Nye besparelser på sundhed i Region Hovedstaden

100 klinikchefer, oversygeplejersker og andre afdelingsledere på Rigshospitalet sagde i en fælles udtalelse i august 2017 fra overfor kravet om nye nedskæringer og effektiviseringer.

 

Efter mange års effektiviseringer og besparelser er der nu et åbenlyst misforhold mellem forventningerne til service, aktivitet og kvalitet og de ressourcer, der stilles til rådighed. Der kan ikke spares og effektiviseres mere, uden at det får meget alvorlige konsekvenser for patienter og ansatte, fastslog de 100 ledere på Rigshospitalet i udtalelsen.

 

Trods advarsler skal der alligevel i 2018 spares på sygehusene i Region Hovedstaden

 

Samlede besparelser på sygehusene på 343 millioner kroner

Partierne i Region Hovedstaden er blevet enige om besparelser på regionsbudgettet for 2018 på i alt omkring 38 mia. kroner. Det fremgår af den budgetaftale, som alle partier i Region Hovedstaden blev enige om natten mellem den 4. og 5. september 2017. Med i aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, SF, DF, Radikale, Konservative og Liberal Alliance.

 

Den relativt beskedne besparelse dækker imidlertid over, at der på sygehusene er pålagt samlede besparelser på 343 mio. kroner. Samtidig spares der i 2018 på regionens uhyrlige administration beskedne 80 mio. kroner, hvoraf de 33 mio. skal spares på hospitalernes administration.

 

Sygehusene i Region Hovedstaden skal næste år desuden spare 102 millioner kroner som følge af effektiviseringer efter indførelsen af it-systemet Sundhedsplatformen. Mange personalegrupper har ellers påpeget, at det er alt for tidligt at høste en økonomisk gevinst på Sundhedsplatformen.

 

Desuden skal der på de enkelte sygehuse gennemfører såkaldte omprioriteringer for 208 millioner kroner. Det vil sige, at der spares penge et sted, for at få enderne til at mødes et andet sted.

 

Regionens sygehuse skal altså i alt spare 343 millioner kroner. Oveni kommer krav om effektiviseringer på to procent på næsten alle afdelinger.

 

Tilliden til politikerne i Regionsrådet?

Man må håbe, at tvivlen om der herefter stadig vil være tid og ressourcer til at behandle regionens borgere vil vise sig grundløs. På den anden side – hvorfor tvivle på, at de gode fritidspolitikere i Regionsrådet skulle være i stand til at sikre borgerne i regionen optimal behandling i verdens dyreste sundhedsvæsen?

 

Læs også
Skrivebordsgeneraler uden jordforbindelse ødelægger vores samfund – vi har set det med udlændingepolitikken, og vi ser det med SKAT

De sikkert velmenende regionspolitikere kan samtidig trøste sig med, at de smertelige konsekvenser for regionens borgere først viser sig længe efter regionsvalget den 21. november 2017.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…