Historisk dansk koloni-kirke genindvies i indiske Serampore

Nationalmuseet

Nationalmuseet har i partnerskab med Realdania og sammen med indiske restaureringsarkitekter og myndigheder restaureret den dansk opførte kirke Sankt Olav, som ligger i den ”ukendte” tidligere danske koloni Serampore nær Calcutta i Indien. På lørdag den 16. april genindvies kirken af Calcuttas biskop.

 

Kirken var tæt på at kollapse, men i sidste øjeblik blev Sankt Olav reddet af en fælles indsats mellem Nationalmuseets Serampore Initiativ, Realdania, Kulturministeriet,Calcuttas Biskop, Serampore College og lokale myndigheder. Sammen med indiske håndværkere og en indisk bevaringsarkitekt har de restaureret den dansk opførte kirke.

 

Projektkeder Bente Wolff fra Nationalmuseet forklarer, at kirken, der er bygget 1805-1806, var i brug helt frem til 2010, hvor den blev lukket, fordi en lokal skadedyrsekspert advarede om, at tagbjælkerne var gnavet igennem af termitter.

 

-Skadedyrsekspertens vurdering var fuldstændig korrekt, for kort efter faldt en bærende tagbjælker og en sektion af loftet ned lige foran alteret, siger Bente Wolff.

 

Det er den lokale restaureringsekspert Manish Chakraborti, som har været projektets arkitektfaglige leder, og arbejdet er udført af lokale murere og snedkere, der mestrer de gamle håndværksteknikker.

 

De har i restaureringen af kirken anvendt traditionelle og oprindelige teknikker for på den måde at bevare bygningen og taget så autentisk som muligt. Også de originale døre, vinduer samt det originale inventar er blevet restaureret, ligesom kirken har fået sine oprindelige farver tilbage.
Det viste sig dog praktisk umuligt og ubetaleligt at skaffe Burma-teak, som har den rette termitsikre hårdhed, til de bærende tagbjælker. Derfor er tagbjælkerne erstattet af stålbjælker, som termitterne hverken kan eller vil gnave i.

 

– Der er derfor ingen fare på færde, når Calcuttas biskop Ashoke Biswas på lørdag genindvier kirken ved en gudstjeneste, hvorefter menighederne ved Serampore College og Serampore Johnnagar Baptist Church fremover skal bruge Sankt Olav til deres kirkelige handlinger. Kirken står også til rådighed for lokale hjælpeorganisationer, som udfører socialt arbejde blandt Serampores fattige familier, siger Bente Wolff og fortsætter:

 

– Inden termitterne lukkede kirken, var det da også almindeligt, at både hinduer og muslimer deltog i fejringen af jul og påske sammen med de kristne i kirken; for det meste ikke i centrum af gudstjenesten, men udenfor under de skyggefulde træer på kirkens område.

 

Der forventes 350 deltagere til kirkens genindvielse på lørdag, så der bliver stemning ligesom til jule- og påskegudstjenesterne.
Kulturarven reddes

 

Serampore er Danmarks ukendte koloni.Her lå i årene 1755 – 1845 en dansk handelskoloni, dengang kaldet Frederiksnagore.
Selvom det for danskerne var handelen, der trak, gav den danske tilstedeværelse anledning til flere markante initiativer såsom grundlæggelsen af Indiens første moderne universitet og et af Asiens ældste museer, ligesom det var i Serampore, at de indiske sprog blev sat på tryk for første gang og nogle af de første indisksprogede aviser udkom.

 

Byen Serampore rummer i dag stadig mange spor af danskernes tilstedeværelse. Det er spor, som er meget tæt på at forsvinde som følge af moderne byudvikling.

 

Foruden kirken har flere dansk opførte huse fungeret som offentlige bygninger og været i brug indtil for få år siden. Men de er nu stærkt i forfald og truet af ødelæggelse. Det er derfor i sidste øjeblik, at Nationalmuseet, Realdania og Kulturministeriet er gået sammen om at redde de enestående mindesmærker over et stykke fælles dansk-indisk historie.

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

 

Stor indisk imødekommenhed
Fra alle sider har det danske restaureringsprojekt mødt stor imødekommenhed. Det er ikke kun folk i administrationen, men i endnu højere grad byens borgere. Derfor samarbejder Nationalmuseets Serampore Initiativ også tæt sammen med lokale myndigheder om delstatens egen restaurering af det tidligere danske guvernementshus fra 1770’erne.

 

Den store imødekommenhed oplevede arbejdsholdet og projektfolkene i ugen før åbningen.

 

– Mens de sad og spiste kylling-biriyani af store metalgryder for at fejre den snarlige afslutning på arbejdet, kom områdets lokalrepræsentant forbi og fortalte om, hvor rørt han og de andre naboer er over, at de får deres kirke tilbage. Som han sagde: ’Jeg er hindu, ham der er muslim, men her i kvarteret elsker vi kirken og er rigtig glade for, at kirkeuret nu går igen; det har vi savnet’, fortæller Bente Wolff.

 

Sankt Olav er den første af flere restaureringer af bygninger fra den danske periode i byen, som er muliggjort af bevillinger fra Realdania og Kulturministeriet.Desuden restaureres også det tidligere danske guvernementshus fra 1770’erne af Vestbengalens delstatsregering for offentlige lokale midler.

 

Projektet ledes af Bente Wolff, som er museumsinspektør på Nationalmuseet. Arkitekt Flemming Aalund fungerer som museets arkitektfaglige konsulent, og Simon Rasten er projektets historiker. Ud fra dokumenter i Rigsarkivet i København og hidtil ustuderede danske arkivalier i Vestbengalens arkiv i Calcutta, er han i gang med at undersøge, hvordan danskere og indere levede og interagerede i den danske periode fra 1755-1845.

 

Serampore Initiativet er planlagt til og med 2017 og støttes økonomisk af Realdania, Kulturministeriets pulje til bevarelse af danske kulturminder i udlandet samt af den private Foreningen til Bevaring af Kulturminder i Serampore fra Aars.

 

Læs også
En guide til Grundtvig

Nationalmuseet.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…