Så meget politisk korrekt sludder kan en DR-journalist servere på én gang

Danmarks Radio er en højborg for venstreorienteret politisk korrekthed i medierne, hvilket siger en hel del.

 

Intet emne aktiverer denne politiske korrekthed så meget som udlændingepolitikken. Det gav DR’s meget læste hjemmeside i torsdags en kraftig smagsprøve på.

 

En journalist ved navn Bjarke Hartmeyer Christiansen skrev i en artikel om udtalelser fra Venstres integrationsordfører Martin Geertsen, der var faldet i DR-programmet ”Debatten”. (19.3.)

 

Ukritisk gengivelse af Politiken

Artiklen lægger ud med at hævde, at et flertal af Venstres byrådsmedlemmer ifølge Politiken mener, at den negative tone i indvandrerdebatten skader integrationen.

 

Det er rigtigt, at Politiken giver det indtryk. Men det siger bare noget om, hvor varsom man skal være med at bruge Politiken som sin vigtigste informationskilde.

 

Avisens påstand er nemlig helt uden belæg. Det er kun cirka en sjettedel af Venstres lokalpolitikere og kommuneforeningsformænd, der giver udtryk for den opfattelse, og altså ikke flertallet.

 

Politiken og DR ”glemmer” lige i skyndingen, at kun under en tredjedel af Venstre lokale folk har ønsket at svare på avisens rundspørge.

 

Regler for påklædning

DR-journalisten fortsætter med at fortælle sine læsere, at Geertsen ønsker at ”diskriminere” muslimske kvinder med tørklæde. Det står også i artiklens overskrift.

 

Men det siger Geertsen ikke noget om, det er Bjarke Hartmeyer Christiansens påstand. Geertsen talte i programmet om, at arbejdsgiveren må have ret til selv at lægge retningslinjer for de ansattes påklædning.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Det fremgår faktisk også af artiklen, at Føtex i 2005 fik rettens ord for, at man måtte bortvise en kvindelig ansat med tørklæde – med den begrundelse, at det stred mod virksomhedens beklædningsreglement.

 

Med andre ord: Hvis arbejdsgiveren lægger nogle generelle retningslinjer for de ansattes påklædning, kan han sige nej til en ansat, der ikke vil acceptere disse retningslinjer. Sådanne retningslinjer kan for eksempel udelukke tørklæde. Det er ikke diskrimination.

 

Det verdslige danske samfunds store styrke

Det ligger selvfølgelig helt uden DR-journalistens horisont, at der kunne ligge en væsentlig principiel pointe i dette:

 

Det er en meget stor styrke for vores samfund, at det ikke er styret af religion – religion er en privat sag.

 

Opgøret med kirkens magt over samfundet betød en gigantisk frigørelse af åndelige kræfter og en eksplosiv udvikling af kritisk tænkning og videnskab.

 

Samtidig bidrog det til at trække vores samfund fri af ødelæggende krige, som var næret af religiøse konflikter. Trediveårskrigens blodbad gav en lektie i, hvor galt det kan gå.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

Derfor er det blevet et fundamentalt princip for vores samfund, at det bygger på et sekulært eller verdsligt fællesskab. Det vil sige et fællesskab, hvor man mødes som borgere uanset religiøs baggrund.

 

Man opdeles ikke efter religion, og man har ikke særrettigheder efter religion – her er der en fundamental forskel på vores samfund og langt de fleste muslimske.

 

Det er også en styrke ved vores samfund, at man ikke går rundt og demonstrerer sin religion i sammenhænge, der ikke drejer sig om religion. For eksempel i butikker.

 

Også her har vi stor gavn af den verdslige tradition, hvor man møder hinanden som mennesker, uden at skulle forholde sig til hinandens religion.

 

Det er jo ikke tilfældigt, at et samfund som det danske har et ekstremt lavt niveau af konflikter og et ekstremt højt niveau af tillid.

 

DR: Politiken plus Enhedslisten

Læs også
Det politisk korrekte DR styrtbløder seere og lyttere

Det er disse fundamentale principper i vores samfund, som Bjarke Hartmeyer Christiansen søger at mistænkeliggøre ved at tale om, at Martin Geertsen ”diskriminerer”.

 

Det samme gør en stærkt venstreorienteret politiker som Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Hun erklærede sig i ”Debatten” vældig forarget over Geertsen, hvilket bliver citeret fuldkommen ukritisk af DR-journalisten.

 

Hvad er DR? I denne artikel er svaret: Politiken plus Enhedslisten.

 

Vi betaler alle til DR over licensen. Vi må kunne forvente, at vi får et rimeligt niveau af almen oplysning til gengæld.

 

Så fri os for sådan en omgang politisk korrekt sludder.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…