Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

SKAT stoppede allerede i september 2015 al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige. Baggrunden var, at en række analyser af EFI-systemet (Ét Fælles Inddrivelsessystem) og DMI-systemet (DebitorMotorInddrivelse) havde påvist fejl af funktionel, teknisk og datamæssig karakter.

 

I forlængelse af den politiske aftale ”Aftale om et nyt skattevæsen« af 18. november 2016 om en fælles forståelse om nødvendigheden af at opbygge et nyt skattevæsen samt rammerne herfor har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” af den 8. juni 2017.

 

Mere skattelovgivning

De politiske aftaler på inddrivelsesområdet er udmøntet i en række nye love.

 

Den 24. maj i 2018 vedtog alle Folketingets partiet lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

 

Med Folketingets fulde samtykke har Skattemyndighederne nu afskrevet gæld for samlet 5,8 milliarder kroner. En lettelse for de heldige, men et uheldigt signal til alle andre, lyder kritikken.

 

Gældsstyrelsen – nyt knobskud på det offentlige bureaukrati

”Gældsstyrelsen har ekstraordinært afskrevet 6.147,94 kroner af din gæld. Det betyder, at du ikke længere skylder beløbet”, skriver Gældsstyrelsen i et af de mange breve, der med Folketingets velsignelse i disse uger sendes til særligt udvalgte borgere.

 

Udvælgelsen er baseret på en ringe betalingsevne hos skyldneren eller på tvivl om gældsposten er gyldig. Hvis en sådan tvivl skulle bortvejres, ville det kræve en manuel sagsgennemgang, som langt overstiger værdien af opkrævningen, har Gældsstyrelsen oplyst. Det var altså simpelthen nemmere bare at slå en streg over regningen.

 

485.000 danskere har fået eftergivet hele deres gæld eller noget af den. For langt de fleste drejer det sig om mindre beløb. Ni ud af ti får eftergivet beløb på under 2000 kroner.

 

Er Stine Bosse moden til gældssanering?

Erhvervskvinden Stine Bosse er en af de 485.000 danskere, der har fået brev om, at de har fået afskrevet en gæld på 196,52 kroner til det offentlige.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Selvom Stine Bosse er forarget er de fleste skyldnere nok positivt overrasket over gældseftergivelsen. Problemet er, at det ikke sender noget godt signal til danskerne, når nogle, men ikke alle, sådan får eftergivet deres gæld.

 

Man kan ikke fortænke, hvis nogle borgere nu tænker, at så gider de da heller ikke betale gælden – det bliver jo alligevel eftergivet!

 

De borgerlige partier og Dansk Folkeparti har godkendt gældseftergivelsen – spørgsmålet er, om partierne også et parat til at tage ansvar for danskernes tillid til SKAT?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…