Verdensberømte Jordan B. Peterson: En sand intellektuel giver 12 leveregler, som modvægt til kaos

Den canadiske professor i klinisk psykologi, Jordan B. Peterson, har på rekordtid opnået verdensberømmelse med sin seneste bog og sine YouTube-indslag. Helt fortjent.  

 

Jordan B. Peterson: 12 REGLER FOR LIVET – EN MODVÆGT TIL KAOS. Oversat fra engelsk af Ulla Oxvig efter ”12 Rules for Life – An Antidote to Chaos”. Hæftet med flapper. 406 sider. Kr. 224,95. Jyllands-Postens Forlag. Udkommet d. 25.9.2018.           

 

****** 6 stjerner ud af 6

————————————————————————————————    

 

Præsentation
Mit første bekendtskab med Jordan B. Peterson (født 1962) ligger flere år tilbage – før han fik fuldt projektørlys på. Sikken en klog – og smuk! – mand, tænkte jeg.  

 

Så kom det herostratisk berømte interview med Cathy Newman på Channel 4 her, der demonstrerede mandens format og integritet. Et interview, der kom til at fungere som den ene af to spydspidser i hans bestræbelser på at nå ud til en større offentlighed. Den anden murbryder var den opmærksomhed, han skabte med sin pure afvisning af at rette sig efter et diktat om brug af bestemte kønspronominer / personlige stedord i forbindelse med hans undervisning.   

 

Hvem er denne komet på stjernehimmelen?  

 

Jordan B. Peterson er uddannet som klinisk psykolog og har undervist på Harvard og University of Toronto. På et tidspunkt besluttede han sig for at optage sine forelæsninger og lægge dem ud på YouTube. De fik hurtigt mange følgere.

 

Til grund for hans navnkundighed – ud over hans store belæsthed inden for en lang række discipliner (historie, filosofi, mytologi, psykologi, neurovidenskab, antropologi, psykoanalyse, religion, de store litteraturklassikere, herunder Biblen, mv.) – er også hans brug af erfaringer med den menneskelige psykologi. Han har i løbet af sit liv haft mange patienter i behandling for depression, OCD, angst og skizofreni, og den kliniske praksis har givet ham et stort empirisk materiale at trække på i forståelsen af menneskers personlighed og adfærd.

 


  Sammen med sine studerende og kolleger har han publiceret mere end 100 videnskabelige artikler samt to bøger. Den første ”Maps of Meaning: The Architecture of Belief” udkom i 1999. Nummer to “12 Rules for Life – An Antidote to Chaos” kom i 2018 og er allerede oversat til en lang række sprog.

 

I privatlivet er han gift med Tammy, som han har kendt igennem 50 år, og de har to børn. Denne serviceoplysning, fordi min påstand er, at en central årsag til Petersons gennemslagskraft er hans evne til at trække på erfaringer fra sit eget levede liv med dets succeser og (få!) fiaskoer. Hans vidensreservoir er personligt opbygget og tilegnet møjsommeligt bid for bid, og hans ønske om kompromisløst at formidle de både store og banale og ubehagelige sandheder om den menneskelige eksistens brænder klart igennem.    

 

12 regler for livet – en modvægt til kaos
I bogen ”12 regler for livet” er ambitionen at stille og besvare følgende spørgsmål:

Hvad er forskellen på at være lykkelig og være tilfreds?

Hvad gør livet mere meningsfyldt?

Læs også
Den er go’ nok – man bliver rigere af at rejse

 

En af Petersons inspirationskilder er den russiske forfatter Aleksandr Solsjenitsyn, der har skildret de rædselsfulde grusomheder i de sibiriske arbejdslejre i ”Gulag Øhavet”.  Solsjenitsyn skriver på et tidspunkt følgende:

 

”Den ynkelige ideologi, der fortæller, at menneskene er skabt til lykke, blev knust af fangevogterens første knippelslag.”

 

Petersons tese er, at tilværelsen ikke handler om at blive lykkelig, men om at finde mening. I en bestandig balancering mellem orden og kaos. Orden og kaos er fundamentale elementer i ethvert menneskeliv, fordi enhver levet situation består af begge dele.  
  Orden er, når mennesker omkring os handler i forhold til forståelige sociale normer, når mennesker er forudsigelige og parate til at samarbejde. Kaos opstår, når noget uventet indtræffer, fx arbejdsløshed, skilsmisse og livstruende sygdom.  

 

Bogtitlen angiver, at mennesket har brug for nogle ordnende principper, for at alt ikke skal ende i kaos. Kaos er dog ikke bare noget skidt, fordi kaos også rummer mulighed for fornyelse og skabelse, men kaos skal holdes i skak – ellers drukner vi. Hvordan? Ved at vi hver især påtager os at tage ansvaret for vores egen personlige tilværelse, således at den lidelse, menneskelivet pr definition rummer, kan reduceres. At mindske lidelse er meningsgivende.

 

Kunsten er altså at manøvrere mellem orden og kaos, og hver af bogens 12 leveregler er tænkt som en vejviser til at holde tungen lige i munden på den smalle sti. Her kommer de.

 

12 regler for livet

Regel 1: Ret ryggen

Læs også
Ruth Bering: Trilles familie havde for travlt, så en dag tog hun sit pivedyr og flyttede ind hos os

Regel 2: Behandl dig selv som en, du har ansvaret for at hjælpe

Regel 3: Vælg venner, der vil dig det bedste

Regel 4: Sammenlign dig med den, du var i går, ikke med en anden i dag

Regel 5: Sørg for, at dine børn er til at holde ud

Regel 6: Fej for egen dør, inden du kritiserer verden

Regel 7: Søg det meningsfulde (ikke det belejlige)

Regel 8: Sig sandheden – eller lad i det mindste være med at lyve

Regel 9: Gå ud fra, at den, du lytter til, måske ved noget, du ikke ved

Regel 10: Vær præcis i det, du siger

Regel 11: Lad børn være i fred, når de løber på skateboard

Regel 12: Kæl med en kat, når du møder en på gaden

 

Læs også
Ny forskning kan bedre udpege risikopatienter

Hver regel har fået tildelt sit eget kapitel, hvor levereglens tilblivelse forklares og eksemplificeres. Regel 1 tager fx afsæt i hummerverdenen og hummeres nervesystem og konkretiserer vigtigheden af kropsholdning. En rank ryg signalerer vinder til omgivelserne. Det modsatte en taber-attitude i det altid tilstedeværende dominans-hierarki. Det gælder for hummeruniverset, og det gælder for menneskeuniverset.   

 

Et hovedbudskab
Et hovedbudskab er, at hvis man efterlever principperne, kan de tjene til at afhjælpe angst, depression og stress samt ikke mindst: Oplevelsen og følelsen af, at livet er meningsløst.

 

Her kommer en række citater, der gerne skulle give en fornemmelse af Petersons evne til at sammenfatte og videreformidle indsigter fra dels de store fortællinger og myter, dels de mest begavede tænkere gennem tiderne:

 

”Den værste af alle mulige slanger er den evige hang til menneskelig ondskab (…)” og grænsen mellem godt og ondt skærer lige lukt igennem ethvert menneskes hjerte. (s. 50)

 

”Måske er din smerte dit forsøg på at bevise, at verden er grundlæggende uretfærdig i stedet for at være udtryk for din egen synd, din egen utilstrækkelighed, din helt bevidste afvisning af at kæmpe og leve.” (s. 85)

 

”Når du føler, at du har noget at sige, er tavshed en form for løgn – og tyranni suger næring af løgne.” (s. 95)

 

”Det, du sigter mod, afgør, hvad du ser.” (s. 100)

Læs også
Supergode forårstilbud på kvalitetsvine

 

”Biblen er på godt og ondt den vestlige civilisations grundlæggende dokument, dens grundlov (…)” (s. 109)

 

Alle familieformer er ikke lige gode. Punktum. (jf. s. 147)

 

”At vælge den nemme løsning eller at sige sandheden – det handler ikke kun om at vælge det ene eller det andet. Det er også to forskellige måder at leve sit liv på. To helt forskellige måder at eksistere på. ”(s. 217)

 

Peterson – et lys i mørket
Min begejstring for Jordan B. Peterson afspejler sig i stjernedrysset. I min optik er denne begavede og åndfulde intellektuelle noget af det bedste, der er sket i mange år. Fordi han evner engageret, passioneret og pædagogisk at formidle dyb visdom – og ikke mindst give håb til unge (mænd), yngre og gamle i en tid, hvor mørket ellers sænker sig over den vestlige civilisation: Hver dag betyder noget, og hvad lige præcist DU gør – og ikke gør – har betydning. Ikke bare for dig selv, men for dine omgivelser og dermed samfundet og verden.

 

Peterson er noget så sjældent som en universitetsansat, der ikke har villet underkaste sig den altdominerende socialkonstruktivistiske og nihilistiske diskurs i Akademia. Derfor er han et lys i mørket, og derfor giver han håb i en tid, hvor den såkaldte elite har svigtet så fatalt.   

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…