Hun offentliggjorde billede af blotter, der krænkede hendes datter – kun en tilfældig fejl fik hende frikendt, men nu kommer sagen i Folketinget

Google Maps

Det er ganske enkelt krænkende for retsbevidstheden, at et offer bliver straffet hårdere end forbryderen, mener Formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

 

Han vil derfor nu tage sagen med Rikke Andersen op i Folketinget.

 

I oktober sidste år blev Rikke Andersen, som er mor til en ti-årig pige, straffet med en bøde på 5.000 kroner, fordi hun på sin facebook havde offentliggjort et foto af den mand, der havde blottet sig for datteren og datterens veninde ved Dagli’Brugsen i Nyråd ved Vordingborg.

 

Blotteren blev efter offentliggørelsen af fotoet, som Rikke Andersen havde affotograferet fra Brugsens overvågningskamera, anholdt civilt af to af Rikke Andersens facebookvenner, og han blev efterfølgende idømt ti dagbøder á 250 kroner. Altså i alt 2.500 kroner.

 

Rikke Andersen, derimod, fik en bøde på 5.000 kroner for at offentliggøre fotoet, og de skulle falde kontant, medens forbryderen som nævnt blev tilbudt en afdragsordning.

 

Retten i Nykøbing Falster annullerede bøden

Imidlertid nægtede Rikke Andersen at vedkende sig bøden, da hun mente, at politiet ikke tog blotter-sagen alvorligt, og at hun derfor fandt, at hun selv blev nødt til selv at sikre, at blotteren blev pågrebet og dømt.

 

Hun ankede af samme grund sagen, og i fredags den 10. marts afgjorde Retten i Nykøbing Falster, at hun ikke skulle betale bøden.

 

Det er dog et åbent spørgsmål, om sagen ender her. Ifølge Rikke Andersens advokat, Silas Hect blev hans klient udelukkende frifundet, fordi anklagemyndigheden havde begået en fodfejl:

 

”Den bestemmelse, som hun var tiltalt efter, handler om ansvar for den, der har optaget en overvågningsvideo, i det her tilfælde Dagli’Brugsen,” forklarede Silas Hect efter rettens afgørelse til Ritzau og fortsatte:

 

”Det, der i virkeligheden skete, var, at min klient med sin mobiltelefon havde taget et billede af videoovervågningen, og derfor kunne hun ikke straffes efter den bestemmelse.”

Læs også
Nye Borgerlige er klar til at lade Løkke falde, hvis han siger nej til tre ufravigelige krav

 

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser advokaturchef Bente Thejlade til Ritzau, at man nu vil vende afgørelsen med statsadvokaturen, inden man tager stilling til en eventuelt anke.

 

Peter Skaarup: En åbenlyst urimelig sag

Som det fremgår af afgørelsen ved Retten i Nykøbing Falster, så ligger sagen med Rikke Andersen juridisk set i en gråzone i forhold til Persondataloven, og det vil formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), nu have rettet op på.

 

”I den aktuelle sag er det åbenlyst urimeligt og krænkende for retsbevidstheden, at ofret i første omgang bliver straffet hårdere end forbryderen,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Og det er jo i øvrigt heller ikke første gang, det er sket, at private er blevet idømt bøder for i nødværge at offentliggøre fotos af forbrydere med det formål  at få dem anholdt, fordi politiet ikke har haft ressourcer nok til selv at efterforske sagerne.”

 

Vil have indført helt klare retningslinjer

Derfor vil formanden for Folketingets Retsudvalg nu have indført helt klare regler for håndteringen af Persondataloven.

Læs også
Folketingets afslutning: Vælgerne har mere magt end nogen sinde i dansk politik, men …

 

”Den retstilstand, vi har nu, er helt uholdbar og i de efterhånden mange konkrete bødesager dybt krænkende for retsbevidstheden, og med den teknologiske udvikling er der ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se mange flere,” påpeger Peter Skaarup og fortsætter:

 

”Derfor vil vi nu i retsudvalget tage en snak med justitsministeren om at få indført helt klare retningslinjer, der tilgodeser både ofrenes helt legitime krav på at få deres sag efterforsket, når de har bevismateriale i form af fotos, og så politiets monopol på at offentliggøre fotos.”

 

Peter Skaarup pointerer, at det er et følsomt område, man her er inde på, når det drejer sig om at offentliggøre fotos af ikke dømte gerningsmænd.

 

”Vi skal for enhver pris forhindre, at uskyldige ved en fejltagelse kan blive hængt ud,” understreger formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup.

 

Her kan du læse om sager med offentliggørelse af fotos og regler, samt om dommen i Nykøbing Falster:

 

https://denkorteavis.dk/2014/hvorfor-er-det-ulovligt-at-offentliggore-overvagningsbilleder-af-kriminelle/

Læs også
Dagens læserfoto: Den første forårsglæde er størst – læs også digtet

 

http://www.domstol.dk/NykoebingFalster/nyheder/domsresumeer/Pages/Tiltaltefrifundetforatvideregivebilleder.aspx

 

https://denkorteavis.dk/2017/en-mor-idomt-bode-pa-5-000-kroner-for-at-offentliggore-foto-af-mand-der-havde-blottet-sig-for-hendes-datte

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…