Ugens brevkasse: Hvordan slipper vi af med en lejlighed, som er fuld af kakerlakker?

Colourbox

Spørgsmål

Min kæreste og jeg har i tirsdags underskrevet lejeaftale fra 31/7-15, og har efter at have handlet i god tro fundet ud af at der er skadedyr overalt i huset. Dette så vi ikke, da vi så huset første gang og skrev derfor under. Der er kakerlakker alle vegne, og det ser ud til, at dette har været et problem længe! Vi vil da gerne ud af kontrakten, som først starter om 8 dage. Kan man det? På forhånd tak!

 

Svar:

Udgangspunktet er, at lejeaftalen er bindende, når begge parter har underskrevet lejekontrakten. Jeg har dog nedenfor indsat et par paragraffer fra lejeloven. § 12 giver jer mulighed for at ophæve lejeaftalen, hvis der er tale om en væsentlig mangel, eller udlejer har handlet svigagtigt.

 

Hvis omfanget af kakerlakker er så stort, som du beskriver, så må det formodes, at udlejer have været bekendt med det, og i så fald er der tale om svig, når udlejer ikke oplyser om det, inden I skriver under. På den baggrund bør I kunne ophæve lejeaftalen, allerede inden I er flyttet ind og kræve eventuelle betalinger tilbagebetalt.

 

Det skal dog bemærkes, at der altid er tale om en helt konkret vurdering, om manglerne har et sådant omfang, at det berettiger til, at I ophæver lejeaftalen.

 

§ 9

Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden.

 

§ 11

Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem ham og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks manglen efter påkrav derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører manglen det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el.lign., kan lejeren ved fogedens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe manglen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udlejeren uberettiget har afbrudt det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el. lign.

 

Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren.

 

§ 12

Er det lejede mangelfuldt som nævnt i § 11, og afhjælper udlejeren ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses for væsentlig eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Læs også
Advokatens brevkasse: Nye regler for lejeaftaler, der er tidsbegrænsede

 

Stk. 2. Er manglen afhjulpet, inden lejeren har hævet lejeaftalen, kan lejeren ikke senere påberåbe sig manglen som grund for ophævelse.

 

Advokat (L) Søren Vasegaard Andreasen, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected] Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…