Politikerne har ikke videnskabelig ekspertise til at bremse en global opvarmning

I gamle dage skulle en politiker være over 35 år (i dag 18) for at være valgbar som politiker og være med til at lede landet. Så havde vedkommende været ude i erhvervslivet og fået erfaring fra samfundet. I dag vælges mange direkte fra ungdomsorganisationerne og har den bedste vilje men ikke megen erfaring og indsigt. Embedsværket bag dem burde så kunne give dem råd og vejledning, men i dag er der ansat mange jurister og økonomier, som er dygtige indenfor deres område, men der er ikke ansat mange ingeniører og fysikere, som kunne være nyttige fx indenfor energiområdet.

 

Under 2. verdenskrig havde den engelske premierminister Winston Churchill videnskabelige rådgivere til at rådgive og fortælle om problemernes omfang, og hvordan de kunne løses. Ud fra disse råd kunne Churchill så træffe sin politiske beslutning. Winston Churchill var uddannet militærmand og havde selv forstand på konflikter og krige, men der skulle faglig ekspertviden til fx at knække den hemmelige tyske kode, så man kunne aflytte fjendens radiosignaler.

 

Politikere er ikke tilbøjelige til at indkalde faglig ekspertise, og derfor kan klimaet få lov til at løbe løbsk, da man handler ud fra følelser og fornemmelser – og hvad der vil gavne dem og partiet i det kommende valg. Man vil gerne genvælges. Derfor bliver der diskuteret problemer som, man tror, har interesse hos befolkningen. Men borgerne vil hellere have sandheden uden omsvøb.

 

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der er journalist af uddannelse, burde have en fysiker som spindoktor. Hans embedsværk – energistyrelsen o.a. forekommer at være uddannet hos Tvind – med ministerens forslag om flere vindmøller med støtte fra statskassen. Her i sommer har vi haft mange vindstille perioder (normalt 100 dage om året), hvor energileveringen var nede på 3% af elenergien, hvilket svarer til 0,5% af al energi! Da Sverige og Norge var i samme situation, blev backup energien bl.a. leveret af kul og brunkul fra Tyskland! Vi bruger også mere russisk gas, hvilket også er et fossilt brændstof om end ikke så sort som kul.

 

Danmark er ikke i den grønne førertrøje, selvom politikerne tror, at vindmøller kan dække energibehovet – sammen med sol og biomasse som backup! Det er desværre en naiv illusion! Der skal nu bygges 3 havvindmølleparker mere for at få elenergien op på 100% ved brug af vedvarende energi – men det burde tilføjes, når vinden altså blæser, og at elenergien kun er 20% af al energi, og vi kan endnu ikke lagre energien. Socialdemokratiet vil bruge 1 mia. kr. årligt til forskning og udvikling af ny energiteknologi for at løse problemet – men løsningen er klar: Gå i Niels Bohrs fodspor og brug moderne atomkraft – nu med thorium, som også kan løse affaldsproblemet!

 

Klimakrisen er for alvorlig til, at vi kan tillade os at tænke kortsigtet. Vi kan ikke tillade os at udelade atomkraft, som sammenlignet med sol og vind vil holde længere og være meget billigere: Vindmøller holder ca. 20 år men atomkraftværker mindst 60 år. Pris pr. kWh for landvindmøller er ca. 4,7 – havmøller 3,7, sol 6,2 og for atomkraft 0,4 cents (US – cents/kWh). Så den bedste langsigtede investering er den, der kan blive ved med at levere ren energi også til vore børn og børnebørn! Vi vil ikke være i stand til at løse klimakrisen ved at ignorere fundamentale økonomiske grundprincipper – og ved at undlade rådgivning fra videnskabelige rådgivere med faglig ekspertise.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…