Dansk politik er lige nu rolig sammenlignet med vores nabolande – men snart vil asyldebatten eksplodere herhjemme

Foto:Ole Gerstrøm

En ny meningsmåling tegner et meget roligt billede af dansk politik efter valget.

 

For kort tid siden var der ellers en vis dramatik omkring regeringspartiet Venstre, der to gange var nede omkring 17 procent hos vælgerne.

 

Men den nye måling viser Venstre tilbage på niveauet ved valget (19,3 procent). Og som helhed ligner mønsteret meget valgresultatet. (Gallup/Berlingske)

 

På det politiske plan er situationen indtil videre også ret fredsommelig. Socialdemokraterne er indstillede på at samarbejde med regeringen, og i den borgerlige lejr er der ganske vist nogle positionerings-kampe, men foreløbig ikke faretruende opgør.

 

Der er udsigt til brede forlig om blandt andet dagpengene og politiets ressourcer. Og det vil vel lykkes Claus Hjort Frederiksen at samle blå blok omkring finansloven, selv om der skal lokkes, trækkes og puffes en del.

 

Dette rolige danske billede står i kontrast til den dramatik, der netop nu udspiller sig i vores nabolande Sverige og Tyskland.

 

Der er én afgørende forklaring på denne forskel: asylproblemerne.

 

Drama i Sverige og Tyskland

Både Sverige og Tyskland er blevet væltet fuldstændig over ende af den massive asylstrøm. Tyskland tager langt flest asylansøgere i Europa. Sverige tager flest målt pr. indbygger.

 

Jorden åbner sig under den svenske regering. Mens asylproblemerne løber helt ud af kontrol, har de borgerlige partier nu opsagt den såkaldte december-aftale mellem dem og den rød-grønne regering. Denne aftale har været en garanti for, at regeringen kunne holde sig ved magten.

 

Samtidig placerede endnu en meningsmåling for nylig Sverigedemokraterne som landets største parti (Sentio).

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

 

I Tyskland er Angela Merkels koalition af kristendemokrater og socialdemokrater også rystet. Vælgerne vender sig fra Merkels asylpolitik, og de straffer både hende og hendes parti i meningsmålingerne.

 

Det indvandringskritiske parti, Alternative für Deutschland (AfD), går frem og står nu til at klare spærregrænsen på fem procent. Imens fosser asylstrømmen ind med uformindsket styrke.

 

Debatten vil også eksplodere i Danmark

Herhjemme har vi foreløbig ikke set et tilsvarende politisk skred. Det er der to gode grunde til:

 

For det første oplever vi ikke nær det samme asylpres som Sverige og Tyskland. Og den danske regering har indtil videre købt sig fred ved reelt at give asylansøgere fri adgang til Danmark – vel vidende, at langt de fleste rejser videre til Sverige.

 

For det andet rykkede de danske vælgere sig allerede ved folketingsvalget, da Dansk Folkeparti blev landets næststørste parti.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Men det er sandsynligt, at asyldebatten også snart vil eksplodere i Danmark.

 

For det første ligger også de danske asyltal nu højt efter normal målestok, selv om de slet ikke tåler sammenligning med Tyskland og Sverige.

 

For det andet har det hele tiden ligget i kortene, at Dansk Folkeparti ville gøre asylpolitik og grænsekontrol til en absolut mærkesag i den kommende tid. Man må formode, at partiet vil bringe sagen ind i forhandlingerne om politiforliget og om finansloven i det hele taget.

 

Sidst, men ikke mindst skal vi jo snart til folkeafstemning (3. december) om Danmarks retsforbehold i EU.

 

Folkeafstemningen

Her skal Dansk Folkeparti nok sørge for, at asylpolitikken bliver det absolutte hovedpunkt. Partiet vil føre kampagne på, at et ja til at fjerne forbeholdet giver en risiko for, at et flertal i Folketinget senere kan føre Danmark ind i EU’s fælles asylpolitik.

 

Venstre, Socialdemokraterne og De Konservative forpligter sig til, at dette ikke kan ske uden en forudgående folkeafstemning. Men den forsikring vil ikke indgå i det grundlag, vi skal stemme om, fordi De Radikale og SF blokerer for det.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Det vil Dansk Folkeparti og de andre modstanderpartier Liberal Alliance og Enhedslisten naturligvis søge at udnytte til det yderste.

 

Dansk Folkeparti har allerede kritiseret regeringen for, at den har optrådt for svagt og uselvstændigt i forhold til Angela Merkel. Og man har protesteret mod, at regeringen i praksis har givet asylansøgere ret fri adgang til Danmark.

 

Opgøret om retsforbeholdet vil give et ordentligt skud ekstra brændstof til denne debat.

 

Det kan snart komme til at gå stærkt

Så man skal regne med, at asyldebatten nu kommer til at fylde meget i dansk politik. Måske vil det skabe mere bevægelse blandt vælgerne, der foreløbig har forholdt sig ret afventende i forhold til de nye asylproblemer.

 

Ingen tør da heller i dag spå om udfaldet af folkeafstemningen 3. december.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Asylproblemerne er stadig langt fra det svenske og tyske niveau. Men danskerne reagerer normalt hurtigt og stærkt på disse problemer. Og også Danmark vil formentlig mærke en yderligere vækst i antallet af asylansøgere.

 

Umiddelbart er der temmelig roligt i dansk politik. Men det kan hurtigt ændre sig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…