Udskiftning af svenskere: I forhold til antallet af etniske svenskere udgør flygtninge og vestlige og ikke-vestlige indvandrere nu næsten halvdelen

Arkivfotos

De etniske svenskere bliver stadigt færre og færre i det, der engang var deres fædreland og det har valget i søndags på trods af Sverigedemokraternes store fremgang intet ændret ved.

 

Som vi skrev her i avisen i går, så fortsætter den svenske dødsspiral med de gamle partier, som er fast besluttede på at holde Sverigedemokraterne uden for enhver form for indflydelse.

 

Det sker samtidig med, at udviklingen i befolkningens sammensætning i Sverige taler sit eget tydelige sprog

 

Officielt er hver fjerde i Sverige udlænding, men det er værre endnu

Ifølge den overordnede statistik var der i slutningen af 2017 i alt 10,2 millioner indbyggere i Sverige, og af dem havde de 2,4 millioner eller cirka hver fjerde udenlandsk ikke-vestlig og vestlig baggrund, medens de resterende 7,7 millioner havde svensk baggrund.

 

Men det er sminkede tal.

 

Ligesom i Danmark bliver man i Sverige registreret som svensker, hvis blot den ene af forældrene er født i Sverige. I Danmark kræves der dog statsborgerskab.

 

Hvis eksempelvis en somalier født i Sverige gifter sig med sin somalisk fødte kusine, vil deres børn blive registreret som personer med svensk baggrund.

 

Men i modsætning til Danmarks Statistik, så registrerer den svenske Statistiska centralbyrån (SCB) også antallet af personer, hvor den ene forælder er født i Sverige og den anden i udlandet.

 

Og det giver et helt andet billede af befolkningens sammensætning

Ud af de helt præcist 7.681.235 personer, der i slutningen af 2017 blev registret som personer md svensk baggrund, er de 754.082 født af forælder, hvor kun den ene er født i Sverige.

 

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

Det kan eksempelvis være somaliere, af dem er der lidt over 66.000 af i Sverige, som på den måde ryger ind i statistikken som ægte svenskere.

 

Trækker man dem med kun én forælder født i Sverige ud, bliver der blot 6,9 millioner svenskere tilbage, medens antallet af flygtninge og indvandrer samt deres efterkommere dermed løber op i 3,2 millioner personer.

 

Sagt på en anden måde, så udgør flygtninge og indvandrere samt deres efterkommere nu næsten halvdelen i forhold til antallet af rent etniske svenskere.

 

Og så er forholdet endda værre endnu.

 

Børn af det eksempelvis somaliske forældrepar, hvor begge forælder er født i Sverige, indgår også i gruppen af rent etniske svenskere, da det kun har været muligt at udskille dem, hvor blot den ene forælder er født i Sverige.

 

Sådan har den svenske dødsspiral udviklet sig

Statistikken går ikke længere tilbage end til 2002, men udviklingen siden da taler også sit eget tydelige sprog om udtydningen af begrebet ”svensk oprindelse”.

Læs også
Sverige asyl-amok: Har alene i år uddelt langt over tredive tusinde statsborgerskaber og modtaget et hav af asylansøgere

 

I 2002 blev der registreret i alt 8.940.788 indbyggere i Sverige

 

Af dem var de 7.582.574 af såkaldt svensk oprindelse mod 1.358.214 udlændinge, som dermed officielt udgjorde 17,9 procent af befolkningen.

 

I 2017 blev der som nævnt registreret 10.120.242 indbyggere i Sverige. Af dem var de 7.681.235 af såkaldt svensk oprindelse mod 2.438.007 udlændinge, som dermed officielt nu udgjorde 24,1 procent af befolkningen.

 

Men det stopper som nævnt ikke her.

 

Trækker man de personer ud, der er registreret som værende af svensk oprindelse alene af den grund, at den ene af deres forældre er født i Sverige og den anden i udlandet, eksempelvis et somalisk forældrepar, ser befolkningssammensætningen noget anderledes ud.

 

I 2002 drejede det sig om i alt 553.772 personer med kun én forælder født i Sverige.

Læs også
Efter drab og eksplosioner: Kriminaliteten fra Malmø er ved at brede sig til Danmark, lyder det fra svensk politichef

 

Trækker man dem ud, ender antallet af personer med regulær svensk oprindelse på i alt 7.028.802 personer, medens antallet af udlændinge kommer op på 1.911.986, som dermed reelt udgjorde 21,4 procent af den samlede befolkning i Sverige.

 

I 2017 drejede det sig som nævnt om 754.082 personer med kun én forælder født i Sverige-

 

Trækker man dem ud, ender antallet af personer med regulær svensk oprindelse på 6.927.553 personer, medens antallet af udlændinge kommer op på 3.193.089, som dermed sidse år reelt udgjorde 31,6 procent af den samlede befolkning i Sverige.

 

Svenskerne på vej til at blive et mindretal

De svenske politikere, der indtil nu har regeret landet, og som ser ud til at fortsætte, har alle haft som deres erklærede mål, at Sverige skulle være et multietnisk samfund.

 

Den plan er allerede nu lykkedes i en sådan grad, at de oprindelige etniske svenskere er godt på vej til at blive et mindretal i det, der engang var deres fædreland.

 

Læs også
Voldelige elever har taget magten i svenske skoler – “lærerne tør knap nok gå forbi dem på trapperne”

Tallene taler deres eget tydelige sprog:

 

I 2002 boede der i Sverige i alt 7.028.802 personer med etnisk svensk oprindelse. I 2017 var det antal faldet til 6.927.553 personer.

 

I samme periode var antallet af udlændinge inklusive dem med én svenskfødt forælder steget fra 1.911.986 personer i 2002 til i alt 3.193.089 personer i 2017.

 

Du kan se de afslørende statistikker her:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgGrov/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299

 

 

Læs også
Den stramme asylpolitik stiller Danmark i en langt bedre situation end Sverige
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…