Syriske børnefødsler i Danmark er næsten tidoblet på blot fem år

Arkivfoto af muslimsk storfamilie

Antallet af mennesker med ikke-vestlige ofte muslimsk baggrund i Danmark vokser.

 

Antallet af asylansøgere er ganske vist faldet meget.

 

Men tilstrømningen er alligevel på omkring 10.000 om året (svarende til beboerne i en ghetto).

 

Det skyldes især, at der er mange familiesammenføringer.

 

Dansk Folkeparti har derfor krævet et loft over antallet af familiesammenføringer. Partiet henviser til at noget lignende er med i den ny tyske regerings regeringsgrundlag. Men indtil videre står DF ret alene med kravet.

 

Og familiesammenføringerne fortsætter.

 

Først kommer mændene – mange af dem fra Syrien – og beder om asyl. Når de har fået ophold, får de deres koner til Danmark via familiesammenføring. Parrene kan i forvejen have børn med til Danmark, men de føder også børn i Danmark.

 

Syriske børnefødsler slår alle rekorder

Takket være ægtefællesammenføringer er antallet af syriske fødte bøn i Danmark nu på det nærmeste eksploderet.

 

I 2013 var de tyrkiske kvinder førende blandt de ikke-vestlige med i alt 1.011 nyfødte det år medens syriske kvinder det år lå helt i bund med blot 150 nyfødte.

 

Det er der nu ændret radikalt på.

Læs også
Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med

 

Fra de nævnte 150 fødsler i 2013 steg de syriske børnefødsler i Danmark til ikke færre end 1.311 nyfødte i 2017.

 

Det betød, at de tyrkiske kvinder i 2017 blev forvist til en andenplads med 1.099 nyfødte det år.

 

Den voldsomme eksplosion i antallet af syriske børnefødsler skal ses i lyset af, at der i 2013 var 3.283 syriske kvinder i Danmark i alderen 16 – 45 år.

 

Takket være asyl til syriske mænd og de efterfølgende ægtefællesammenføringer var antallet af syriske kvinder i Danmark i den pågældende alder steget til ikke færre end 20.706 i 2017.

 

Familiesammenføringer og fødsler fordobler antallet af syrere

Uanset at regeringen sammen med Dansk Folkeparti fører en stram asylpolitik, er det et faktum, at familiesammenføringer og fødsler underminerer intentionerne om at begrænse især antallet af muslimer i Danmark.

 

Læs også
Gennem fire timer blev 18-årig kvinde gruppevoldtaget af mindst syv syriske mænd – de var helt ligeglade

Det er syrerne et klassisk eksempel på.

 

I perioden 2013 – 2017 fik i alt 17.819 syrere asyl i Danmark.

 

Men hermed stopper det ikke.

 

Syriske familiesammenføringer løb i samme periode op i 3.910 ægtefæller og 8.867 børn eller i alt 12.777 personer, som blev hentet til Danmark.

 

Dertil kommer de syriske børnefødsler i Danmark. De løb i perioden 2013 – 2017 op i tilsammen 3.386 fødsler.

 

Ud over de 17.819 syrere, som fik asyl, kom der således yderligere i alt 16.163 syrere til Danmark som følge af familiesammenføringer og fødsler. Altså næsten en fordobling.

 

Læs også
Udskiftning af svenskere: I forhold til antallet af etniske svenskere udgør flygtninge og vestlige og ikke-vestlige indvandrere nu næsten halvdelen

Og det stopper ikke her

Langt de fleste syrere, som har fået opholdstilladelse, skal vente tre år med at søge om familiesammenføringer.

 

Det betyder, at de 5.995 syrere, som fik asyl i 2015, nu kan begynde at søge med alt, hvad det indebærer af en yderligere forøgelse af den syriske befolkning i Danmark, og som i øjeblikket per 1. januar i år tæller 40.978 personer, og hvoraf de 15.198 er børn under 15 år.

 

Den 1. januar 2013 udgjorde den syriske befolkning i Danmark 6.057 personer, og hvoraf de 2.007 var børn under 15 år.

 

På blot fem år er det således lykkedes for syrerne at blive den næststørste ikke-vestlige gruppe i Danmark. Den største er fortsat tyrkerne med 63.352 personer per 1. januar i år.

 

Men med det tempo, den syriske befolkning i øjeblikket udvikler sig i, er det kun et spørgsmål om tid, førend syrerne vil udgøre den største ikke-vestlige og overvejende muslimske gruppe i Danmark.

 

Omkring 87 procent af den syriske befolkning er således muslimer. (Wikipedia)

Læs også
For første gang nogensinde: Antallet af familiesammenførte er nu højere end antallet af opholdstilladelser – og Venligboerne hjælper ivrigt til

 

Artiklen er baseret på følgende tabeller i Danmarks Statistik:

 

http://www.statistikbanken.dk/FODIE (Tabelkode: FODIE)

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=VAN77&PXSId=181855&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 (Tabelkode: VAN77)

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…