Så hurtigt kommer svenskerne i mindretal i deres eget land – men det forties af medier og politikere

Den oprindelige befolkning bliver udskiftet - her arkivfoto fra Oslo (rights.no)

Man venter fortsat forgæves på den artikel i den etablerede presse, der fortæller, hvor Sverige er på vej hen.

 

Fortæller, at Sverige er et land, hvor etniske svenskere i løbet af nok tre årtier vil blive et mindretal i eget land.

 

Det er virkelig bemærkelsesværdigt.

 

Data, der viser dette, ligger helt åbne, men de diskuteres ikke i svenske etablerede medier og heller ikke i danske.

 

Gunnar Sandelin

Gunnar Sandelin er medforfatter til bogen Indvandring og mørkelægning.

 

Han har ved hjælp af officielle tal fra den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, set på, hvordan udviklingen har gået og vil gå i Sverige i de kommende år, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Læs undersøgelsen her

 

Et eksperiment med 7,5 mio. svenskeres tilværelse

Skal man være mere venlig, end godt er, kan man tale om et menneskeligt eksperiment af de helt store.

 

Normalt siger samfundsforskere, at man ikke kan lave den samme type forsøg i den menneskelige verden, som man kan i naturen. Det vil være umoralsk at eksperimentere med mennesker, hvad enten der er tale om større eller mindre grupper.

 

Man tør roligt fastslå, at der i det svenske tilfælde er tale om et forsøg med et større antal, idet der vel nok skal befinde sig en cirka syv en halv million etniske svenskere i Sverige.

 

Disse 7,5 millioner svenskere har så i de seneste årtier fået følgeskab af adskillige millioner andre.

 

En del af dem er fra vestlige lande.

 

Men de fleste af dem fra ikke-vestlige lande, eller fra den tredje verden.

 

Tallene

Lad os tage en række tal i rask rækkefølge fra Gunnar Sandelins beregninger, der som nævnt bygger på officielle tal:

 

Migrationsverkets egen prognose siger, at der i årene 2018 til 2021 vil blive bevilget 476.000 opholdstilladelser i Sverige, næsten en halv million.

 

Af disse vil 276.000 stamme fra bevilget asyl og familiesammenføring. Det er uklart, hvor mange af disse der vil være fra vestlige lande, men det vil formentlig være et fåtal.

 

Siden år 2000 og til 2017 er der kommet 876.287 personer til Sverige, der er født i udlandet.

 

276.138 er født i Sverige med udenlandske forældre.

 

220.832 født i Sverige med en forælder født i Sverige og en i udlandet.

 

Og endelig er der minus 132.333 personer med begge forældre født i Sverige, altså svenske udvandrere. Det går stærkt derovre.

 

Den største gruppe er fra Syrien

Hvem er det så, der i stor stil er indvandret til Sverige efter år 2000?

 

Det er 157.964 syrere.

 

100.675 irakere.

 

57.436 polakker.

 

53.929 somaliere.

 

40.497 afghanere.

 

34.682 eritreanere.

 

Og en hel del flere. De største grupper er de nævnte.

 

Ser man på, hvem der har udenlandsk baggrund i forskellige byer/kommuner, ser billedet endnu mere markant ud.

 

 

15-44-årige mænd inden for alle kulturer er overkriminelle.

 

Men grupper fra Afrika og Mellemøsten er det i langt højere grad end for eksempel europæere og østasiater.

 

I Malmø var 55,3 pct. af de 15-44 årige mænd af udenlandsk baggrund, i Stockholm 43,4 pct., i Göteborg 44,2 pct. og i en større provinsby som Södertälje 65,5 pct.

 

Der er ikke rigtigt noget at rafle om. Sverige vil i løbet af ca. 30 år efter al sandsynlighed få et ikke-etnisk svensk flertal.

 

Og Sverige vil i samme ombæring se en meget stor og hastigt voksende kriminalitet rettet mod etniske svenskere, hvor gerningsmændene som oftest vil have baggrund i den tredje verden.

 

Det er ikke længere noget, man foreslår, antager eller gætter på.

 

Det er i høj grad allerede sådan, og det vil blive forstærket, så længe den nuværende svenske udlændingepolitik fortsætter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…