Helt til grin: Udenlandske kriminelle på tålt ophold blæser på meldepligten og anker til landsretten, hvis de bliver straffet for det

Storforbryderen Danny Abdallah blev i 2003 idømt otte års fængsel for våbenbesiddelse, narkohandel, vold og afpresning og skulle efter endt afsoning have været udvist til Libanon.

 

De libanesiske myndigheder nægtede imidlertid at tage imod ham, og han fik derfor lov til at blive i Danmark på såkaldt tålt ophold, hvilket blandt andet medfører, at han hver dag skal melde sig ved politivagten i Center Sandholm.

 

Meldepligten gælder al den tid, han opholder sig i Danmark, men det er dog tvivlsomt, om han overholder denne meldepligt. Ifølge Krak var hans nuværende adresse så sent som i går Annanasvej 100 i Aalborgs eftertragtede Hasseris-kvarter, hvor han ifølge sin facebookprofil flotter sig med store biler.

 

Der er altså langt fra Aalborg til Center Sandholm i Nordsjælland, hvis man hver dag skal køre turen for at melde sig i politivagten.

 

Om Danny Abdallah hver dag tager turen, kan vi kun gisne om, men vi kan til gengæld dokumentere, at udenlandske kriminelle på tålt ophold i stor stil ignorerer meldepligten.

 

Over fire tusinde overtrædelser

Af et svar fra integrationsminister Inger Støjberg (V) til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), fremgår det således at Nordsjællands Politi, som Center Sandholm hører under, i 2014 registrerede, at i alt 44 personer tilsammen stod for ikke færre end 4.658 overtrædelser af meldepligten.

 

Det svarer i gennemsnit til, at de hver især undlod at melde sig i Center Sandholm i 106 dage.

 

I 2015 var mønstret det samme. Her blev der indtil 31. Juli registreret 23 personer, som havde et meldefravær på tilsammen 2. 427 gange, hvilket i gennemsnit svarer til, at hver person undlod at melde sig ved politivagten i Center Sandholm i ligeledes 106 dage.

 

Hele retsapparatet sættes igang

Disse mange tusinde overtrædelser af meldepligten belaster både politi, retsvæsen og fængselsvæsen.

 

Læs også
Højesteret ophæver opholdspligten og slipper kriminelle på tålt ophold løs på den sagesløse befolkning – politikerne svigter

Ifølge svaret fra Inger Støjberg bliver undladelse af meldepligten undergivet sædvanlig politimæssig efterforskning, hvor der foretages afhøring af de anmeldte personer, hvis man altså vel at mærke kan finde dem.

 

Som vi skrev her i avisen i går, viser den seneste opgørelse fra 10. november 2015, at ialt 16 kriminelle udlændinge ud af 64 på tålt ophold er gået under jorden.

 

Når politiet har afsluttet sit efterforskningsarbejde, tager domstolene over og fastsætter den eventuelle straf.

 

Ankede straf for udeblivelse til landsretten

Straffen for at udeblive fra meldepligten går fra advarsel og over bøde til betinget og ubetinget fængsel.

 

Ifølge opgørelsen fra Nordsjællands Politi er der i perioden fra den 1. september 2014 og til den 31. august 2015 afgjort sager mod 13 personer, som tilsammen tegnede sig for cirka 4.700 sigtelser.

 

Otte af disse sager blev afgjort med enten bøde eller advarsel. Tre af sagerne vedrørende tilsammen 2.800 sigtelser er afgjort med frihedsstraf på mellem syv dages betinget fængsel og 40 dages ubetinget fængsel.

Læs også
Tålt ophold giver afviste asylansøgere og udenlandske forbrydere mulighed for at bevæge sit frit i det danske samfund

 

Endelig er to sager vedrørende henholdsvis 1.300 og 600 sigtelser for ikke at have overholdt meldepligten afgjort med henholdsvis 40 dages og 30 dages ubetinget fængsel.

 

I begge disse sager har de to dømte anket byrettens dom til Østre Landsret.

 

Bebuder strengere straffe og fodlænker

I et andet svar vedrørende udeblivelser fra meldepligten har integrationsminister Inger Støjberg i en kommentar til en artikel i Den Korte Avis om storforbryderen Danny Abdallahs søde liv på tålt ophold svaret Peter Skaarup, at hun overvejer at skærpe straffen for udeblivelse.

 

”Jeg vil blandt andet se nærmere på muligheden for gennem frihedsberøvelse at gribe hurtigere ind over for udlændinge på tålt ophold, der ikke overholder deres forpligtelser,” skriver Inger Støjberg blandt andet og fortsætter:

 

”Der vil også blive set på muligheden for mere konsekvent nedsættelse af de økonomiske ydelser, og om den gældende ordning med fodlænker kan skærpes.”

 

Læs også
En læser nær Kærshovedgård: Udviste asylansøgere og kriminelle skaber utryghed for borgerne

Meget bedre at få dem sendt ud af landet

Da vi her i avisen i går skrev om de 16 dybt kriminelle udlænding på tålt ophold, som er gået under jorden, efterlyste Retsudvalgets formand, Peter Skaarup, mere konsekvent handling fra integrationsminister Inger Støjberg for at få de kriminelle udlændinge på tålt ophold sendt ud af landet og understregede blandt andet:

 

”Der er altså tale om dybt kriminelle udlændinge, som udgør en potentiel fare for danskernes sikkerhed, og det vil klæde ministeren at gøre en ihærdig indsats for at løse det problem hurtigst muligt og få dem sendt tilbage, hvor de hører til.”

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…