En ulv må godt stå 50 meter fra en legeplads med børn og slikke sig om munden, fremgår det af et notat fra Miljøministeriet

Det er tilsyneladende så småt begyndt at gå op for folkene i Miljøstyrelsen, at det kan give problemer at have ulve rendende frit omkring blandt de 2,6 millioner mennesker, der bor i Jylland og i Vendsyssel og Thy.

 

Af samme grund har man nu udarbejdet et lækket udkast til et direktiv om god opførsel for ulve under titlen ”Udkast til afsnit om problemulve til den revidere forvaltningsplan for ulve”

 

Begrebet problemulve dækker ulve, der ikke opfører sig, som de ifølge Miljøstyrelsen burde opføre sig.

 

Og hvis disse ulve ikke retter sig efter Miljøstyrelsens adfærdskodeks for ulve, kan styrelsen efter en ansøgning bilagt fotos eller film med datoangivelse give tilladelse til nedskydning.

 

Må godt stå 50 meter fra en legeplads og slikke sig om munden

Ifølge Miljøstyrelsens direktivudkast til god adfærdskodeks for ulve, må en ulv således godt stå indtil 50 meter fra en legeplads med legende børn og slikke sig om munden.

 

Af teksten i direktivudkastet fremgår det således, at:

 

”En ulv, der mangler instinktiv skyhed kan f.eks. være: En ulv, der trods relevant og rimelig afværge ses over flere dage under 50 m fra beboelse, legepladser, institutioner el. lign.”

 

Relevant og rimelig afværge kan for eksempel være ”bortskræmning”, fremgår det af udkastet, og det vil jo så sige, at pædagogerne skal ud og jage ulven væk, hvis den er kommet inden for 50 meter-grænsen.

 

Pædagogerne kan dog ikke uden videre få ulven skudt

Men selvom pædagogerne flere gange har været ude og kaste børnenes legetøj efter en ulv for at jage den over på den anden side af 50 meter grænsen, kan de ikke sådan uden videre få ulven skudt.

 

Læs også
Det flød med døde og skambidte får – ejeren mistænker ulve for at stå bag massakren

For det første skal de kunne dokumentere, at det hver gang har været den samme ulv, hvilket nok kan blive noget besværligt, da der trods alt er mere end én ulv vest for Lillebælt, og hvor der i hvert fald i ét område er konstateret en hel familie.

 

For det andet skal der fremsendes dokumentation for, at ulven har opholdt sig på den forkerte side af 50 meter grænsen.

 

”Dokumentationen kan f.eks. være billeder eller film, hvoraf tid og sted fremgår eller anden registrering af ulven,” hedder det i Miljøministeriets udkast til adfærdskodeks for ulve.

 

Og så skal Miljøstyrelsen ansøges

Når alle disse ting er bragt i orden, kan pædagogerne herefter ansøge Miljøstyrelsen om at få ulven skudt, eller reguleret, som det hedder i udkastet.

 

Men det er ikke sådan ligetil. Sagen skal vurderes grundigt, fremgår det:

 

”Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med Naturstyrelsens ulvekonsulent, hvorvidt der er tale om en problemulv, og i forlængelse heraf om regulering (bortskydning) er nødvendig,” hedder det og fortsætter:

Læs også
Fhv. politimester Erik Siersbæk forklarer, hvorfor EU’s direktiv om ulve ikke er hugget i granit

 

”Ud over situationer, hvor en ulv udgør en akut risiko for menneskers sikkerhed, skal den skade, som ønskes forebygget være forsøgt på en anden mindre indgribende måde, inden regulering iværksættes.”

 

Hverken pædagoger eller andre er eksperter i ulvekending

 

Kravet om dokumentation for, at der er tale om denne samme ulv, kan virke besynderligt i og med at hverken pædagoger eller for den sags skyld alle mulige andre er eksperter i ulvekending i en situation, hvor ulvebestanden hastigt breder sig i Danmark.

 

Således filmede en jæger i Stråsø Plantage mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing sidste år den 30. juni en ulv med otte unger

 

”Vi forventer, at de får et nyt kuld unger til maj. Formentlig seks til otte unger igen, og i de næste fem år vil de hvert år få et nyt kuld,” forklarede seniorforsker ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, i TV MIDTVEST den 28. marts i år.

 

Her forudså han også, der fremover hvert år vil komme to nye ulve ind i Danmark fra Tyskland.

Læs også
Peberspray som værn mod ulve

 

Ikke noget problem, lyder det – men alligevel

I forbindelse med opdagelsen af de otte ulveunger i Stråsø Plantage var fungerende kontorchef i Miljøstyrelsen, Annette Samuelsen, ude med en beroligende meddelelse i DR:

 

”Danskerne behøver ikke at være bange for ulven, fordi der nu er dokumenteret hvalpe. Det gør hverken ulven mere eller mindre problematisk,” sagde hun.

 

Men nu er Miljøstyrelsen åbenbart kommet på andre tanker. Endda i en sådan grad, at man forudser, at ulve kan søge ind i byerne og sågar udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed:

 

Af direktivudkastet fra Miljøstyrelsen fremgår det således, at politiet inden for rammerne af Politiloven og ordensbekendtgørelsen kan nedskyde ulve med denne begrundelse:

 

”For at forebygge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.”

 

Læs også
DR og TV2 afsporer debatten om ulvene – og de ser ud til at gøre det med vilje

I øvrigt forudser Miljøstyrelsen også, at ulve kan angribe hunde, ”som færdes lovligt i naturen eller på privat område.”

 

Husk at fotografere, hvis din hund bliver ædt af en ulv

Så hvis pædagogerne ikke kan dokumentere, at de har været ude og kaste børnenes legetøj efter ulve for at skræmme dem og ligeledes ikke kan dokumentere, at der hver gang har været tale om den samme ulv, sker der åbenbart ingenting.

 

Og hvis din hund bliver ædt af en ulv, så husk lige at fotografere det, så Miljøstyrelsen kan sende nogle af sine medarbejdere med jagttegn ud for at skyde den.

 

Hvordan de så end finder ud af, om det er den rigtigt ulv, de skyder, er en helt anden side af sagen.

 

Miljøministeren: Det her kommer til at gøre en forskel

Uanset at udkastet til en adfærdskodeks for ulve nærmest rejser flere spørgsmål end svar, er miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) tilsyneladende godt tilfreds.

 

Læs også
Jurist: Ulvene er beskyttet af loven – mens de borgere, der mister deres dyr, bliver ladt i stikken

”Det her kommer til at gøre en forskel for de mennesker, der står med et håndgribeligt problem,” lyder det optimistisk fra miljøministeren, som lover en hurtig sagsbehandling med en svarfrist på tre dage.

 

”Og derudover opretter vi en ulvetelefon, så folk kan ringe med meldinger om ulve,” siger Jacob Ellemann ifølge Ritzau/BT og understreger:

 

”Så jo, jeg tager det i den grad alvorligt og kommer med løsninger, der kan bruges.”

 

Det vil jo så vise sig.

 

Alene i år har der indtil nu været 20 bekræftede ulveangreb på husdyr, og dermed er niveauet for hele 2017, hvor der fandt i alt 24 ulveangreb sted, næsten allerede nået.

 

Men bare rolig. Nu har Miljøministeriet installeret en ulvetelefon, så der kommer sikkert en god løsning i morgen.

 

Here kan du læse mere:

https://www.altinget.dk/artikel/laekket-ulve-udspil-nu-droemmer-blaa-partier-om-at-skyde-flere-ulve

https://www.altinget.dk/misc/Bilag%201%20Problemulve-afsnit.pdf (med link til notatet, som er blevet lækket).

 

https://www.bt.dk/politik/miljoeminister-definition-af-problemulve-goer-en-forskel?referrer=RSS

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/video-se-ulvemor-med-sine-otte-unger

 

https://www.dr.dk/ligetil/nye-fotos-viser-der-er-ulveunger-i-danmark

 

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/nyt-kuld-ulveunger-paa-vej

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…