Bogudgivelse: Nye historier fra Herregårdenes fascinerende verden

Det tiende bind i rækken Herregårdshistorie er nu på gaden. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har endnu en gang samlet et udpluk af både spændende og aktuelle historier fra herregårdenes fascinerende og mangfoldige univers.

 

I den netop udgivne Herregårdshistorie 10 kan man bl.a. læse om dannelse og uddannelse. Dannelsesrejsen var gennem århundreder et væsentligt element i både unge adelsmænds personlige udvikling og i udvekslingen af internationale strømninger i fx mode og videnskab på tværs af landegrænser.

 

Unge adelsfolks mulighed for at drage på dannelsesrejser blev revolutioneret i 1700-tallet med det såkaldte postsystem, hvor man kunne skifte heste med ca. 20 kilometers mellemrum i hele Europa. I Herregårdshistorie 10 kan man drage afsted med hest og vogn sammen med Jørgen greve Scheel på hans store rejse til bl.a. Italien, der kom til at vare i knap 6 år. Foto: Städel Museum, U. Edelmann. ARTOTHEK

 

På Gammel Estrup – Herregårdsmuseet sætter vi en ære i at tage vores opgave som en dannende institution alvorligt. Vi er derfor stolte af med Herregårdshistorie 10 at kunne præsentere spændende fortællinger om både dannelsesrejsernes og dannelsesidealernes historiske udvikling og samtidig give helt aktuelle perspektiver på uddannelsen af nutidens unge og museernes rolle i denne sammenhæng, udtaler museumsdirektør Britta Andersen, der selv har fungeret som redaktør på bogen.

 

(Ud)dannelse før og nu

I Herregårdshistorie 10 kan man bl.a. tage med Jørgen Scheel (1768-1825) på hans store rejser i Europa. Man kan læse den fascinerende historie om, hvordan ’den vilde greves’ kurophold i Karlsbad udviklede sig til en længerevarende rejse til bl.a. Italien, der kom til at vare i knap seks år.

 

Fortællingen om Jørgen Scheel er samtidig en historie om, hvordan idealet for adelens rejser udviklede sig i netop disse år. I nutiden er dannelse og uddannelse ikke alene forundt de privilegerede unge adelsfolk. At (ud)dannelse skal være for alle, er et varmt emne i den aktuelle debat, og i Herregårdshistorie 10 kan man få et bud på museernes rolle på dette vigtige område. Her kan man tage med en række elever med særlige behov i Gammel Estrups Skovarbejderhus og få et spændende indblik i museernes potentiale som alternativt læringsrum for børn i specialtilbud.

 

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

 

Herregårdene som historiens prisme

Traditionen tro indeholder Herregårdshistorie 10 en bred vifte af artikler om andre emner fra herregårdenes fascinerende univers. Herregårdene var gennem århundreder dynamoer i lokalsamfundene i landdistrikterne – og bogens mange artikler bliver dermed et prisme på større samfundsmæssige tendenser.

 

Læs også
Bidstrup Gods er en af Danmarks smukkeste herregårde

Man kan fx læse om forbindelsen mellem renæssancens hovedbeklædninger til kvinder og storpolitik. Man kan tage et nærmere kig på 1700-tallets smukke vægpaneler og blive klogere på den forestillingsverden, der i fortiden knyttede sig til natten. Man kan også få et indblik i den adelige identitet i en brydningstid i 1500- og 1600-tallet, hvor adelen bl.a. gik fra at være krigere til embedsmænd. Herregårdenes mangfoldige kulturmiljø belyses også med artikler om både vejnettet på herregårdene, skovens arbejderhuse og godsernes nyere strukturelle udvikling.

 

Gennem alle 10 år er serien Herregårdshistorie udgivet med støtte fra Fabrikant Albert Nielsens og Hustru Anna Nielsens Fond. Herregårdshistorie 10 kan købes i museumsbutikken på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet eller ved henvendelse til [email protected].

 

Bogen koster 148 kr. Tidligere bind i rækken koster 98 kr. For yderligere information om Herregårdshistorie kontakt museumsdirektør Britta Andersen på [email protected] eller T 8648 3001

 

Herregårdshistorie 10

Udgivet af Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 2015 Redaktion: Britta Andersen, Anders Sørud Madsen og Simone Wildau Hansen

 

Indhold:

Tag på dannelsesrejse, strippperejse, fantasirejse – eller bliv hjemme Af professor emeritus Jørn Lund

Det fortryllende Italien. ’Den vilde greve’ og 1700-tallets nye rejseidealer Af ph.d. Mikael Frausing, Dansk Center for Herregårdsforskning

Læs også
Den unge kvinde havde et kors om halsen, men da jeg roste det, blev hun bange – for sig selv

Pligten til Gud eller pligten til kongen? Holger Rosenkrantz og adelsidealer i første halvdel af 1600-tallet Af ph.d.- studerende Rasmus Skovgaard Jakobsen, Dansk Center for Herregårdsforskning

Kriger og embedsmand – adelig identitet i 1500- og 1600-tallet Af stud.mag. Kasper Tipsmark, Aarhus Universitet

Skovarbejdere og skovarbejderboliger i Lunden ved Gammel Estrup Af cand.mag. Helle Ingerslev Kristensen, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Herregårdens spisekammer Af cand.mag. Stine Lucia Rasmussen, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Mangfoldighed og diversitet. Museet som alternativt læringsrum for børn med særlige behov Af cand.mag. Helle Ingerslev Kristensen, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Herregården i 1800-tallets første årtier – om at skabe et tidsbillede Af cand.mag. Klaus Højbjerg, Frilandsmuseet Hjerl Hede

Et upassende og dernæst et fornuftigt parti – om Christen Scheel ”den Fattige” til Gammel Estrup og hans to ægteskaber Af ph.d. Dorte Kook Lyngholm, Dansk Center for Herregårdsforskning

Forestillinger om natten – panelerne i grevindens gemak Af lektor, ph.d. Nina Javette Koefoed, Aarhus Universitet

Men det er jo kun en hue! – Da der gik storpolitik i kvinders hovedtøj Af cand.mag. Julie Størup, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet Landskab, veje og herregården Af cand.mag. Lea Hillebrenner Pind, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Landbrugets strukturrationalisering og godsernes nyere udvikling Af professor Jesper Brandt, Roskilde Universitet Gammel Estrup – Herregårdsmuseet i 2014 Af museumsdirektør Britta Andersen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…