42 procent af de privatansatte er aldrig syge – blandt offentligt ansatte er det anderledes

Colourbox

Næsten halvdelen af de ansatte på det private arbejdsmarked har ikke haft en sygedag i hele 2015.

 

Hos regionerne er det blot hver fjerde, som ikke har taget en sygedag.

 

Arbejdsmiljøchef peger på, at vi er blevet bedre til at forebygge sygdom på arbejdspladsen.

 

”Chef, jeg er syg i dag” er en ukendt sætning for næsten halvdelen af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked. Helt præcist havde 42 procent af de ansatte i den private sektor nul sygedage i hele 2015.

 

Det viser en beregning, foretaget af Agenda, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Mens medierne melder om stress og jag, er Arbejdsmiljøchef ved organisationen Lederne, Lars Andersen, ikke overrasket over tallene.

 

”Vi har et lavt sygefravær i Danmark, hvilket skyldes et fald i sygedage over de seneste mange år. Vi er blevet bedre til at tale om sygdom på arbejdspladserne, hvilket virker forebyggende” fortæller Lars Andersen. Lederne er en faglig organisation og A-kasse for over 110.000 ledere i Danmark, og har arbejdet med at rådgive ledere i, hvordan man mindsker sygefraværet.

 

Beregningerne viser også, at der er en række forskelle i sygefraværet mellem den private og offentlige sektor. På statslige arbejdspladser er der 40 procent, som ikke har haft en sygefraværsdag i løbet af 2015. Hos kommunerne er det tilfældet for 31 procent, mens det er 24 procent af de ansatte i regionerne, som ikke har haft en eneste sygedag.

 

Tallene er interessante at nærstudere, fordi de enkelte arbejdspladser kan lære af hinanden, mener Lars Andersen.

 

”Vi skal forsøge at lære af de virksomheder, som har et lavt sygefravær. Medarbejdere med lavt sygefravær føler, at deres indsats på arbejdspladsen betyder rigtig meget,” siger Lars Andersen. ”Hvis man skal undgå sygefravær, skal man opfatte sig selv som mere end blot en lønmodtager. Det er vigtigt at huske på, at man er en vigtig del af et arbejdsfællesskab. Det giver lavere sygefravær. Både fordi det mærkes mere markant på arbejdspladsen, hvis man er væk, men også fordi det giver gladere medarbejdere.”

 

Arbejdspladsen skal være som et fodboldhold
For arbejdspladser gælder det også, at et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse kan være med til at sænke sygefraværet. Det peger erhvervspsykolog og direktør i Nordisk Arbejdsmiljø, Lars Steen Hansen, på.

 

”Som medarbejder har man en stor betydning for sygefraværet på en arbejdsplads. Ikke bare sin egen, men hele arbejdspladsen. Det er klart, at kost, søvn og motion er et ansvar for den enkelte, men derudover skal medarbejdere hjælpe med at skabe et miljø, hvor det er rart at være,” siger Lars Steen Hansen.

Læs også
Stor variation i pædagogernes sygefravær

 

Samtidig peger erhvervspsykologen på forholdene på arbejdspladserne, som en af årsagerne til forskellene i det private og offentlige sygefravær.

 

”I både den offentlige og den private sektor er forholdene på arbejdspladsen med til at afgøre sygefraværet,” siger Lars Steen Hansen, og fortsætter ”En arbejdsplads har et lavt sygefravær, hvis medarbejderne har klare opgaver og mål at forholde sig til. Man skal forestille sig, at arbejdspladsen er et fodboldhold. Hver spiller kender målsætningen, og hver spiller kender sin egen rolle på banen.”

 

Ifølge Lars Steen Hansen spiller en åben kultur på arbejdspladsen også en vigtig rolle, for at undgå sygefravær.

 

”En leder skal ikke være berøringsangst, men må gerne ringe og spørge, hvordan det går. Den slags kommunikation hjælper med at sikre et lavt sygefravær. Samtidig skal medarbejderne hjælpe med at skabe en kultur, hvor man kan tale om årsagerne til fravær,” siger Lars Steen Hansen.

 

Hos Lederne er Lars Andersen enig i, at chefen har betydning for sygefraværet.

 

”En god leder betyder rigtig meget. Men god ledelse kan ikke i sig selv skabe et lavt sygefravær, det kræver også en medarbejder, som tager det alvorligt,” fortæller Lars Andersen, der mener, at det danske arbejdsmarked har udviklet sig i den rigtige retning over de seneste mange år.

Læs også
Stort potentiale for at reducere sygefraværet i den offentlige sektor

 

”Førhen var sygdom en privat sag, som man absolut ikke talte om. I dag er det i fokus hos virksomhederne,” fortæller Lars Andersen.

 

http://www.agenda.dk/2017/04/42-procent-af-de-privatansatte-er-aldrig-syge/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…