Antallet af anmeldte voldtægter er steget alarmerende i takt med indvandringen af folk fra ikke-vestlige lande

Politiet

Voldtægt er steget kraftigt i takt med indvandringen fra ikke-vestlige lande.

 

”Det er det højeste antal anmeldelser, siden Danmarks Statistik begyndte t lave statistik om anmeldte forbrydelser i 1979. Stigningen ligger jævnt i alle regioner og er størst i de større byer,” skriver Danmarks Statistik om antallet af de seneste voldtægtsanmeldelser.

 

Danmarks Statistik tilføjer imidlertid, at:

 

”Stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke nødvendigvis tegn på, at flere voldtægter anmeldes.”

 

Over en tredjedel af voldtægtsdømte er ikke-vestlige indvandrere

Ikke desto mindre viser Danmarks Statistiks opgørelse over voldtægtsdømte, at i perioden fra 2000 og til og med 2015 var 33,3 procent af de voldtægtsdømte mænd fra ikke-vestlige lande i alderen 15 – 80 år.

 

Det på trods af, at de i 2015 blot udgjorde 4,4 procent af samtlige mænd i Danmark i den pågældende alder.

 

Voldtægtsanmeldelserne blev registreret forskelligt og skjult

Tidligere blev voldtægtsanmeldelser registreret på en måde, så en del af dem blev skjult og ikke indgik i statistikkerne.

 

De blev således registreret i to forskellige koder, hvoraf én var en undersøgelseskode, som ikke i første omgang indgik i statistikken om anmeldte voldtægter.

 

De to koder blev slået sammen i starten af 2016, hvor Rigspolitiet og Anklagemyndigheden iværksatte en voldtægtspakke.

 

Læs også
Nettet strammes om det muslimske idol Tariq Ramadan efter opsigtsvækkende nye anklager

Herefter skulle man tro, at antallet af voldtægter lige siden da har ligget på et stabilt niveau uden store stigninger, men det er langt fra tilfældet.

 

Anmeldelserne stiger også efter ændret registrering

Tværtimod steg antallet af anmeldte voldtægter ifølge Danmarks Statistik fra 205 anmeldelser i andet kvartal 2016 til i alt 231 anmeldelser i andet kvartal 2017.

 

Der her tale om en stigning på 12,7 procent inden for blot en ét-årig periode og altså efter, at alle voldtægtsanmeldelser er blevet registret ens.

 

Det er således ikke blot en ændring af registreringsmetoderne i begyndelsen af 2016, der er årsagen til i hvert fald den seneste stigning i antallet af voldtægtsanmeldelser.

 

Voldtægterne finder rent faktisk sted uanset myndighedernes tilsyneladende forsøg at nedtone antallet.

 

Stigning på næsten hundrede procent siden 1995

Læs også
Antallet af voldtægter er eksploderet på blot otte år – næsten halvdelen af de voldtægtsdømte er af ikke-vestlige oprindelse

Danmarks Statistik lægger da helle ikke selv fingrene imellem, når de skriver, at voldtægtsanmeldelserne nu er det højeste siden 1979.

 

Så langt tilbage er statistikkerne over anmeldte forbrydelser desværre ikke mere tilgængelige.

 

De går ikke længere tilbage end til 1995, hvor der hele året blev anmeldt 440 voldtægter.

 

Et antal, der i 2016 med næsten hundrede procent var steget til i alt 791 anmeldelser.

 

Flest voldtægtsanmeldelser i Region Hovedstaden

Ikke uventet finder de fleste voldtægter sted i Region Hovedstaden, som er landets største med 1,8 millioner indbyggere.

 

Her blev der i årets første to kvartaler anmeldt 115 voldtægter, og hvor i alt lidt over halvdelen af voldtægterne eller i alt 63 var sket i København.

Læs også
Danmark hærges mere og mere af voldskriminalitet – men ingen taler om indvandring i den forbindelse

 

Region Midtjylland er med 1,3 millioner indbyggere landets næststørste region. Her anmeldte 61 kvinder i løbet af årets første to kvartaler, at de var blevet voldtaget. Heraf 14 i Aarhus.

 

Region Syd har 1,2 millioner indbyggere og er dermed landets tredje største. Her modtog politiet i løbet af årets to første kvartaler i alt 97 anmeldelser om voldtægt. Blandt dem 12 i Odense.

 

Region Sjælland har 0,8 millioner indbyggere og er dermed landets fjerdestørste region. Her løb voldtægtsanmeldelserne i året to første kvartaler op i 56, hvoraf de 16 voldtægter fandt sted i Næstved.

 

Region Nordjylland er landet femte største og således også landets mindste region med 0,6 millioner indbyggere. Her modtog politiet 47 anmeldelser om voldtægt, hvoraf næsten halvdelen eller i alt 21 tilfælde fandt sted i Aalborg.

 

Registreringskoder eller ej. Antallet af voldtægter stiger ubønhørligt og i takt med indvandringen.

 

Således var hver tredje dømte voldtægtsmand i perioden år 2000 til 2015 en indvandrer fra et ikke vestligt land.

Læs også
Nu er det officielt: Så mange voldtægter begås af udenlandske mænd – og det er især to grupper

 

Du kan læse mere om anmeldte forbrydelser her:

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp

 

Og her kan du læse mere om, hvem voldtægtsforbryderne er:

https://denkorteavis.dk/2017/nu-er-der-tal-paa-bordet-om-voldtaegt-maend-med-ikke-vestlig-baggrund-er-voldsomt-overrepraesenteret-blandt-de-doemte/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…