Ombudsmanden kritiserer Inger Støjberg: Det skal være tilladt med barnebrude på asylcentrene

Arkiv / CNN / You Tube

Integrationsminister Inger Støjbergs (V) har forsøgt at præcisere over for asylansøgere, at det er den danske lovgivning og ikke islams, der gælder på de danske asylcentre.

 

Det ser nu ud til at blive underkendt af Folketingets Ombudsmand. Sådan var det i hvert fald tidligt på dagen i går.

 

Kritikken kommer, efter at ministeriet sidste år den 10. februar 2016 udsendte en instruks til Udlændingestyrelsen om, at ”såkaldte barnebrude ikke længere skulle indkvarteres sammen med deres ældre ægtefæller i det danske asylsystem.”

 

I sin kritik, der blev fremsat den 1. februar i år overfor Integrationsministeriet fremførte Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen blandt andet, at:

 

”Ombudsmanden vurderer, at ministerens instruks af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering”

 

Men nu har Dansk Folkeparti bremset Ombudsmanden

Integrationsminister Inger Støjberg offentliggjorde i går den 6. februar Ombudsmandens kritik på ministeriets hjemmeside.

 

Og i næsten samme øjeblik trak Ombudsmanden sin kritik tilbage med den besked, at han vil udskyde sin endelig afgørelse om barnebrude.

 

Tilsyneladende er det gået op for Ombudsmanden, at der ikke er nogen dansk lov, der gør Inger Støjbergs adskillelse af barnebrude for ”ulovlig”, som han skriver i sin kritik.

 

Denne erkendelse kommer han åbenbart først til nu, efter at det pludseligt er gået op for Ombudsmanden, at Folketinget i dag den 7. februar skal førstebehandle et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om barnebrude, og at Danmark af samme grund derfor heller ikke har nogen lovgivning på området.

 

”I lyset heraf finder jeg det rigtigst at lade min endelige redegørelse afvente, om Folketinget under behandlingen af det nævnte beslutningsforslag tager egentlig stilling til spørgsmålet, som er omfattet af min undersøgelse,” skrev Ombudsmanden således i går til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Med sit beslutningsforslag lægger Dansk Folkeparti op til, at barnebrude uanset konventioner skal adskilles fra ældre ægtemænd.

 

Den eneste konvention, der her kan komme på tale, er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er indskrevet i dansk lovgivning. FN’s Børnekonvention har også været nævnt i denne forbindelse, men den indgår ikke i dansk lovgivning trods flere forsøg på det.

 

Seneste forsøg blev i november 2014 afvist af den daværende SR-regering. I øvrigt virker det mildest talt besynderligt, at FN’s Børnekonvention skulle blåstemple barnebrude.

 

Inger Støjberg: Min holdning er uændret

På ministeriets hjemmeside fastslår integrationsminister Inger Støjberg i en kommentar, at hun på trods af Ombudsmandens kritik, som han altså i går indstillede indtil videre, ikke har tænkt sig at ændre holdning til barnebrude i danske asylcentre:

 

”Jeg tager Ombudsmandens kritik til efterretning. Min holdning til denne sag er velkendt. Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd, og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt,” skriver Inger Støjberg blandt andet og understreger:

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

”Det var og er helt afgørende for mig, at vi allerede i det øjeblik, asylansøgere sætter deres ben på dansk grund, markerer, hvordan det danske samfund fungerer med demokratiske rettigheder, hvor man selv vælger sin ægtefælle.”

 

Men det er Folketingets Ombudsmand åbenbart ikke enig i. I sin kritik skriver han blandt andet, at: ”Sammenfattende finder Ombudsmanden fremgangsmåden (altså Integrationsministeriets instruks, red.) i sagen særdeles kritisabel.”

 

En 14-årig pige boede sammen med en 28-årig mand

Folketingets Ombudsmand blev involveret i sagen, da han i marts sidste år modtog en henvendelse fra et syrisk ægtepar, der åbenbart på korttid var blevet så integrerede, at de vidste, at de kunne klage til Ombudsmanden over, at den 17-årige gravide hustru på et asylcenter var blevet adskilt fra sin 26-årige mand.

 

Det medførte, at Udlændingestyrelsen tog en række sager om adskillelse op til nyvurdering og annullerede nogle af beslutningerne om adskillelse med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og af en eller anden grund også til FN’s Børnekonvention.

 

I januar 2016 undersøgte Udlændingestyrelsen ifølge Ritzau/jp.dk hvor mange barnebrude mellem 14 og 17 år, der boede sammen med deres voksne ægtefæller i de danske asylcentre.

 

Røde Kors oplyste dengang, at en 14-årig pige boede sammen med sin samlever på 28 år. Tre 15-årige piger boede sammen med mænd på henholdsvis 20, 25 og 28 år. To 16-årige piger boede sammen med mænd på 20 år, medens to 17-årige piger boede sammen med mænd på henholdsvis 18 og 20 år.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Ingen af parrene havde børn. Kommunerne Tønder, Thisted, Jammerbugt, Langeland og Vesthimmerland, som også driver asylcentre, oplyste dengang, at de tilsammen havde i alt 19 sager om barnebrude.

 

Sådan er reglerne stadig: Det er forbud med barnebrude og mænd

På Integrationsministeriets hjemmeside fastslog Inger Støjberg i går, at reglerne om, at barnebrude ikke må leve sammen med deres ægtefæller på de danske asylcentre stadig gælder:

 

”Den nuværende ordning indebærer, at mindreårige asylansøgere som udgangspunkt ikke kan indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever,” skriver Inger Støjberg, men henviser til undtagelsestilfælde, hvor de danske regler kan komme i konflikt med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Børnekonvention.

 

Men, understreger ministeren: ”Hvis en af parterne er under 15 år, gøres der aldrig undtagelser.”

 

Nu vil det så i dag vise sig, om Dansk Folkeparti i dag kan få opbakning til sit beslutningsforslag.

 

Læs også
Ved dette valg står Danmark over for to store kriser: ændringen af befolkningen og klimakrisen – men kun den sidste omtales

Hvis ikke, er der givet grønt lys for Ombudsmanden til at kræve, at det er islams regler og ikke den danske ægteskabslovgivning, der er gældende på de danske asylcentre.

 

http://uim.dk/nyheder/2017-02/udlaendinge-og-integrationsminister-inger-stojbergs-reaktion-pa-ombudsmandens-udkast-til-r

 

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/adskillelseafmindereaarige/ombudsmandensbrevtiluui/

 

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9035796/mindreaarige-brude-maa-igen-bo-med-aegtemand-paa-asylcentre/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…