Britisk afstemning ligner kvit eller dobbelt for dansk-svensk EU-medlemskab

Hvis briterne stemmer sig ud af EU 23. juni, vil der komme vælgerpres i både Danmark og Sverige for at gøre det samme. I ingen af landene er den politiske elite klar til den debat.

 

I Danmark viser en ny meningsmåling foretaget af Epinion for Analyseenheden 4V, at 27 pct. af de danske vælgere i tilfælde af Brexit vil ud af EU, mens kun 30 pct. vil blive. Målingen har en usikkerhedsmargin på 3,1 pct.

 

 

Det betyder, at der er statistisk dødt løb, og mange tvivlere hælder formentlig til at stemme Danmark ud, hvis de får muligheden. Det er ikke statistisk signifikant, men i tvivlergruppen stemte en stor del for at bevare det danske retsforbehold ved folkeafstemningen 3. december.

 

I Sverige har TNS Sifo for SVT lavet en undersøgelse, hvor 36 pct. vil ud af EU og 32 pct. vil blive i tilfælde af Brexit. Begge vælgerundersøgelser er lavet på basis af lidt over 1.000 vælgere.

 

Ifølge den danske måling svarer 7 pct. ”ved ikke”, mens 34 pct. ønsker at ”se tiden an og senere træffe en beslutning” med hensyn til dansk EU-medlemskab.

 

Det er bemærkelsesværdigt af mindst tre årsager: For det første er der normalt færre tvivlere så relativt kort tid efter en EU-folkeafstemning. For det andet er næsten alle partier på Christiansborg ude af trit med egne vælgere. For det tredje er der relativt størst EU-modstand i Sønderjylland, hvilket er et tegn på, at grænse- og migrantspørgsmålet står skarpt i fokus.

 

Men hvad sker der egentlig i tilfælde af Brexit?

Analyseenheden 4V har lavet en politisk-økonomisk afvejning og konkluderer, at den britiske afstemning har kvit-eller-dobbelt betydning for Danmark.

 

Et britisk ja vil være en dansk fordel, idet de aftaler, der er fundamentet for den britiske afstemning, vil styrke danske interesser i EU i relation til frihandel, konkurrencedygtighed, indre marked, borgernære beslutninger.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Derimod vil Danmark i tilfælde af Brexit stå stadig mere alene i en klub med dystre økonomiske udsigter. Analyseenheden 4V opstiller fire grunde til, at euroen måske under alle omstændigheder og uanset Brexit står over for en ny krise. Den vil i givet fald forplante sig til Danmark via kronens fastkurspolitik.

 

Heller ikke politisk ser et EU uden briterne godt ud, hvis man er dansk minister eller diplomat.

 

”Politisk vil Danmarks position uden en alliance med Storbritannien gradvist blive forværret, uanset om Danmark bibeholder sin nuværende stemmevægt på 1,1% i Ministerrådet. Hertil kommer, at britisk udtræden gør Eurozonen til EU’s omdrejningspunkt, formentlig med yderligere integration som resultat,” skriver Analyseenheden 4V.

 

Hvis Danmark bliver isoleret i det resterende EU, kan det ”både udløse overvejelser om yderligere dansk EU-integration eller et ’Danexit’ eller ’Daxit’,” skriver 4V.

 

Analyseenheden 4V er en uafhængig tænketank, der bl.a. leverer analyser og rådgiver små og mellemstore private virksomheder om markeder og eksportmuligheder.

 

Link gerne til rapporten sådan her: http://www.a4v.dk/danexit-efter-brexit-4v-analyse/ og tilføj:

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Erik Høgh-Sørensen er tidligere EU-korrespondent og i dag medlem af DF. Analyseenhedens øvrige partnere er upolitiske, og Analyseenheden 4V anbefalede hverken at stemme ja eller nej ved folkeafstemningen 3. december.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…