Vi skal ikke fjerne kristendommen i skolerne på grund af kampen imod islam

Dette forår indgik en række poltiske partier på Christiansborg en ny politisk aftale om gymnasiet. Den vil gøre gymnasiet meget bedre – mere fagligt krævende og mindre reformpædagogisk. Det er et stort fremskridt.

 

Det der ikke er del af aftalen er desværre de problemer, vi ser udspille sig på Langkær Gymnasium – og andre gymnasier – lige nu. Hvor muslimske elever er i overtal, og hvor de ved at fastholde deres muslimske kultur og efterlevelsen af den muslimske hellige lov i skoletiden også dominerer billedet så meget, at de danske elever på skolen føler sig ensomme. De føler ikke, de er i Danmark.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Derfor er det godt, at rektor på Langkær gymnasium har forbudt muslimsk fællesbøn på skolen. Men nogle steder bliver også kristendom -for eksempel  i form af juleafslutning i kirken – forbudt. Det er ikke i orden.

 

Vi skal ikke bekæmpe truslen fra islam ved at forbyde vores egen religion og kultur. Det kan vi nemlig ikke uden at forråde os selv.

 

For hvordan skal vi gøre Dannebrog religions-neutral? Skal vi save korset ud af flaget? Dannebrog kan ikke gøres religionsneutral. Og det kan resten af Danmark heller ikke. Kristendommen skal have plads i Danmark, fordi landet er et kristent land.

 

Vi må kræve at den muslimske lovreligion holdes ude af skolerne. Men vi skal ikke forbyde kristendommen.

 

Vi skal sige Nej til islamisk ufrihed og ja til den kristne frihed!

 

Vores danske gymnasie-elever skal ikke føle sig ensomme i et dansk gymnasium!

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Marie Krarup er MF for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…