SIDSTE NYT: Det voldsomt stigende asylpres på Danmark kræver nye markante stramninger – Lars Løkke bebuder forslag fra regeringen

Normalt mindskes asylstrømmen til Europa, når vinteren nærmer sig. Men det sker ikke i år – tværtimod.

 

Flere og flere asylansøgere kommer til Europa. Og flere og flere kommer til Danmark.

 

For en kort stund lykkedes det Venstre-regeringen at få tallet til at falde i forhold til 2014. Men så eksploderede det hele fra weekenden 5.-6. september. Og nu stiger tilstrømningen til Danmark igen.

 

I sidste uge kom der 10.900 udlændinge til Danmark, hvilket er en kraftig stigning. Tilsyneladende har 1.100 af disse søgt asyl i Danmark. Også det er en betragtelig stigning.

 

Der sker nu åbenbart det, som Den Korte Avis har peget på: I takt med, at asylsituationen i nabolandene Tyskland og Sverige bliver stadig mere kaotisk, og at nogle lande begynder at stramme, vil flere prøve lykken i Danmark.

 

Løkkes punkter

Denne udvikling fik Lars Løkke til at afholde et pressemøde onsdag formiddag, hvor han bebudede nye stramninger i den danske asylpolitik. Disse stramninger vil blive konkretiseret på fredag.

 

Foreløbig nævnte Løkke fire punkter:

 

For det første vil man stramme adgangen til Danmark. Man vil gøre det sværere for flygtninge at få familiesammenføring. Man vil nedsætte de ydelser, som asylansøgere får. Og man vil begrænse varigheden af flygtningenes ophold i Danmark.

 

For det andet vil man styrke indsatsen for at få mennesker, der ikke er berettiget til asyl, sendt hjem.

 

For det tredje vil man gøre noget ved problemerne med manglende kapacitet til at modtage asylansøgerne. Dette er formentlig tænkt som en hjælpende hånd til de hårdt trængte kommuner.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

For det fjerde vil man gribe mere effektivt ind i forhold til mennesker, der opholder sig illegalt i landet.

 

Disse punkter rejser en række spørgsmål, som formentlig bliver nærmere afklaret fredag. En del af regeringens forslag vil kræve lovgivning og dermed et flertal i Folketinget. Men noget af det kan regeringen selv gennemføre.

 

Danmark må selv beskytte sig

Samlet set vil disse forslag givetvis kunne bringe tilstrømningen længere ned, end den eller ville have været. Foreløbig er det svært at bedømme hvor meget.

 

Men asylpresset på Europa, herunder Danmark, er så voldsomt, at der skal mere til for at få situationen under kontrol.

 

Det burde jo i høj grad være EU, der tog vare på at bremse strømmen ved sine ydre grænser. Men intet tyder på, at EU har viljen og evnen til at gøre det. Så Danmark og de andre lande må selv sørge for at beskytte sig.

 

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

Opgaven er at forhindre, at Danmark bliver et land med økonomisk uføre, ringere velfærd, store parallelsamfund, øget vold og kriminalitet, stærkere antidemokratiske holdninger, mere kvindeundertrykkelse og stigende fundamentalisme og fanatisme.

 

Fravalg ved grænsen

Det er nødvendigt, at få fravalgt de mennesker, der ikke er reelle flygtninge, allerede ved grænsen. Dem er der mange af. De har smidt deres papirer væk eller rejser på falske papirer, for eksempel syriske.

 

Her er der brug for en ganske tæt kontrol på grænsen. Det er ikke så afgørende, om den foregår fra permanente bygninger eller fra vogne på hjul. Det afgørende er, at den bliver hyppig og foregår på grænsen.

 

Hvis det kræver en fleksibel fortolkning af Schengen-reglerne, så må man insistere på en fleksibel fortolkning af Schengen-reglerne. Andre EU-lande er allerede i fuld gang.

 

Vi har jo erfaring med at afvise folk på grænsen, hvis deres asylansøgning blev betragtet som ”åbenbart grundløs”.

 

De tvivlsomme asylansøgere bør ikke have lov til at rejse ind i landet, mens deres sag undersøges. De bør samles i særlige områder ved grænsen, indtil en afgørelse er truffet.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Videregående indgreb

Med foranstaltninger som disse kan man komme et godt stykke vej. Men det er ikke nok til at få en holdbar, langsigtet løsning.

 

Danmark må indstille sig på, at det kan blive nødvendigt at tage et opgør med de internationale asylregler, det vil især sige Flygtningekonventionen, som den fortolkes i dag.

 

Flygtningebegrebet er blevet så bredt, at det gør det umuligt at få styr på den folkevandring, der nu går til Europa.

 

Endelig kan det blive nødvendigt at gøre en mere omfattende indsats for at forhindre illegal indvandring. Hvis andre midler slår fejl, kan der blive tale om at bygge hegn.

 

Disse mere vidtgående indgreb vil ikke blive resultatet af de aktuelle forhandlinger. Men det er nødvendigt at være bevidst om, at de sandsynligvis vil blive påkrævede. Så må man tage de første vigtige skridt i denne omgang.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…