300 franskmænd kræver kamp mod islamisters antisemitisme som national opgave

PARIS: I søndagsudgaven af avisen Le Parisien kræver 300 underskrivere i en protest mod mediernes tavshed, at kamp mod mere eller mindre radikaliserede islamers antisemitisme gøres til en national opgave.

 

Der er naturligt nok mange fremtrædende jøder blandt underskriverne, men også mange andre personligheder. Således den tidligere preminister Manuel Valls, sangeren Charles Aznavour, skuespilleren Gérard Dépardieu, tidligere præsident Nicolas Sarkozy og formanden for det konservative parti Les Républicains.Laurent Wauquiez.

 

I opråbet tales der naturligt nok om mordet på den jødiske bedstemor  Mireille Knoll og mordene i et jødisk supermarked og i en jødisk skole i Toulouse. Men det nævnes, at ialt 11 jøder er blevet myrdet i de senere år alene fordi de var jøder. Mange blev tortureret, og i de såkaldt følsomme byrområder blev mange jøder overfaldet på åben gade af fanatiske islamister.

 

Antallet af voldelige overgreb stiger. Der var 77 i 2016 og 97 i 2017.

 

Skærpet lov mod asylsøgere

Også i Nationaforsamlingen satte kampen mod antisemitisme sine spor i en debat før vedtagelse af en ny lov, der skærper kontrollen med asylsøgere. 

 

Hvor myndighederne før kunne bruge 120 dage på at behandle immigranters ansøgning, er fristen skåret ned til 90 dage. Og afvises asylsøgerne skal det hindres at de kommer ind i landet alligevel og skjuler sig som illegale indvandrere.

 

Mange deputerede udtalte sig mod skærpelserne. Også folkevalgte i præsident Macrons gruppe med massivt flertal. Da et par af dem truede med at stemme mod lovændringen, fik de at vide, at de var velkomne til at undlade at stemme, men stemte de imod deres eget parti, ville de blive ekskluderet af gruppen.

 

Ovennævnte Laurent Wauquiez fik sine egne problemer. Da han ville stemme for den skærpede indvandrerlov påpegede både nogle af hans egne partifæller og  flere andre partier, at han var  helt på linie med Marine Le Pen. Selv om den nationale front har ændret navn til det mere fredelige national samling, så var det, uha, uha, ikke så godt at være enig med Marine Le Pen .Men selv om Wauquiez hævdede, at der sandelig var forskel på deres standpunkter, havde de fleste i Nationalforsamlingen svært ved at se forskellene selv i mikroskop.

 

Men den skærpede indvandrerlov blev i alt fald vedtaget.Så kan andre EU-lande spekulere over det.

 

Ikke mindst fordi såkaldte velfærdsflygtninge ikke kan forvente at blive godtaget i den strammere indvandrerlov. Og de, der får asyl, vil i senere ansøgninger om familiesammenføringer kun få godkendt allernærmeste slægtninge.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Efter en hel uges hidsig debat blev loven søndag aften godkendt med 228 stemmer for og 139 imod.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…