er der ved grænsekontrollen blevet pågrebet og sigtet ikke færre end 46 menneskesmuglere, fremgår det af Rigspolitiets løbende opgørelse over grænsekontrollens effektivitet.

 

I samme periode har grænsekontrollen også forhindret uønskede personer i at rejse ind i Danmark.

 

Det drejer sig om i alt 1.196 personer, som grænsebevogtningen har nægtet indrejse i Danmark, oplyser Rigspolitiets i sin opgørelse.

 

Til gengæld fremgår det ikke af opgørelsen, hvor mange af De Radikales overlæssede trailere, politiet har stoppet ved grænsen.

 

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

Europol: Mindst 53 mindreårige var ofre for menneskesmuglere i EU

Nytten af den danske grænsekontrol i kampen mod blandt andet menneskesmuglere er måske en lille, men alligevel væsentlig brik i kampen mod det store omfang, menneskesmugling har i EU.

 

Således skriver EUROPOL i en pressemeddelelse den 9. august i år, at der er blevet foretaget ikke færre end 70 arrestationer i en fælleseuropæisk aktion mod menneskehandel med børn.

 

Ifølge pressemeddelelsen blev mindst 53 af ofrene for menneskehandel identificeret som mindreårige.

 

Det overordnede resultat af aktionen, der blev ledet af britisk politi, omfattede 34 personer, der blev arresteret som menneskesmuglere, medens yderligere 36 blev arresteret.

 

De er sigtet for andre overtrædelser såsom formidling af børneporno, bistand til ulovlig indvandring og røveri.

 

Alt i alt blev 206 ofre for menneskehandel identificeret, og af dem er som nævnt i alt 53 børn, som formentlig var udset til seksuel udnyttelse.

Læs også
Grænsekontrollen giver danskerne beskyttelse – alligevel bliver de politisk korrekte ved med at rakke ned på den

 

Aktionen fandt sted mellem den 17. og 23. juni i år.

 

Schengen giver kriminelle frit spil

Tilbage står, at det er Schengen, der giver kriminelle såsom menneskehandlere, der sælger børn, frit spil i Schengen-området med forbuddet mod en god gammeldags grænsekontrol.

 

I realiteten er afskaffelsen af normal grænsekontrol om noget symbolpolitik, der kun tjener det formål at illustrere på papiret, at Den Europæiske Union er en realitet og et sammenhængende landområde.

 

Og de europæiske befolkninger betaler prisen takket være deres EU-forblændede politikere.

 

Læs mere her:

https://www.facebook.com/oestergaard/posts/2753807861315278?comment_id=2754490237913707&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Læs også
Robotter skal muligvis hjælpe Europas hårdt prøvede grænsevagter 

 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/70-arrests-in-pan-european-action-against-child-trafficking

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…