Rødhals – havens ”mystiske” fugl

Foto: Karin Kabbelgaard

Det ene øjeblik hopper den næsten rundt mellem benene på én, med en sær tillidsfuldhed, i næste sekund er den som sunket i jorden. Rødhalsen tidligere kaldet Rødkælk, er den første der synger om morgenen og – som regel – den sidste, der synger om aftenen.

 

Plit-plit

Dens kald høres som et højt skarpt ”plit-plit”. Sangen som er kvidrende og meget afvekslende høres især om foråret – men også om vinteren synger den for at opretholde sit territorium. Dette gælder også hunnerne, hvilket er usædvanligt hos danske fuglearter. Den forsvaret sit ynglerevir meget nidkært, alle indtrængende rivaler jages øjeblikkeligt væk. Et forsøg i England af Ornitolog David Lack, viste hvordan det røde bryst spiller en afgørende rolle.

 

Ser rødt

Når Lack anbragte en udstoppet ungfugl, som endnu ikke havde udviklet det røde bryst, i et område hvor en rødhalsehan havde revir, reagerede rødhalsehannen overhovedet ikke, men hvis han anbragte en udstoppet gammel han med rødt bryst, angreb den straks, selv dele af en fugl med røde fjer udløste omgående angreb. Angrebstaktikken er næsten eksotisk, idet den flyver direkte hen til den indtrængende rival med næbbet opret og demonstrerer dens røde ”udspilede” bryst.

 

(facebook)

 

 

Elsker menneskers havearbejde

Rødhalsen lever af insekter, larver og små edderkopper. Ofte ser man den, når man laver havearbejde om efteråret eller i nærheden af større pattedyr der graver i jorden, hvorved der frigøres larver og insekter. De fleste mennesker kender den kække oprette fugl med det flotte røde bryst, beige bug og brune ryg, fra haven eller parken. Den har en kompakt krop på lange ben, og sorte øjne. Det menes, at dens relativt store øjne er udviklet pga. at den i yngleperioden søger føde fra tidlig morgen, hvor der endnu ikke er meget lys, lige til lyset svinder om aftenen.

 

Lægger mange æg i Sverige

Den er ynglefugl i hele Europa mod nord til Lapland. Østpå forekommer den til det vestlige Sibirien og sydpå til Lilleasien og Nordafrika. Interessant er det, at en Rødhals i Nordafrika gennemsnitlig kun lægger 4,2 æg, hvor den i Sverige lægger 6,3 æg. Dette skyldes ifølge Ornitolog David Lack, at dagene om sommeren er længere jo mere nordpå man kommer og derved kan fuglene nå at samle mere føde.

 

Løvskovsfugl

Rødhals er en løvskovsfugl og holder til hvor der er spredte løvfældende træer med krat. Man finder også rødhals i mange gamle haver med tæt bevoksning. Pga. af deres territoriale forsvarene, vil der ofte ”kun” være en enkelt Rødhals i nærheden af foderbrættet, hvor den holder til på jorden eller i lavt hængende grene. Han og hun ligner hinanden så meget, at hannen i parringssæsonen, forsøger at jage hunnen væk fra sit territorium, idet han forveksler hende med en duellerende han. Hun er virkelig nødt til at gøre sig umage for, at han indser, at hun er hans udkårne. Når det endelig sker overgiver han sig og følger han hende rundt og med tiden genkender magerne hinanden på en afstand af 25 meter.

 

Læs også
Gribskov Kommune kaldes Nordsjællands perle – få en guide her

Reden er et kunstværk

Det er hunnen der ene bygger reden. Det tager hende omkring 4 dage. Den bygges godt beskyttet under en busk eller i en kvasbunke. Reden er et lille kunstværk, nederst anbringes et lag tørt løv, henover bygges selve reden af mos og til sidst fores den med hår. Arten er vidt udbredt, alene i Danmark er dén, den 8. mest talrige ynglefugl. De danske ynglefugle er overvejende trækfugle, nogle overvintre dog i Danmark, ligesom et fåtal af fugle fra Den skandinaviske halvø også overvintrer her i landet. De trækkende fugle fra Danmark overvintrer især i Sydvesteuropa, hvilket man har erfaret via ringmærkning. Efterårstrækket varer fra sidst i august til først i december.

 

Hør dens sang her:

 

 

 

WWW.STORMSVALEN.COM

Af Aage og Karin Kabbelgaard, Stormsvalen.com Naturbutik, Nødebovejen 89.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…