Udenlandske voldtægtsforbrydere er i flere tilfælde sluppet for krav om udvisning – nu kommer der skarp kritik fra Rigsadvokaten

Arkivfoto / rigsadvokaten: Ole Hasselgaard (Foto: Anklagemyndigheden.dk)

I er for slappe og skal tage jer sammen.

 

Sådan lyder med et andet ordvalg en uhørt skarp kritik fra Rigsadvokaten til de lokale anklagere rundt omkring i landets politikredse. Efter Rigsadvokatens opfattelse sløser de med at rejse krav om udvisning af udenlandske kriminelle.

 

Den aktuelle kritik bunder i en gennemgang af 175 domme i straffesager om voldtægt begået af udlændinge. I syv tilfælde siden 2012 har de lokale anklagere undladt at kræve udvisning af udlændingen.

 

Resultatet er klart utilfredsstillende, lyder det fra Rigsadvokaten

I en pressemeddelelse fra Rigsadvokaten understreger statsadvokat Jens Røn, som er leder af Rigsadvokatens Kvalitetsafdeling, at resultatet er klart utilfredsstillende.

 

Han understreger ligeledes, at der som udgangspunkt skal kræves udvisning i alle straffesager, hvor udlændinge er involveret.

 

”Landets anklagere skal som det klare udgangspunkt kræve enten udvisning eller betinget udvisning i straffesager, hvis grundbestemmelserne i udlændingeloven er opfyldt. Det er ikke sket her, og vi indskærper derfor, at der altid skal være focus på spørgsmålet om udvisning,” præciserer Jens Røn og fortsætter:

 

”Og det gælder uanset, om det efter de foreliggende oplysninger ikke er muligt at vurdere, om de dømte ville være blevet udvist, hvis anklagerne havde krævet det.”

 

Nu bliver de lokale anklageskrifter kontrolleret

Der var tale om fejl i fem ud af landets tolv politikredse, og det har allerede fået konsekvenser i form af tilsyn fra Rigsadvokatens to regionale statsadvokater.

 

Ifølge Jens Røn har anklagemyndigheden allerede for over et år siden øget sit tilsyn med voldtægtssagerne.

 

Læs også
Minister har fået nok: Mandlige migranter skal kunne smides ud af landet, hvis de gentagne gange krænker kvinder

Blandt andet bliver alle politikredsenes anklageskrifter nu kvalitetssikret, altså kontrolleret, hos den regionale statsadvokat, inden straffesagen begynder i retten.

 

”Vi har allerede iværksat en række initiativer for at skærpe behandlingen af voldtægtssager, og langt de fleste af sagerne med fejl ligger før vores ordning med forelæggelse af anklageskrifter,” forklarer statsadvokat Jens Røn.

 

Rigsadvokaten vil nu sikre, at der bliver rejst krav om udvisning i alle sager

Rigsadvokaten har endvidere besluttet, at anklagemyndighedens to regionale statsadvokater indtil udgangen af 2018 skal føre et tilsyn med særligt fokus på, at der i politikredsene bliver rejst krav om udvisning i alle relevante sager, fremgår det af pressemeddelelsen.

 

Loven giver mulighed for at udvise personer uden dansk statsborgerskab, hvis de begår kriminalitet.

 

Ifølge Rigsadvokatens nye retningslinjer indskærpes det til landets anklagere, at de altid skal bede domstolene tage stilling til, om den tiltalte kan blive udvist, hvis lovens grundbetingelser er opfyldt.

 

Det gælder i alle sager, medmindre anklagemyndigheden vurderer, at det med sikkerhed vil være i strid med internationale konventioner.

Læs også
Lars Løkke holdt møde med Marokkos udenrigsminister om Mansour, der er dømt til udvisning – her er det svar, han fik

 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en ubetinget udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skal anklagerne under alle omstændigheder kræve udvisning.

 

Næsten halvdelen af voldtægtsdømte er udlændinge

Rigsadvokatens undersøgelse af voldtægtsdomme over udenlandske mænd dækker perioden siden 2012, hvor det drejer sig om 175 dømte.

 

Og udenlandske mænd er stærkt overrepræsenterede, når det gælder voldtægt.

 

Således viser en opgørelse fra Justitsministeriet til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), at udenlandske mænd udgør næsten halvdelen af de voldtægtsdømte i perioden 2010 – 2015.

 

Helt præcist var 44 procent af de i alt 581 voldtægtsdømte i den pågældende periode udlændinge, og det er først og fremmest ikke-vestlige indvandrere, der begår voldtægterne.

 

Læs også
Nye tal viser, at antallet af voldtægter stiger, og asylansøgere bliver dømt for vold i stor stil – men indbrud falder

De står således bag 244 voldtægter, medens ni vestlige indvandrere, heraf fire østeuropæere, blev dømt for voldtægt i den pågældende periode.

 

Med 244 voldtægter udgør ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 42 procent af samtlige voldtægtsdømte i perioden 2010 – 2015.

 

Det skal ses i forhold til, at de ikke-vestlige indvandrere  kun udgjorde 8,2 procent af samtlige mænd i Danmark i alderen 15-79 år  per 1. januar 2017.

 

De fleste voldtægter begås af somaliere

Ud over en gruppe af såkaldt ”Ukendt oprindelsesland”, der med 90 voldtægtsdomme står bag 15 procent af  voldtægtsdommene, er det især fire grupper, som er voldsomt overrepræsenteret.

 

Somalierne. Det er først og fremmest somalierne, som med 27 voldtægtsdomme udgør fem procent af samtlige dømte.

 

Det skal ses i forhold til, at somaliske mænd i alderen 15 – 79 år blot udgjorde 0,3 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder per 1. januar 2017.

Læs også
Undgå sexoverfald på kirkegården – tysk avis formidler råd til kvinder

 

Libaneserne. Næstøverst på skalaen over voldtægtsdømte ligger libaneserne med 18 domme, og de står dermed for tre procent af samtlige voldtægtsdomme.

 

Det skal ligeledes ses i forhold til, at libanesiske mænd i alderen 15 – 79 år per 1. januar 2017 blot udgjorde 0,5 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder.

 

Tyrkerne. Med 16 voldtægtsdomme tegner tyrkerne sig for små tre procent af samtlige voldtægtsdømte.

 

I den pågældende alder udgjorde tyrkiske mænd 1,2 procent af den samlede mandlige befolkning i Danmark per 1. januar 2017.

 

Irakerne. I lighed med tyrkerne er også irakerne repræsenteret med 16 af de voldtægtsdømte mænd i alderen 15 – 79 år , og stod dermed ligeledes for små tre procent af samtlige voldtægtsdomme.

 

De udgjorde per 1. januar 2017 i alt 0,6 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder.

Læs også
En kvinde blev voldtaget i Sverige – derefter udsendte politiet et signalement … af kvinden

 

Du kan læse mere om emnet her:

https://denkorteavis.dk/2017/antallet-af-anmeldte-voldtaegter-er-steget-alarmerende-i-takt-med-indvandringen-af-folk-fra-ikke-vestlige-lande/

https://denkorteavis.dk/2017/ny-illegale-indvandrere-stod-bag-voldtaegt-mod-dansk-kvinde/

https://denkorteavis.dk/2017/udlanding-begik-tre-voldtaegter-men-undgik-udvisning-nu-haenger-han-maaske-alligevel-i-en-tynd-traad/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…