Afsløring: Asylansøger ville slå lejrchef ihjel – vi er blevet et rystende naivt samfund som voldelige udlændinge kan løbe om hjørner med

Asylansøgeren bliver overmandet af lejrchefen og to medarbejdere Skærmprint You Tube / Information

En asylansøger har truet med at dræbe chefen for det asylcenter i Næstved, hvor han bor. En ren skandale.

 

Men det er værre endnu.

 

Ikke nok med at han har været voldelig og truende. Han har også fået lejrchefen hængt ud i pressen og fyret af Langelands Kommune.

 

Asylansøgere er nemlig angiveligt den samme som den asylansøger, der for få dage siden i aviser og TV fremstod som offer for en voldelig lejrchef. Han fik strømme af medfølende medløb især i dagbladet Information og TV2 godt hjulpet af jurist Claus Juul fra Amnesty International.

 

Men nu viser det sig, at han har været særdeles voldelig Det skriver Radio 24syv i dag i en opsigtsvækkende artikel.

 

Afsløringen sker på baggrund af en stribe dokumenter i sagen. Det skriver de to journalister Simon Andersen og Thomas Foght.

 

Mohamed Abdul skulle være den asylansøger, der blev lagt i benlås af asylcenterets lejrchef, mens han fik besked om at opføre sig ordentligt.

 

I den forbindelse var det lejrchefen, der blev sat på anklagebænken. De pågældende medier mere end antydede, at han var skurken. Information kunne fortælle, at han tidligere var dømt for magtanvendelse mod børn. Venner af Abdul hævdede, at lejrchefen var voldelig og psykisk krænkende.

 

Men nu bliver der sået alvorlig tvivl om denne første version af sagen.

 

Tirsdag blev syreren fremstille i grundlovsforhør – sigtet for vold og trusler om vold. Ikke nok med det: Det viser sig, at andre asylansøgere har en positiv holdning til lejrchefen, som de vil have tilbage. Og de er lettede over at komme af med Abdul.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Flyttet fordi han krænkede kvinder

Den 34-årige mand boede først på et Røde Kors-center, men han kunne ikke være i en lejr med kvinder og børn på grund af kræn­kende adfærd.

 

Derfor blev han flyttet til Næstved hvor der ikke er børn og kun få kvinder.

 

Men også i Næstved gik det galt fra begyndelsen. Han opførte sig tru­ende og aggres­sivt, frem­går det af med­ar­bej­der­nes ind­be­ret­nin­ger. Han blev indberettet for vold mod personalet, han måtte “lægges ned” og han blev meldt til politiet, skriver Radio 24syv.

 

Og sådan fortsatte det ifølge de indberetninger, som Radio 24syv har læst:

 

“ver­balt kræn­kende” over­for per­so­na­let,

 

“trus­ler mod per­so­nale”

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

“ind­be­ret­ning om trus­ler mod anden asyl­sø­ger.”

 

Den 16. maj – pin­se­man­dag omkring klok­ken 18 – blev han så anholdt af poli­tiet, sig­tet for vold og trus­ler om vold. Den 34-årige asylan­sø­ger blev tirs­dag efter­mid­dag ved et grund­lovs­for­hør ved ret­ten i Næst­ved fængs­let i 21 dage.

 

Jan Olsen, kan­ti­ne­chef hos Bered­skabs­sty­rel­sen i Næst­ved, der leve­rer mad til asyl­lej­ren, siger om den pågæl­dende asylan­sø­ger, at “han er en per­son, der kan skabe en bor­ger­krig med to per­so­ner.”

 

“Også over­for mit per­so­nale i køk­ke­net er han en meget frem­bru­sende og pro­vo­ke­rende type, som hele tiden søger kon­flikt og splid. Han har ytret sig over­for pigerne seksu­elt, og når de går hjem om afte­nen har han stået ved heg­net og råbt efter dem. Han opsø­ger splid fra mor­gen til aften, hvis han kan komme til det.” (Radio 24syv)

 

Men inden han blev anholdt lykkedes det ham med pressen hjælp, at få lejrchefen Kent Nielsen bortvist.

 

Langelands Kommune var hurtig til at udtale sig negativt om lejrchefen i Tv. Nu skulle ansættelses proceduren strammes op, så man fremover ikke ansatte voldelige typer, kunne man forstå. På Christiansborg var man inde på noget af det samme.

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

 

Kan­ti­ne­che­fen derimod siger, at han og hans per­so­nale er “helt ufor­stå­ende” over­for, at sagen har ført til bort­vis­ning af lej­r­chef Kent Niel­sen.

 

“Kent havde tre ugers ferie for et stykke tid siden, og der havde vi det stør­ste slags­mål nogen­sinde. Det fore­gik ude på græs­plæ­nen med 50 per­so­ner, og poli­tiet kom ren­dende et helt døgn efter. Det tror jeg ikke var sket, hvis Kent havde været der, for han ville han gre­bet ind meget mere prompte og afvær­get det, inden det nåede der­til,” siger kan­ti­ne­che­fen.

 

Ville slå lejrchefen ihjel

Asylansøgeren havde set sig gal på lejrchefen. Så gal at flere havde hørt ham true med at slå ham i hjel. Andre asylansøgere, en nattevagt og en ansat har hørt det ifølge indberetningerne.

 

Han var vred, fordi han ikke måtte deltage i sprogundervisning i Næstved. Men det turde man ikke, da skolen lå tæt på børneinstitutioner.

 

Den 2. maj blev det særlig slemt og dagen endte med at han blev lagt i benlås. Det blev optaget på en video og sendt til dagbladet Information.

 

Læs også
Asylansøger anholdt for voldtægt af 16-årig pige – antallet af asylansøgere dømt for voldtægt er steget markant gennem de sidste fem år

De talte med flere anonyme kilder og med Langelands Kommune, som bortviste Kent Nielsen.

 

Den bortviste lejrchef Kent Nielsen siger til Radio 24syv:

 

“Jeg kan af hen­syn til min tavs­hed­pligt ikke udtale mig om asylan­sø­ge­ren, men jeg kan bekræfte, at han tru­ede mig på livet og slog ud efter mig, hvorpå jeg for­søgte at paci­fi­cere ham ved at sno hans arm. Han var dog meget udadre­a­ge­rende og aggres­siv, og vi lagde ham bag­ef­ter i ben­lås. Jeg mener ikke, at jeg brugte for meget magt, men den magt, der var nød­ven­dig,” siger den nu bort­vi­ste lej­r­chef Kent Niel­sen til Radio24syv.

 

Hans advo­kat, Tor­ben Koch siger til Radio 24syv:

 

“Jeg mener, at alle for­ud­sæt­nin­ger for at anvende magt over­for den her asylan­sø­ger er til­stede. Har er tru­ende, han er aggres­siv og han påbe­gyn­der et angreb ved at slå ud efter lej­r­che­fen, og da lej­r­che­fen ken­der til man­dens for­hi­sto­rie, og ved, at han har frem­sat død­strus­ler og er er meget vold­som, er grund­la­get for at lægge ham ned og paci­fi­cere ham opfyldt. Juri­disk set er der tale om ren nød­værge,” siger advo­kat Tor­ben Koch.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…