Danmark, som vi kender det, er ved at forsvinde: På kun ti år er antallet af muslimer steget med næsten halvtreds procent

Foto: Steen Raaschou

Det er efterhånden et faktum, at Danmark langsomt men sikkert er under forvandling.

 

Den muslimske del af befolkningen stiger støt med det resultat, at hver tyvende indbygger i Danmark nu er muslim.

 

Det svarer til 4,9 procent af den totale befolkning per 1. januar 2017 mod 3,7 procent den 1. januar 2008.

 

I reelle tal er der tale om en stigning på næsten hundrede tusinde muslimer på blot ti år. Det helt præcise tal er minimum 83.241.

 

Alle 47 muslimske lande er repræsenteret i Danmark

Der findes i alt 47 lande, hvor islam er den dominerende religion, og de er ifølge Danmarks Statistiks tabel over befolkningens sammensæt og herkomst alle repræsenteret i Danmark.

 

Den Korte Avis har gået statistikken igennem land for land og har udvalgt 32 af de muslimske lande, som i Danmark er repræsenteret med mere end 200 personer.

 

Der er således tale om absolutte minimumstal, som dog delvis opvejes af, at der kan være kristne, som er flygtet fra de pågældende lande, og som nu opholder sig i Danmark.

 

Muslimer fra det tidligere Jugoslavien er heller ikke medregnet, da der generelt her er tale om en gruppe, der har integreret sig fuldt ud i samfundet med blandt andre den tidligere DKA-skribent og nuværende Berlingske-skribent, Mersiha Cokovic, som et godt eksempel.

 

Nu er der små trehundrede tusinde muslimer i Danmark

Tilbage står, at der fra de 32 udvalgte lande per 1. januar 2008 boede minimum 200.101 muslimer i Danmark. De udgjorde dengang 3,7 procent af befolkningen på i alt 5.475.791 indbyggere

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Den 1. januar 2017 var det antal steget til minimum i alt 283.342 personer, som nu udgør 4,9 procent af den samlede befolkning på 5.748.769 personer.

 

Altså som tidligere nævnt en tilvækst på minimum på hele 83.241 muslimer på blot ti år. Eller små ti tusinde om året.

 

Dertil kommer, at i alt 2.403 flygtninge i løbet af i år har fået opholdstilladelse, samt at der på flygtningeområdet er blevet familieført 4.091 ægtefæller og børn.

 

De kommer med få enkelte undtagelser alle fra muslimske lande, og bringer dermed det aktuelle antal muslimer i Danmark op på minimum små 290.000 personer.

 

Parallelsamfund og statsborgerskaber

Den umiddelbare og synlige virkning af denne udvikling er parallelsamfund, hvor imamer får stigende magt og udvikler en alternativ lovgivning baseret på islam.

 

For slet ikke at tale om parallelsamfund, hvor bandekrigene hersker, og hvor danske myndigheder er sat helt ud af spillet i en sådan grad, at de er afhængige af, at såkaldte fædre og imamer selv klarer paragrafferne og etablerer en våbenhvile, hvor de blokerer politiets muligheder for at få fat i de ansvarlige for krigene.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

Fædre og imamer må jo kende dem, siden de kan medvirke til en forhandling om våbenhvile.

 

Men en helt anden og overset fare lurer, og det er Folketingets bevidstløse uddeling af statsborgerskaber.

 

Det er især muslimer, der sikrer sig dansk statsborgerskab

Af de i alt 476.727 ikke-vestlige indvandrere, som per 1. januar 2017 boede i Danmark, havde næsten halvdelen eller i alt 220.993 fået dansk statsborgerskab, fremgår det af Danmarks Statistiks statsborgerskabstabeller.

 

Og det er ikke kinesere, indere med flere, som sikrer sig dansk statsborgerskab.

 

Det er muslimerne, og det er især seks af de grupper, der har store vanskeligheder med at integrere sig, der har fået næsten halvdelen, eller i alt 90.041 af de i alt 220.993 danske statsborgerskaber, der gennem tiderne er blevet uddelt til ikke-vestlige indvandrere.

 

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

Tyrkere, libanesere, somaliere med flere

Den største gruppe er tyrkerne. Her har i alt 33.680 fået dansk statsborgerskab, medens 29.027 har beholdt deres tyrkiske.

 

Den næststørste gruppe er libaneserne, hvor flertallet på alt 22.801 personer har dansk statsborgerskab, medens 3.657 forsat har libanesisk.

 

Den tredjestørste gruppe er irakerne, hvor ligeledes et flertal på i alt 21.937 irakere har dansk statsborgerskab mod i alt 10.065, som fortsat har irakisk.

 

Fjerdestørste gruppe pakistanerne, hvor det næsten er fifty-fifty med 12.670 pakistanere med dansk statsborgerskab og 12.119, som fortsat har pakistansk pas.

 

Femtestørste gruppe er såmænd somalierne. Her har et flertal på i alt 11.974 personer dansk statsborgerskab, medens et mindretal på 9.096 fortsat er somaliske statsborgere.

 

Sjettestørste gruppe er iranerne, hvor et flertal på 11.918 har fået dansk statsborgerskab, medens 8.067 fortsat er iranske statsborgere.

Læs også
Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med

 

Islam kan blive en faktor dansk politik

Får denne udvikling med kritikløs uddeling af danske statsborgerskaber to gange om året og dermed stemmeret til Folketinget får lov til at fortsætte, kan islam i en ikke så fjern fremtid blive en faktor, man bliver nødt til at tage hensyn til i dansk politik.

 

I øjeblikket udgør muslimerne små to tredjedele af ikke-vestlige indvandrere i Danmark, og hvis denne tendens holder i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger, vil der om blot 25 år være en muslimsk befolkning i Danmark på omkring 450.000.

 

Af dem vil formentlig langt over halvdelen have stemmeret, hvis Folketingets flertal som nu fortsætter sin politik med kulturel kritikløs uddeling af danske statsborgerskaber.

 

Avisens skøn på de 450.000 muslimer er baseret på, at Danmarks Statistik i sin befolkningsprognose for 2041 forudser, at der på det tidspunkt vil være i alt 720.040 ikke-vestlige indvandrere i Danmark ud af en samlet befolkning på i alt 6.269.788 personer.

 

Heraf vil personer med dansk oprindelse udgøre 5.143.878 personer, eller i alt 82 procent af den samlede befolkning mod nu 87,1 procent.

 

Læs også
“Kunstige jomfruhinder”: Læger skal ikke vedligeholde overtro og uvidenhed

Så velkommen til fremtidens folketingsvalg med minimum et par hundrede tusinde stemmeberettigede muslimer.

 

Her kan du se fortegnelse over lande, hvor islam er den dominerende religion

https://nosharia.wordpress.com/list-of-muslim-majority-countries-with-sectstategovernment/

 

Og her kan du finde de statistikker, der har dannet grundlag for artiklen:

http://www.statistikbanken.dk/10021

http://www.statistikbanken.dk/10025

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…