Socialdemokratiets grønne stormagtsdrømme

Socialdemokratiet har set sig gale på brændeovne. Der skal derfor gøres noget ved brændeovnes bidrag til luftforureningen. Socialdemokratiet vil derfor have mere miljøvenlige brændeovne, men her stopper kampen mod brændeovne ikke. Der skal ydes statsstøtte til kommunale initiativer til fremme af lokale ordninger med skrotningspræmie for udfasning af brændeovne samt til kommunale forsøgsordninger med installering af filtre i brændeovne. De store bykommuner skal have mulighed for at fastsætte regler om brændeovne, herunder eksempelvis at stille krav om, at brændeovne i helårshuse med fjernvarme skal udfases, hvis et politisk flertal i kommunen ønsker det.

 

Bekæmpelsen af brændeovne indgår i den plan for en samlet klima- og miljøpolitik, som Socialdemokratiet under overskriften ”Danmark skal igen være en grøn stormagt” offentliggjorde torsdag den 3. maj 2018.

 

Overbud i forhold til regeringens udspil

Partiets forslag vedrørende klima- og energipolitikken frem mod 2030 er et klart overbud i forhold til regeringens energiudspil i sidste uge. I forhold til de langsigtede mål vil Socialdemokraterne have Danmark til at klare sig uden fossile brændsler fem år før regeringen, altså i 2045. Målsætningen for vedvarende energi strammes ligeledes således, at 55 procent af energiforbruget skal være vedvarende energi i 2030 og ikke 50 pct. som foreslået af regeringen. Desuden præsenterer Socialdemokratiet et helt nyt forslag om en grøn investeringsfond med 20 mia. kr. til nye teknologier.

 

Socialdemokratiet trumfer også regeringens ambitioner for investeringer i havvind, hvor partiet lægger op til at bygge tre havmølleparker og ikke én inden 2030 på samlet set 2500-3000 MW. Den første park med offentlig støtte skal udbydes allerede i 2019, mens de 2 følgende parker måske kan opføres uden offentlig støtte.

 

I udspillet er der også konkrete forslag til at reducere klimabelastningen i transportsektoren og landbruget.

 

Planen indeholder et forslag om næsten at fordoble midlerne til energiforskning i forhold til regeringens plan. Konkret afsættes 1 mia. kroner til energiforskning i stedet for de 580 mio. kroner som regeringens plan opererede med frem mod 2030.

 

Natur- og miljøbeskyttelse er ligeledes en del af udspillet. Blandt andet vil man udvide de nuværende 11.700 hektar urørt skov til 75.000 hektar og etablere 15 nye vilde naturparker for at bidrage til, at flere dyr og planter overlever.

 

Energiaftgifter og finansiering

Hvor en markant nedsættelse af elafgiften og elvarmeafgiften er et central element i regeringens udspil til energiaftale, lægger socialdemokratiet ikke op til lettelser i afgiftstrykket, bortset fra at nedsættelsen af elvarmeafgiften gøres permanent.

 

Finansieringen skal ifølge Socialdemokratiet komme fra det voksende økonomiske råderum som skabes efter afskaffelsen af PSO-afgiften og forhøjelsen af bundskatten i kombination med udfasningen af de eksisterende støtteordninger til vedvarende energi og energibesparelser m.v.

 

Læs også
Mette Frederiksen er ”overvejede enig i, at integrationsydelsen skal sættes op” – i 2011 gjorde hun det med starthjælpen

Forslagene i S-planen:

·         En halv million grønne biler og øget elektrificering

·         Tre nye havvindmølleparker (i alt 2.500-3.000 MW) – første udbud i 2019, og derefter i 2022 og 2024

·         Bygninger og industri skal spare på energien

·         Kyster og byer skal sikres mod ekstremt vejr

·         Flere private grønne investeringer

·         Større eksport af Danmarks grønne løsninger

·         Landbruget skal yde et fair og fornuftigt bidrag til klimaet

·         Nye og ambitiøse pejlemærker for klimaet

·         En grøn forskningsmilliard

·         Et grønt nationalregnskab

·         Flere dyr og planter skal overleve

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

·         Markant indsats mod plastikforurening

·         Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø

·         Renere luft ved udfasning af dieselbiler, brændeovne og flere elbusser

·         Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov

·         Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU

·         Danmark foregangsland inden for cirkulær økonomi

·         Mere økologi og mindre madspild

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…