Danmark under forvandling: På blot ti år er antallet af moskéer i Danmark eksploderet, viser en ny kortlægning

Grimhøj (Foto: Thomas Kold)

Antallet af muslimer i Danmark stiger støt blandt andet takket være de ukontrollable familiesammenføringer.

 

Det har blandt andet givet sig udslag i en voldsom forøgelse i antallet af moskéer.

 

Således er der på blot ti år kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark.

 

Her er der nu 170 moskeer mod 115 i 2006. Det svarer til en stigning på cirka 50 procent og svarer ligeledes nogenlunde til stigningen i antallet af muslimer i Danmark.

 

Antallet fremgår af den nye kortlægning ”Moskeer i Danmark”, som professor i religionssociologi, Lene Kühle fra Aarhus Universitet har gennemført i samarbejde med videnskabelig assistent, cand.mag. Malik Larsen, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

 

Muslimerne søger i stigende grad ind i moskéerne

Den nye kortlægning er efter et krav fra Dansk Folkeparti et element i aftalen om religiøse forkyndere fra maj 2016, som blev indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti.

Læs også
Ny analyse: Europa bliver mere og mere muslimsk – og det vil gå meget stærkt, hvis der ikke gribes kraftigt ind

 

Parterne var enige om, at der var behov for en opdatering af en lignende kortlægning i 2006.

 

Kortlægningen bygger på en analyse af næsten alle moskeer i Danmark, hvoraf forskerne har gennemført interviews med en stor andel.

 

Af kortlægningen fremgår det ligeledes, at moskeerne benyttes mere i dag, hvor syv – ni procent af danske muslimer anslås at deltage i fredagsbønnen i modsætning til for ti år siden, fem – syv procent deltog i fredagsbønnen og endnu færre i de daglige bønner.

 

I to tredjedele af moskéerne deltager kvinderne regelmæssigt i bønnerne.

 

Ligeledes viser kortlægningen, at dansk i dag anvendes mere i moskeerne end for ti år siden.

Læs også
Franske politikere har fået nok – her laver de en dramatisk aktion for at stoppe muslimer, der holder fredagsbøn i gaderne

 

I 2006 blev der kun prædiket på imamens modersmål i 9 ud af 10 moskeer. I 3 ud af 10 moskeer prædikes der jævnligt helt eller delvist på dansk. I andre tre ud af ti resumeres prædikenen efterfølgende på dansk.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…