Stop for indvandring af muslimer

De selvfede farisæere

Søren Espersen og Dansk Folkeparti har under indtryk af den massive islamiske terror, der rammer Europa for indeværende foreslået et moratorium, så vi i en længere periode konsekvent afviser muslimske migranters indrejse.

 

Situationens alvor taget i betragtning skulle man tro, at de fleste ville kunne erklære sig enige i dette fornuftige og nødvendige tiltag, men nej, nej. Godhedsindustrien i skikkelse af de radikale, de røde og V, SD og LA glider elegant af på substansen og bruger i stedet forslaget i det positioneringsspil, som de benævner politik.

 

De er en flok selvfede farisæere, er de! Skidt med befolkningens bekymring og Europas fremtid. Hvad kommer det os ved? For os er politik et spil, der giver os muligheden for vores demonstrative bekendelse til den abstrakte godhed i skikkelse af sand næstekærlighed og menneskerettigheder mm. For os er det afgørende ikke, at vi forholder os konkret til et konkret problem. Det for os afgørende er, at vi har det godt med os selv.

 

De selvfedes strategi

Der er noget meget rituelt over det her. De selvfede starter som farisæerne på torvet altid ud med at gøre meget væsen af sig selv og deres korrekte sindelag. Men når så realitetens ubehagelige virkelighed æder sig ind på dem, justerer de om end nødtvungent holdninger. Og de kan gøre det med deres gode samvittighed intakt, for alle ved jo, at det er af bitter nød, at de nu må korrigere.

 

Skik følge, eller land fly

Men tilbage til Espersens forslag. Ja, det er fint, men det er påfaldende tavst om den femte kolonne af radikaliserede islamister, som vi pga vores fuldstændigt fejlslagne politik har tilladt at etablere sig i Danmark. Burde vi ikke samtidig helt anderledes konsekvent sende vore hjemmedyrkede radikaliserede muslimer ud af landet, så vi kan komme i gang med en massiv hjemsending.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Vi kunne passende starte med de tvetungede imamer fra Det Muslimske Trossamfund og Hitzb ut-Tahrir, men vi kan ikke lade det være ved det, for al undersøgelse fra både Tyskland og Danmark viser det deprimerende, at såkaldt almindelige muslimer bekender sig til sharia fremfor Grundloven og det liberale demokrati. Ud med dem! De er som familiesammenførte mv på offentlig forsørgelse, de har intet ønske om at komme til at bidrage, og de gør ingen røverkule af, at de blot sidder og vente på sharias og kalifatets magtovertagelse. Skik følge, eller land fly, sådan må det være.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…