Asylansøgere sexkrænker så mange kvinder, at man indretter sig efter islamisk lov og laver kønsopdelte asylcentre

De mandlige asylansøgere Den tyske forbundsregering har bevilget 200 mio. euro til at bekæmpe seksuelle overgreb på tyske asylcentre.

 

Pengene kan dels bruges på ombygninger, så der kan etableres særlige afsnit for kvinder og børn, evt. asylcentre alene for kvinder. Dels på, at uddanne personalet så de bliver bedre til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb. 4 mio. euro er øremærket tiltag for for flygtninge, der har været udsat for traumatiske oplevelser, fx tortur.

 

De mange penge indgår i en pulje, som kommunerne kan optage rentfri lån fra. (Forbundsministeriet for Familie Anliggender)

 

Tyskland har inviteret langt over en mio. mennesker fra stærkt patriarkalske og kvindediskriminerende kulturer til landet. Henved ¾ af migranterne anslås at være mænd fra muslimske lande.

 

Derfor kan det ikke undre, at man nu oplever en decideret voldtægtsepidemi. Et enkelt asylcenter har fx haft 15 sager om seksuelle overgreb på blot en måned.  Problemet er særdeles omfattende, læs mere her og her (kun på engelsk)

 

Men det er selvsagt ikke kun indenfor asylcentrenes mure, at de fremmede forsøger, at gøre deres medbragte kulturelle normer gældende.

 

Overalt i det offentlige rum og i offentlige institutioner som fx svømmebade, er der sager om mænd som ikke kan lade kvinder og børn i fred. Mændene gramser på dem, tiltaler dem på en sjofel måde og flere og flere bliver ofre for regulær voldtægt.

 

Mange steder opfordrer man borgerne til, at tage bestik af den nye situation. Det kunne fx være som, at råde gymnasiepiger til ikke at have korte skørter på. Eller det kunne være råd om, altid at følges med nogen hvis man går hjem sent om aftenen. Læs mere her.

 

Flere svømmebade forsøger med plancher, der i billede og tekst forklarer de fremmede hvordan man opfører sig overfor kvinder. Nogle steder har man indført kønsopdelte boblebade og på en privat togbane har man tilbudt kvinder og børn plads i togvogne forbudt for mænd. Læs mere her.

 

Voldsom udgift for tyske borgere

200 mio. euro svarer til knap halvanden milliard danske kroner. Man må sige det er en voldsom udgift, tyske skatteydere nu er tvunget til at sende efter tusindvis af udenlandske mænd, som næppe nogen sinde vil respektere, at kvinder skal respekteres på lige fod med mænd.

Læs også
Tyskland: En “latent følelse af utryghed”

 

Det er naturligvis dybt tragisk, at børn og kvinder er i højrisko for seksuelle overgreb på asylcentrene. Men tilgangen til at løse problemet er grundlæggende helt forkert.

 

For hvordan skal de udenlandske mænd lære, at respektere kvinder og børn, hvis de isoleres hver for sig? Og hvordan skal det gå, når disse mænd slippes løs i samfundet?

 

En del af regeringens bevilling er efter sigende øremærket uddannelse af asylcentrenes personale, så de bliver bedre til at forebygge seksuelle overgreb på centrene. Man må formode, at personalet også skal undervise mændene i hvordan man gebærder sig i et frit og ligestillet demokratisk samfund.

 

Forebyggelse er selvsagt en god ting, men hvis man tror, at man kan ændre menneskers livssyn, som de er blevet opdraget med i generationer, så er man virkelig naiv. Og når livs- og menneskesynet tillige er bundet op på religiøse regler og normer, så tenderer det ligefrem dumhed.

 

En anden vej

Det er en kendsgerning at flygtningestrømmen eller folkevandringen aldrig havde kunne have ladet sig gøre uden moderne kommunikationsmidler. Såkaldte flygtninge er dybt afhængige af smartphones, dels  i forhold til navigation dels i forhold til hvilke lande de fortrækker at søge asyl i.

 

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

Mange flygtninge begrunder deres flugt til Europa med, at Europæiske lande er fri lande, med en høj grad af ytringsfrihed og gode uddannelses- og velfærdssystemer. Med andre ord, såkaldte flygtninge er ofte særdeles velorienterede om de europæiske samfund, herunder hvordan mænd og kvinder lever side om side som ligestillede og ligeværdige borgere med respekt for hverandre.

 

Derfor kan det undre, at de tyske myndigheder handler som om, at flygtningene nærmest er helt blanke på europæiske værdier og idealer.

 

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at enkelte ikke aner hvad Europa står for, men flertallet ved det i aller højeste grad. Af den grund burde myndigheder vælge en helt anden nul-tolerance overfor de mange mænd som rent ud sagt skider på vestlige kvinder.

 

I stedet for at indrette asylcentrene som om de befandt sig i kældrene under Irans præstestyre, burde man i tydelige vendinger informere asylansøge og flygtninge om, at de mister retten til at søge opholdtilladelse ved den mindste forseelse, det være sig seksuelle krænkelser, voldtægt, forfølgelse af kristne, berigelseskriminalitet mm.

 

Sådan et tiltag ville desuden give udsatte grupper på asyl- og flygtningecentre mod til at sige fra overfor de patriarkalske muslimske herremænd. Som det er i dag, tør de udsatte grupper sjældent stå frem, for de ved at der følger mange ubehageligheder med og deres vidnesbyrd får sjældent konsekvens for krænkerne.

 

Med den tyske regerings enorme bevilling til kønsopdelte foranstaltninger, må man sige, at Tyskland bevæger sig stærkt i retning af et kønsopdelt samfund i overensstemmelse med islamisk lov sharia.

 

Læs også
Afrikaner fik afvist sin asylansøgning, men han blev ikke udvist – det fik frygtelige konsekvenser for en 9-årig pige

Kilde: Daily Mail og The Local

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…