Asger Aamund efter terroren: Koranen påbyder enhver muslim at bidrage til islams herredømme i verden

Når medier og politikere finder sammen om at skabe en myte, bliver denne myte sædvanligvis til den tilvalgte sandhed, fordi den hjemmestrikkede virkelighed er lettere at leve med end den reelle virkelighed.

 

Således tog det ikke mange måneder efter den tyske besættelse af Danmark, før vores regering og presse havde skabt fortællingen om den store folkelige modstand mod Hitlers Værnemagt, til trods for at Danmark i virkeligheden havde et tæt økonomisk og militært samarbejde med Nazi-Tyskland under hele krigen. Vi var Tysklands næststørste handelspartner (efter Italien) og leverede en hel division danske elite-SS tropper til Ruslandsfelttoget.

 

På samme måde er der konstrueret bredt accepterede myter om den globale opvarmning, om Trump som sindssyg og om Putin som den nye Hitler.

 

Grotesk påstand om, at vi selv er skyld i terror

Og nu er vi på vej ind i den næste opfundne og bekvemme sandhed: Den internationale terrorbølge har ikke noget med islam at gøre, som jo er kærlighedens og fredens religion, men skyldes Vestmagternes aggression mod klodens uskyldige 1,3 milliarder muslimer.

 

Vi har ført krige i Afghanistan, Irak, Syrien og bombedræbt muslimske kvinder og børn. Vi har oprettet den demokratiske stat Israel til trods for at folkestyret ikke hører hjemme i Mellemøsten.

 

Vi stigmatiserer muslimske asylanter og indvandrere og beskylder dem for at være arbejdssky, kriminelle og sexforbrydere.

 

Denne fortælling er nu hos den internationale tænkepøbel ved at vinde fodfæste som sandheden om årsagen til den islamiske terror.

 

Det hænger ikke sammen

Kendsgerningerne peger imidlertid på helt andre årsager. Hvis det var staters aggression mod muslimer, der var årsager til terroren, skulle lande som Kenya, Nigeria og Sverige aldrig kunne rammes af de islamiske myrderier.

 

Ingen af disse lande har deltaget i militære operationer mod islamiske samfund eller har diskrimineret muslimer på nogen måde. Ikke desto mindre er netop disse tre nationer blev hårdt ramt af islamiske terrorhandlinger.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Mest sørgeligt er det, at det skulle ramme Sverige, der har modtaget de islamiske masser med åbne arme og pengekasser. Men det førte ikke til frifindelse ved Allahs domstol.

 

Terroren er integreret del af islam

Det er kernen i enhver fascistisk bevægelse – både den nazistiske, den kommunistiske og den islamiske – at bevægelsen undertrykker og myrder andre mennesker ikke for, hvad de har gjort, men for, hvad de er.

 

Seks millioner jøder blev likvideret, fordi de var jøder. Fem millioner husmænd i Ukraine blev udslettet af Stalin, fordi de ejede en stump jord. Pol Pot-styret dræbte to millioner cambodianere, fordi de var udnævnt til statsfjender. Og islamisk terror myrder os, fordi vi er vantro.

 

Den islamiske globale terror er systemisk indbygget i islam og er en integreret del af den islamiske forfatning. Koranen påbyder enhver muslim at bidrage til islams ekspanderende dominans, indtil Allahs overordnede mål er realiseret: islam hersker overalt på kloden, som så kan erklæres for ’fredens hus’.

 

Alle pålidelige, internationale meningsmålinger viser, at et flertal af muslimer i både islamiske og vestlige samfund ønsker, at Koranens love skal følges fuldt ud.

 

Det er derfor umuligt at integrere mennesker i en demokratisk retsstat, så længe de fastholder, at Allahs love skal stå over den menneskeskabte forfatning. Islam har med succes modstået alle forsøg på sekularisering siden 632.

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

 

Hvis ikke vi erkender, at den globale islamiske terror er en integreret del af islam i praksis og handler derefter, vil det ikke være muligt for os at bevare vores tryghed, vores folkestyre og vores frihed.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…