Skrivebordsgeneraler uden jordforbindelse ødelægger vores samfund – vi har set det med udlændingepolitikken, og vi ser det med SKAT

Wikipedia

Der vil nu blive nedsat en undersøgelseskommission, der skal granske skandalerne i SKAT og vurdere, hvem der har ansvaret for hvad.

 

Tingene er kørt så skævt i SKAT, at man er nødt til at få placeret et ansvar hos bestemte personer og instanser. Og så må man håbe, at det kan være en lærestreg for fremtiden.

 

Men debatten om SKAT bør ikke kun dreje sig om ansvaret hos bestemte personer.

 

Den bør også blive et opgør med en bestemt mentalitet.

 

Skrivebordsgeneralernes mentalitet.

 

Denne mentalitet har ødelagt meget i SKAT. Og den har ødelagt endnu mere i udlændingepolitikken.

 

Fin idé – bortset fra, at den ikke duede

Skrivebordgeneraler har ikke den store respekt for erfaring. De vil hellere tage udgangspunkt i store ideer og planer.

 

De går efter, hvordan tingene efter deres mening burde være. Og så prøver de at mase den genstridige virkelighed ind i det.

 

Embedsmænd og politikere havde for eksempel fået den fine idé, at SKAT skulle have et elektronisk system til inddrivelse af gæld. Det fik navnet EFI.

 

Med et sådant system kunne man centralisere inddrivelsen hos staten og gøre det hele mere effektivt, lød det.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Men det stik modsatte skete.

 

Elektronikken virkede ikke. Dermed blev centraliseringen en katastrofe, der gav et kæmpetab til det offentlige.

 

Uden jordforbindelse

Man skulle nok aldrig have lavet én så vidtgående centralisering. Men hvis man gjorde det, skulle man i hvert fald vente med at nedlægge det gamle, til det stod klart, at systemet virkede.

 

Og så skulle man have givet pantefogeder og andre, der kendte deres kram, en central rolle i det ny system.

 

Men det hele så så fint ud på papiret. Og så skar man virkeligheden til efter det. Uden jordforbindelse, uden sund fornuft, uden respekt for erfaring.

 

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

Højtuddannede med dumme tanker

Skandalen i SKAT giver en fornemmelse af, hvorfor højt uddannede mennesker ofte har de dummeste tanker om samfundet.

 

De tager udgangspunkt i deres egne abstrakte principper og forestillinger om, hvordan virkeligheden skal være. Det gælder embedsmænd, meningsdannere og andre, og mange politikere følger trop.

 

De pågældende er så overbeviste om deres egen åndelige og moralske fortræffelighed, at de ikke lytter til protesterne fra dem, der er tættere på virkeligheden.

 

Vi har set dette i en endnu alvorligere form i udlændingepolitikken.

 

Radikale som tamburmajorer i udlændingepolitikken

Skrivebordsgeneraler gennemtvang en indvandring til Danmark, der var blottet for enhver sund fornuft. Med De Radikale som tamburmajorer i spidsen.

 

Læs også
Så langt ud er Sverige kommet for at have råd til indvandrere – sukker i kaffen sparet væk på plejehjemmet

Man bragte mennesker hertil i hobetal med en helt anden kultur, et helt andet syn på samfundet og på demokratiet, et helt andet forhold mellem kønnene, en helt anden opdragelse af børnene.

 

Og så prøvede man at bilde befolkningen ind, at de ikke-vestlige, overvejende muslimske indvandrere hurtigt ville blive som os.

 

Samme mentalitet

SKATs elektroniske inddrivelsessystem er det rene vand ved siden af de problemer, som disse skrivebordsgeneraler har påført os i udlændingepolitikken.

 

Men det er samme mentalitet, der ligger bag. Skrivebordsgeneralernes mentalitet. Med dens foragt for erfaringen og dens besættelse af egne fikse ideer.

 

Skrivebordsgeneralerne ødelægger vores samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…