Hjemmeværnsskolen i Nymindegab kan blive nedlagt for at huse 1500 flygtninge – har regeringen en skjult dagsorden?

Udskriv

Udlændingestyrelsen spejder efter faciliteter, til at huse de mange udlændinge som får opholdstilladelse i Danmark. Nu har styrelsen fået øje på Nymindegablejren i Sydvestjylland. (TV SYD, 2.2)

 

Det er bemærkelsesværdigt og usædvanligt, at Udlændingestyrelsen leder efter boliger til flygtninge. Derfor kan det være udtryk for, at staten er ved at planlægge regulære flygtningelandsbyer.

 

Når asylansøgere får status som flygtninge, skal de væk fra asylcentrene og have egen bolig. Men kommunerne har slet ikke boliger nok. Derfor har der været tale om at oprette flygtningelandsbyer, hvor flygtninge kan få en – måske midlertidig – bolig. Det er her Hjemmeværnsskolen i Nymindegab kan komme ind i billedet.

 

Forsvarsministeriet bekræfter overfor TV SYD, at der løbende pågår overvejelser om støtte i forbindelse med flygtningesituationen i Danmark, men der er ikke truffet beslutning om at stille yderligere etablissementer til rådighed (2.2)

 

Hjemmeværnsskolen

Lejren har i mange år huset Hjemmeværnsskolen, som årligt uddanner 3000 frivillige. Nymindegablejren ligger ved den lille by Nymindegab, som har 229 indbyggere (2015).

 

Der er 24 km til Hvide Sande som har 3.015 indbyggere (2015) og 31 km til Varde som har 13.771 indbyggere (2015).

Læs også
De politisk korrekte taler aldrig om de “andre” palæstinensere – dem der lever i de arabiske lande

 

Ifølge TV Syd er lejren i spil som midlertidig bolig for op til 1500 flygtninge. Med andre ord, Hjemmeværnsskolen kunne være et bud på en såkaldt flygtningelandsby.

 

Lejren råder over et meget stort areal svarende til 600 fodboldbaner. Udlændingestyrelsen forestiller sig måske, at her er de ideelle betingelser for en (flygtninge)landsby, her kan etableres nyttehaver, holdes dyr, bygningerne er fine og der er i det hele taget godt med plads.

 

Hvis ikke det var fordi, at terrænet er et såkaldt postglacialt klitlandskab dvs. et landskab, der er opstået efter sidste istid ved hjælp af flyvesandaflejringer, ville det være godt set. Men det er det ikke, jorden er mager og det barske vejr tager resten. Ved Nymindegab står havren ikke med bjælder på.

 

Planerne vækker bekymring

Og hvad med det lille landsbysamfund med få hundrede indbyggere hvis der pludselig ruller 1500 fremmede mennesker ind. Disse mennesker bærer i overvejende grad hjemlandets dominerende normer, værdier, religion og menneskesyn med sig.

 

Læs også
Palæstinenserne: Flygtningelejre eller terroristreder?

Medlem af Folketinget for Venstre Hans Christian Thoning siger til TV Syd:

 

”Nymindegab by er ikke så forfærdelig stor, og jeg kunne da godt forestille mig, at det vil være noget af en udfordring for en by af den størrelse.”

 

Erik Buhl Nielsen, som er Venstres borgmester i Varde, er imod planen. Han er især ked af at miste en velfungerende hjemmeværnsskole som er et aktiv for den lille by. Han mener desuden, at omkring 1500 flygtninge er alt for mange i en by som Nymindegab. (

 

Hjemmeværnet beklager

Oberst i Hjemmeværnet Jens Sund er bekymret, for at det vil gå ud over uddanneksen af tusindvis af frivillige.

 

”Hvis vi skal flytte herfra, så betyder det uvægerligt et kompetencetab, og ikke alle medarbejdere har mulighed for at flytte med. Så min bekymring går på, at hvis vi ikke længere skal være i Nymindegab, vil vi så også fremadrettet kunne tilbyde de gode uddannelser til vores mange tusind frivillige,” siger han til TV SYD.

Læs også
Flere og flere kommuner må sende flygtningene på hotel, så hvad vil man stille op med de næste 25.000?

 

Nymindegablejren er opført af tyskerne, og den er bygget således at den fra luften ligner en landsby, det hoppede englænderne på. Efter krigen blev den overtaget af Forsvarsministeriet og ved oprettelsen af Hjemmeværnet blev lejren i 1949 taget i brug som Hjemmeværnets Befalingsmandsskole.

 

I dag er hjemmeværnsskolen  en højt integreret del af lokalsamfundet og det vil være en katastrofe hvis den lukkes.

 

Se indslag på TV SYD her.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ