Flygtninge får fuld folkepension, medens Kirsten diskrimineres og beskattes af penge, hun ikke får

Facebook

Som en del af finansloven har regeringen med støtte fra SF og Enhedslisten besluttet, at asylansøgere med opholdstilladelse, altså flygtninge, skal kunne modtage fuld folkepension fra dag ét.

 

Som vi skrev her i avisen i går, er der tale om diskrimination af danskere, der har arbejdet i udlandet. De skal fortsat i modsætning til flygtninge fortsat optjene ret til at modtage fuld dansk folkepension.

 

Således skal danskere i modsætning til asylansøgere med opholdstilladelse have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år for at have optjent retten til fuld folkepension.

 

Kan danskere ikke opfylde det krav, når de når pensionsalderen, vil de få tildelt en såkaldt brøkdelspension, hvor størrelsen af pensionen udregnes i forhold til det antal år, de har opholdt sig i Danmark.

 

Kirsten er en af dem og beskattes af beløb, hun ikke får

En af dem, der er på brøkdelspension, er Kirsten Leblanc Lederman, og hun er både vred og rystet over den måde danskere, der har arbejdet i udlandet, nu diskrimineres på i forhold til flygtninge.

 

”Jeg har boet og arbejdet i Frankrig i mange år og kan derfor kun få dansk brøkpension. Den resterende del får jeg fra Frankrig fra tre forskellige kasser,” fortæller Kirsten og fortsætter:

 

”Her skal jeg hver måned skal betale 20 kroner til hver af de tre kasser for at få overført penge. Altså 60 kroner om måneden eller 720 kroner om året, som jeg altså ikke får, men alligevel skal betale skat af.”

 

Kirsten oplyser, at hun ikke engang kan trække de gebyrer, hun beskattes af, fra sin indkomst. Protester til SKAT har været virkningsløse.

 

Er rystet over regeringen

Kirsten lægger ikke skjul på, at hun er rystet over den måde, hvorpå regeringen behandler danskere, der har arbejdet i udlandet.

 

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

”Sammenlagt er summen af min danske folkepension plus de tre franske pensioner lavere end den fulde danske folkepension,” fortæller Kirsten og fortsætter:

 

”Jeg har kun min folkepension at gøre godt med og jeg er ryster over, at vores nuværende regering kaster pengegaver ud til flygtninge, og jeg er rystet over den forskelsbehandling, regeringen nu udsætter indfødte danskere for i forhold til flygtninge.”

 

Kirsten Lederman er ikke i tvivl om, at ordningen med fuld folkepension til flygtninge udover at den er dybt diskriminerende over for indfødte danskere, også vil medføre en øget tilstrømning af asylansøgere til Danmark, ”hvor de bliver beværtet efter alle kunstens regler,” som hun udtrykker det.

 

Koster over 40 millioner kroner

Ifølge finansloven vil ordningen over de næste fire år koste de danske skatteborgere 43,1 millioner kroner.

 

Der er tale om endnu en lempelse af VKO’s stramme asylpolitik, hvor flygtninge i lighed med danskere skulle optjene ret til fuld folkepension.

 

En regel, som VKO gennemførte i 2011, men som det nuværende folketingsflertal altså har ophævet med resultat, at indfødte danskere nu bliver diskrimineret.

Læs også
For første gang siger en politisk leder direkte: ”Flygtninge får mere end pensionister – det skal laves om”

 

Det understreger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

 

”Når nu regeringen ændrer reglerne, så indfører de reelt en positiv særbehandling af flygtninge og omvendt en negativ særbehandling af danskere. Danskerne skal altså diskrimineres i deres eget land,” siger Martin Henriksen og fortsætter:

 

”Med denne helt unødvendige lempelse risikerer Danmark desuden at blive endnu mere attraktiv som asylland. Vi ved, at der foregår såkaldt asylhopning, hvor asylansøgere rejser derhen, hvor der er de bedste forhold. Når det rygtes, at reglerne for pension er blevet lavet om, ja, så er vi som land blevet en endnu større asylmagnet, end vi var før.

 

Martin Henriksen understreger, at Dansk Folkeparti vil rulle de nye regler tilbage, så snart muligheden opstår.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…