EU og Facebook truer ytringsfriheden – nu kræver Dansk Folkeparti, at Folketinget siger fra

Regeringen bliver nødt til at sætte hælene i over for EU-Kommission og den sammensværgelse mod ytringsfriheden, som Kommissionen har gennemført sammen med især Facebook.

 

Sådan lyder kravet fra Dansk Folkeparti, som nu har fremsat et såkaldt beslutningsforslag, der skal førstebehandles i Folketinget i morgen, tirsdag den 16. januar.

 

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, påpeger, at EU og eksempelvis Facebook nu er i fuld gang med at indføre censur ad bagvejen.

 

”Der er tale om, at man nu forsøger at indføre en privat censur, som staten ikke må indføre i henhold til Grundloven,” siger Kenneth Kristensen Berth til Den Korte Avis.

 

Politikerne skal beskytte og ikke udsætte borgerne for censur

Af beslutningsforslagets tekst fremgår det blandt, at:

 

”Folketinget pålægger regeringen at meddele Rådet for Den Europæiske Union, at regeringen vil arbejde for at få ophævet aftalen om adfærdskodeks til at imødegå ulovlige hadefulde ytringer på internettet, der er indgået mellem Europa-Kommissionen, Facebook, Twitter, You Tube og Microsoft.”

 

Det kræver selvfølgelig, at Dansk Folkeparti kan få flertal i Folketinget til den aktion mod EU’s forsøg på at indføre censur via de sociale medier, som partiet nu forsøger at sætte i værk.

 

”Og det bliver da interessant at se, hvordan de øvrige partier i denne forbindelse forholder sig til begrebet ytringsfrihed,” siger Kenneth Kristensen Berth og understreger:

 

”Det er politikernes opgave at beskytte danskerne og resten af EU-borgerne mod censur, og ikke at udsætte dem for den.”

 

I samme forbindelse vil Dansk Folkeparti ligeledes forsøge at få et flertal i Folketinget til at pålægge regeringen at:

 

”Aktivt modarbejde Europa-Kommissionens eventuelle planer om at gøre adfærdskodeks retligt bindende eller på anden måde vedtage retligt bindende regler, der begrænser unionsborgernes ytringsfrihed eller på anden måde udøver statslig censur på sociale medieplatforme.”

 

EU-Kommissionen truer med lovgivning

Den nuværende adfærdskodeks er som nævnt en aftale mellem EU-Kommissionen og Facebook. Twitter, You Tube og Microsoft.

 

”I kodekset anvendes det stærkt mistænkelige begreb hadefulde ytringer – et begreb, der er så løst defineret, at det kan bruges til at ulovliggøre legitime og kritiske meningsytringer,” skriver Dansk Folkeparti i sine bemærkninger til forslaget og fortsætter:

 

”Det kan eksempelvis være bekymring over samfundsudviklingen, frustration over politikernes beslutninger eller magtesløshed over en oplevet dårlig behandling fra indvandreres/migranters side eller fra det offentlige systems side.”

 

Nu mener EU-Kommissionen imidlertid, at de fire IT-giganter ikke gør nok for at fjerne såkaldt hadefuldt indhold, udtalte EU’s tjekkiske kommissær for retlige og indre anliggender, Vera Jourová, i december 2016 og truede i den forbindelse med lovgivning, hvis ikke it-firmaerne fjerner mere indhold hurtigere, fremgår det af Dansk Folkepartis bemærkninger.

 

En form for privatiseret internetcensur i strid med Grundloven

Ligeledes anfører Dansk Folkeparti, at:

 

”Adfærdskodekset bliver altså indført uden hensyn til de retslige forskelle mellem EU-landene og herhjemme i direkte modstrid med den danske grundlov. Det danske samfund er og skal være baseret på fri og åben kritik af alt, inklusive religion og politik,”

 

Ligeledes anfører partiet, at EU-Kommissionen med sin adfærdskodeks ”indfører en form for privatiseret internetcensur, der i modsætning til nationale procedurer vil ske uden offentlighed og retssikkerhedsmæssige garantier.”

 

Og det er i strid med bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, påpeger DF:

 

”Når Kommissionen beder private virksomheder om at indføre censur af brugernes/borgernes ytringsfrihed, er det en måde at dømme uden om retssystemet. EU bryder derfor efter forslagsstillernes opfattelse Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel seks om retten til en retfærdig rettergang.”

 

Det siger Grundloven om ytringsfrihed

Som for lige at minde de øvrige partier om, hvad det drejer sig om, citerer Dansk Folkeparti sluttelig ”til genopfriskning”, som der står, Danmarks Riges Grundlov paragraf 77:

 

”Enhver er berettiget til i tryk og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…