Nu er der kommet tal på bordet: Danmark modtager i gennemsnit langt flere asylansøgere end EU som helhed

You Tube

Under den nuværende regering er antallet af asylansøgere procentvis steget over dobbelt så meget som i EU. Samtidig viser tal fra Danmars Statistik, at antallet af familiesammenføringer er mere end firedoblet siden 2011.

 

Det bliver efterhånden sværere og sværere for regeringen at hævde, at tilstrømningen af asylansøgere til Danmark intet har med regerignens økonomiske lempelser i asylpolitiken at gøre, men tværtimod skyldes den almindelige asylsituation i EU.

 

Først var den bulgarske Røde Kors chef, Mariane Stoyanove, for en uges tid siden ude med udtalelser om, at Danmark gennem de sidste to år er rykket op på listen over over attraktive asyllande og nu ligger på linje med Tyskland og Sverige.

 

“Det skyldes blandt andet den gode modtagelse, asylansøgere får her i landet samt de høje sociale ydelser,” forklarede Mariane Stoyanove, som gennem de sidste elleve år systematisk har forsket i, hvordan asylansøgere udser sig de lande, de vil forsøge sig i.

 

Stigningen over dobbet så stor i Danmark

Nu viser tal fra Eurostat, der er EU’s statistiske kontor, at flygtningestrømmen målt procenter siden 2011 er steget over dobbelt så meget til Danmark som til det øvrige EU.

 

Således søgte ifølge Eurostat ialt 301.000 personer asyl i EU-landene i 2011. Fire år senere var det antal i 2014, altså sidste år, steget til 620.850. Det svarer til en stigning på 106 procent.

 

For Danmarks vedkommende gælder, at antallet af asylansøgere under VKO’s stramninger i 2011 løb op i 3.806 personer. Efter at den nuværende regering som noget sin første handling lempede asylpolitikken radikalt, er antallet af asylansøgere steget eksplosivt og landede sidste år i 2014 på ialt 14.815 personer.

 

Der er her tale om en stigning på på indtet mindre en 289 procent fra 2011 til 2014 mod som nævnt en stigning i antaller af asylansøge i EU som helhed på 106 procent i den samme periode.

 

Samtidig er antallet af familiesammenføringer firedoblet

Sidste år i 2014 fik ialt 6.110 personer asyl i Danmark. Samtidig blev der givet 2.399 tilladelser til familiesammenføringer, således at antallet af flygtninge, der det år fik fast ophold i Danmark minimum løb op i 8.509 personer.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Hvor mange personer, det reelt løber op i, er umuligt at sige noget om.  Oplysningerne om familiesammenføringstilladelserne til flygtninge stammer fra Danmarks Statistik, som udelukkende referer til antal tilladelser og ikke til antal personer.

 

I 2014 drejede det sig om 908 ægtefællesammenføringer og 1.491 tilladelser til sammenføringer med børn under 15 år, og hver af disse tilladelse kan meget vel omfatte op til flere bøn.

 

I forhold til 2011, hvor der blev givet tilladelse til 543 familiesammenføringer, er antallet således blevet firedoblet.

 

Næsten hver anden fik familiesammenføring

Set i forhold til antal tilladelser betyder det, at næsten hver anden asylansøger med opholdstilladesle sidste år fik familiesammenføring, medens det i 2011 drejede sig om hver fjerde.

 

Familiesammenføringerne år for år siden regringsskiftet og dermed lempelserne i asylpolitikken under regeringen Thorning-Schmidt er forløbet således:

 

2011: Der blev givet opholdstilladelse til 2.249 asylansøgere samt tilladelse til 543 familiesammenføringer. Heraf 286 tilladelser til sammenføring med børn.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

2012: Der blev givet opholdstilladelse til 2.585 asylansøgere samt tilladelse til 671 familiesammenføringer. Heraf 372 tilladelser til sammenføring med børn.

 

2013: Der blev givet opholdstilladelse til 3.889 asylansøgere samt tilladelse til 1.193 familiesammenføringer. Heraf 636 tilladelser til sammenføring med børn.

 

2014: Der blev givet opholdstilladelse til 6.110 asylansøgere samt tilladelse til 2.399 familiesammenføringer. Heraf 1.491 tilladelser til sammenføring med børn.

 

Ingen krav til flygtninge

Medens udlændinge fra ikke-EU lande, der bor og arbejder i Danmark skal opfylde en række krav for at få tilladelse til familiesammenføring, gælder det ikke for flygtninge.

 

Eneste krav, der er stilles, er 24-års reglen, altså at den sammenførte ægtefælle eller samlivspartner skal være fyldt 24 år, og så stilles der natruligvis også krav om dukumentation for ægteskabet eller samlivet.

 

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

Tilbage stå, at det så kan undre, at folk flygter fra krig og død og ødelæggelse og så lader børnene blive tilbage og først til sidst bringer dem og hustruen i sikkerhed.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…