Nu eksploderer sagen, som Thorning for alt i verden ville undgå

Foto:Ole Gerstrøm

Der kommer næppe noget hurtigt folketingsvalg. Helle Thorning har stærke argumenter for at vente til hen på foråret eller måske endda til efter sommer.

 

Først og fremmest er der den elementære kendsgerning, at rød blok stadig er langt bagud i meningsmålingerne. Afstanden til blå blok er snævret lidt ind på det seneste, men de rødes efterslæb er stadig for stort til, at de kan hente det i en valgkamp.

 

Dertil kommer, at den økonomiske udvikling tilskynder Thorning til at vente.

 

Økonomien kører fortsat i lavt gear. Men der er grund til at tro, at det vil gå raskere fremad senere på året. Den lave oliepris og faldet i euroens og dermed kronens kurs vil gradvis bidrage til at drive væksten i vejret.

 

Hvis valget kommer kort før eller kort efter sommer, kan Thorning formentlig nå at henvise til nogle tegn på økonomisk bedring.

 

Til gengæld kan et sent valg give Thorning et alvorligt problem på en anden front. Det drejer sig om udlændingepolitikken.

 

Her eksploderer nu sagen, som Thorning for alt i verden ville undgå: Der er udsigt til en voldsom tilstrømning af asylansøgere fra Eritrea.

 

Mareridt i valgkampen

Der er ellers lidt stille omkring asylpolitikken i øjeblikket. Det hænger sammen med, at der er et fald i antallet af asylansøgere efter en periode, hvor rekord mange kom til Danmark.

 

En væsentlig årsag til dette fald er sandsynligvis, at det er vinter, hvilket gør det sværere at komme hertil. Foråret vil i sig selv øge antallet. Alene af den grund kan et sent valg give Thorning problemer med udlændingepolitikken.

 

Men disse problemer kan blive mange gange større, fordi døren nu igen bliver åbnet på vid gab for asylansøgere fra Eritrea. Fra august til november sidste år har der ellers været et midlertidigt asylstop fra det østafrikanske land.

Læs også
De vil have asyl, fordi de er brutale forbrydere – og nogle af dem får det

 

Nu er der igen adgang fra Eritrea. Asylstrømmen herfra er meget stor og eksplosivt voksende. Cirka 1.000 mennesker forlader hver måned landet, og mange af dem søger mod det nordlige Europa, herunder Danmark.

 

Det kan blive et mareridt for Thorning, når der skal diskuteres udlændingepolitik i valgkampen.

 

Udlændingestyrelsens rapport

Udlændingestyrelsen havde ellers i november lavet en rapport, der konkluderede, at forholdene i Eritrea nu gjorde det muligt at afvise en del af asylansøgerne derfra.

 

Asylansøgere fra Eritrea har typisk brugt to begrundelser for, at man ikke kan sende dem tilbage til hjemlandet: Den ene er, at de er deserteret fra militærtjeneste, og den anden er, at de er rejst illegalt ud af landet.

 

Så længe modtagerlande som Danmark godtog disse to begrundelser havde folk fra Eritrea store muligheder for at få asyl. Mændene skulle bare sandsynliggøre, at de havde unddraget sig militærtjeneste. Ikke overraskende blev dette fripas til asyl udnyttet i massivt omfang.

 

Læs også
Berlingske er i frit fald, både når det gælder kvalitet og læsere – nu forsøger man sig med et angreb på Den Korte Avis

Det var det, Udlændingestyrelsens rapport lagde op til, at man kunne ændre, så det blev sværere for eritreanere at få asyl. Men efter en massiv mediekampagne mod denne stramning trak styrelsen i land: Ændringen blev afblæst.

 

Nu får de stort set alle asyl

Man er tilbage ved situationen fra før det midlertidige asylstop. Foreløbig står 1.015 asylansøgere fra Eritrea, der blev ramt af stoppet, i kø for at få deres sager afgjort.

 

Mange flere kommer til. Antallet er endda vokset kraftigt på det seneste.

 

Regimet i Eritrea synes ligefrem at have en økonomisk interesse i at fremme denne asyltrafik. Det opkræver nemlig en skat på 2 procent af alle eritreanere, der er bosat i udlandet. Det er en stor indtægtskilde.

 

Nu har Udlændingestyrelsen truffet de første afgørelser i de genoptagne sager om asylansøgere fra Eritrea. De viser klart, hvilken vej, det bærer: De vil stort set alle få asyl i Danmark.

 

Der er truffet afgørelse i 122 sager, og der er givet asyl i de 119. Tre blev afvist, alene fordi deres asylansøgning hører hjemme i et andet land.

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

 

Kan få betydning for valgets udfald

Så med mindre Thorning skynder sig ganske gevaldigt med at udskrive valg, kommer hun til at føre valgkamp, mens der vil være en eksplosiv tilstrømning af asylansøgere fra Eritrea.

 

Det vil udløse hårde angreb fra den borgerlige opposition. Man vil blandt andet slå på, at regeringen har gjort Danmark alt for attraktivt for asylansøgere, sådan at vi er blevet et af deres foretrukne modtagerlande.

 

Forholdene i modtagerlandet spiller en stor rolle for, hvor menneskesmuglerne sender asylansøgere hen.

 

Sagen er stor nok til, at den kan få væsentlig betydning for valgets udfald. Man har før set udlændingepolitikken spille en afgørende rolle.

 

Det var lige sådan en sag, Thorning for alt i verden ville undgå.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…