Ægtepar fra Syrien fik asyl i Danmark – det første de gjorde var at arrangere et tvangsægteskab for deres lille datter

Invation af Europa i 2015 - Skærmprint fra Youtube

 

Retten i Helsingør har afsagt en opsigtsvækkende dom i en sag om forsøg på tvangsægteskab. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

 

Dommen faldt i en sag mod et forældrepar, der har opholdt sig i Danmark siden 2014 som flygtninge fra Syrien sammen med deres børn, skriver politiet.

 

Parret var blandt andet tiltalt for forsøg på tvangsægteskab efter straffelovens § 260, stk. 2. Et enigt domsmandsting fandt begge forældre skyldige og de blev idømt 1½ års ubetinget fængsel, og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

 

Senioranklager Bente Schnack:

 

– Jeg er meget tilfreds med, at domsmandsretten var enige med Anklagemyndigheden i, at forældrene under trusler om at slå hende ihjel, har forsøgt at tvinge deres dengang 13-15-årige datter til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed. I Danmark bestemmer kvinder selv, hvem de vil dele deres liv med, og dommen sender et vigtigt signal til andre piger, der måtte befinde sig i en lignende situation – og til potentielle gerningspersoner.

 

Det er en af de første gange, at der i Danmark har været rejst tiltale og efterfølgende faldet en dom for forsøg på tvangsægteskab efter straffelovens § 260, stk. 2.

 

Dommen blev anket til frifindelse af begge de domfældte.

 

Ikke-vestlige ofte muslimske lande har en stærk tradition for at bruge deres børn til at knytte bånd til andre dele af familien eller til andre familier eller klaner. Desuden er der tradition for at bortgifte mindreårige børn. Det oplever vi lige nu på asylcentrene i sagen om barnebrude. Men altså også ude i det danske samfund.

 

De landvindinger der er opnået i ligestilling og i synet på børn begynder stille og roligt at smuldre. Det er godt, at ægteparret får en streng straf men det er ikke nok til at bremse ændringen af dansk kultur. Det kræver et stop for tilstrømningen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…