Udlænding begik tre voldtægter, men undgik udvisning – nu hænger han måske alligevel i en tynd tråd

Colourbox

Den tredobbelte voldtægtsforbryder åndede lettet op, da han den 30. september blev dømt i Østre Landsret.

 

Den 36-årige cambodianer Phal Rem havde netop modtaget sin tredje voldtægtsdom mod tre forskellige eks-kærester i en sag, hvor anklagemyndigheden havde krævet ham udvist.

 

Det blev takseret til fire års fængsel samt en betinget udvisning af Danmark, og med den tredje voldtægtsdom fulgte også den tredje betingede udvisning.

 

Landsretten afviste således at udvise cambodianeren på trods af, at han i forvejen havde fået to betingede udvisningsdomme.

 

Så derfor åndede den tredobbelte voldtægtsforbryder Phal Rem lettet op. Han slap endnu engang for at blive sparket ud af Danmark med Cambodia som endestation.

 

Men måske er det for tidligt for ham at slappe af.

 

Nu vil anklagemyndigheden have sagen for Højesteret

Den afgørelse var anklagemyndigheden meget utilfreds med og har derfor nu ansøgt Procesbevillingsnævnet om at få sagen for Højesteret.

 

Det oplyser Rigsadvokaten i dag den 5. oktober 2017 i en pressemeddelelse.

 

”Sagen rejser spørgsmålet om, hvornår der vil være i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise en person fra Danmark, som gentagne gange har begået grov kriminalitet,” siger statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.

 

Har været i Danmark siden han var spæd

Læs også
Minister har fået nok: Mandlige migranter skal kunne smides ud af landet, hvis de gentagne gange krænker kvinder

Den tredobbelte cambodianske voldtægtsforbryder har været i Danmark, siden han var spæd, og det var afgørende for Østre Landsrets beslutning om ikke at udvise ham.

 

Således mente landsretten, at en udvisning vil være så stort et indgreb i hans liv, at det ikke vil være i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 styk 1. om, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

 

Sådan lyder artiklen i Menneskerettighedskonventionen

De omdiskuterede bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 lyder således:

 

”Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

 

Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.”

 

Det er denne formulering, Rigsadvokaten nu vil prøve at få Højesteret til at vurdere med henblik på at få afklaret, om det vil være i strid med konventionens tekst at udvise en person, der har været dømt for voldtægt hele tre gange.

Læs også
Lars Løkke holdt møde med Marokkos udenrigsminister om Mansour, der er dømt til udvisning – her er det svar, han fik

 

Hvis sagen kommer for Højesteret og Højesteret herefter afgør, at det ikke vil være i strid med konventionen at udvise den cambodianske voldtægtsforbryder, vil han efter endt strafafsoning blive udvist af Danmark og sendt til Cambodia.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…