Antallet af polske arbejder i Danmark falder stærkt

Nye tal viser, at netto-tilstrømningen af arbejdskraft fra Polen i 1. kvartal 2018 er på det laveste niveau siden 2013. Antallet af arbejdere fra resten af EU er også faldende.

 

Beskæftigelsen har været konstant stigende siden 2013, hvor der hver måned i den periode i gennemsnit er kommet ca. 3.400 personer flere i beskæftigelse.

 

Der er overordnet tre grunde til, at beskæftigelsen er steget. Dels bliver de ældre længere tid på arbejdsmarkedet, dels går det bedre med integrationen, men det måske største bidrag kommer fra udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderede således i Økonomisk Redegørelse for december 2017, at udenlandsk arbejdskraft har bidraget til næsten 40 pct. af udvidelsen af arbejdsstyrken.

 

Det er særligt den europæiske arbejdskraft, der har bidraget til beskæftigelsesvæksten. I 2013 udgjorde EU-borgere næsten 90 pct. af den samlede årlige beskæftigelsesvækst, og borgere fra Østeuropa mere end 60 pct. Og medarbejdere fra Polen udgjorde isoleret set godt 20 pct. af den samlede beskæftigelsesstigning.

 

Siden er andelen imidlertid faldet væsentligt. I 1. kvartal 2018 udgør EU-borgere under et mindre end 20 pct. af den samlede beskæftigelsesvækst. Og for Østeuropa og Polen er andelen faldet til hhv. 11 og knap 3 pct. – begge dele er den laveste andel siden 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

I perioden 2013-2017 har der årligt været en nettotilgang til beskæftigelsen på omkring 2.500 polske medarbejdere. Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 var der en årlig nettotilgang på næsten 3.500 personer. Siden da er udviklingen vendt, og når man slår ned på 1. kvartal 2018, har der kun været en nettotilgang på ca. 1.600 personer. Det er ligeledes det laveste antal siden 2013.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…