Danmark under forvandling: På blot ti år er antallet af moskéer i Danmark eksploderet, viser en ny kortlægning

Grimhøj (Foto: Thomas Kold)

Antallet af muslimer i Danmark stiger støt blandt andet takket være de ukontrollable familiesammenføringer.

 

Det har blandt andet givet sig udslag i en voldsom forøgelse i antallet af moskéer.

 

Således er der på blot ti år kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark.

 

Her er der nu 170 moskeer mod 115 i 2006. Det svarer til en stigning på cirka 50 procent og svarer ligeledes nogenlunde til stigningen i antallet af muslimer i Danmark.

 

Antallet fremgår af den nye kortlægning ”Moskeer i Danmark”, som professor i religionssociologi, Lene Kühle fra Aarhus Universitet har gennemført i samarbejde med videnskabelig assistent, cand.mag. Malik Larsen, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

 

Muslimerne søger i stigende grad ind i moskéerne

Den nye kortlægning er efter et krav fra Dansk Folkeparti et element i aftalen om religiøse forkyndere fra maj 2016, som blev indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti.

 

Parterne var enige om, at der var behov for en opdatering af en lignende kortlægning i 2006.

 

Kortlægningen bygger på en analyse af næsten alle moskeer i Danmark, hvoraf forskerne har gennemført interviews med en stor andel.

 

Af kortlægningen fremgår det ligeledes, at moskeerne benyttes mere i dag, hvor syv – ni procent af danske muslimer anslås at deltage i fredagsbønnen i modsætning til for ti år siden, fem – syv procent deltog i fredagsbønnen og endnu færre i de daglige bønner.

 

I to tredjedele af moskéerne deltager kvinderne regelmæssigt i bønnerne.

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

 

Ligeledes viser kortlægningen, at dansk i dag anvendes mere i moskeerne end for ti år siden.

 

I 2006 blev der kun prædiket på imamens modersmål i 9 ud af 10 moskeer. I 3 ud af 10 moskeer prædikes der jævnligt helt eller delvist på dansk. I andre tre ud af ti resumeres prædikenen efterfølgende på dansk.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…